Twee jaar lang liepen in vijf algemene ziekenhuizen (ZNA (Antwerpen), AZ Delta (Roeselare), Jessa Ziekenhuis (Hasselt),

Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna (Geel) en Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (Aalst)) en 1 psychiatrisch ziekenhuis (Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem) zes proefprojecten stakeholdersoverleg. Daarbij geven interne en externe stakeholders of belanghebbenden advies aan de raad van bestuur van het ziekenhuis over ziekenhuisbrede thema's. Dit is een nieuw overlegmodel binnen het ziekenhuis.

Tijdens de studiedag wordt een stand van zaken gegeven.

Twee jaar lang liepen in vijf algemene ziekenhuizen (ZNA (Antwerpen), AZ Delta (Roeselare), Jessa Ziekenhuis (Hasselt), Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna (Geel) en Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (Aalst)) en 1 psychiatrisch ziekenhuis (Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem) zes proefprojecten stakeholdersoverleg. Daarbij geven interne en externe stakeholders of belanghebbenden advies aan de raad van bestuur van het ziekenhuis over ziekenhuisbrede thema's. Dit is een nieuw overlegmodel binnen het ziekenhuis. Tijdens de studiedag wordt een stand van zaken gegeven.