"Minister Maggie De Block (Open Vld) heeft met de regering beslissingen genomen waar de patiënt zal onder lijden", zeggen ze. "Want wat gebeurt er indien men zich niet houdt aan de beloofde groeinorm en er 8,9 miljoen euro door een niet-indexatie van de honoraria én 10,4 miljoen euro aan te nemen maatregelen binnen de nomenclatuur bespaard wordt? Hoe kunnen de thuisverpleegkundigen de stijgende vraag naar thuisverpleging op een kwalitatieve en patiëntveilige manier blijven beantwoorden als het budget niet volgt en dit terwijl er historisch gezien reeds sprake is van structurele onderfinanciering?"

De sector thuisverpleging verwacht voor haar inspanningen van de voorbije vier jaar nieuwe middelen. Het zorgvuldiger bijhouden van het verpleegkundig dossier, het verstrengen van de voor¬waarden voor de aanvraag van zorgforfaits, het verplichte gebruik van MyCareNet, het regelen van de transparantie door het verplicht aanleveren van een bewijsstuk aan de patiënt en straks het verplicht inlezen van het e-ID van de patiënt bij ieder bezoek zijn maatregelen die de thuisverpleegkundigen loyaal helpen uitvoeren. Zonder enige vorm van compensatie, maar wel met steeds extra administratieve belasting.

Afwijzende thuisverpleegkundigen

Ondanks de toegenomen aandacht voor de eerstelijnszorg, waarbij mensen o.a. zo lang mogelijk thuis kunnen blijven of zo snel mogelijk bij hospitalisatie of revalidatie naar huis terug kunnen keren, zijn er geen nieuwe middelen bijgekomen. De budgetopmaak voor de RIZIV-uitgaven 2016 bieden niet de mogelijkheid om de positieve veranderingen door te zetten. De thuisverpleegkundigen voelen zich niet gesteund om deze waardevolle projecten verder te kunnen uitbouwen, vb. de geïntegreerde samen¬werking voor de zorg bij chronisch zieken.

De sector thuisverpleging wil samen met de minister en haar medewerkers de volledige financiering herdenken en herwerken zodat geen patiënt, zorgverstrekker of thuisverpleegkundige in de toekomst in de kou komt te staan.

"Minister Maggie De Block (Open Vld) heeft met de regering beslissingen genomen waar de patiënt zal onder lijden", zeggen ze. "Want wat gebeurt er indien men zich niet houdt aan de beloofde groeinorm en er 8,9 miljoen euro door een niet-indexatie van de honoraria én 10,4 miljoen euro aan te nemen maatregelen binnen de nomenclatuur bespaard wordt? Hoe kunnen de thuisverpleegkundigen de stijgende vraag naar thuisverpleging op een kwalitatieve en patiëntveilige manier blijven beantwoorden als het budget niet volgt en dit terwijl er historisch gezien reeds sprake is van structurele onderfinanciering?" De sector thuisverpleging verwacht voor haar inspanningen van de voorbije vier jaar nieuwe middelen. Het zorgvuldiger bijhouden van het verpleegkundig dossier, het verstrengen van de voor¬waarden voor de aanvraag van zorgforfaits, het verplichte gebruik van MyCareNet, het regelen van de transparantie door het verplicht aanleveren van een bewijsstuk aan de patiënt en straks het verplicht inlezen van het e-ID van de patiënt bij ieder bezoek zijn maatregelen die de thuisverpleegkundigen loyaal helpen uitvoeren. Zonder enige vorm van compensatie, maar wel met steeds extra administratieve belasting. Afwijzende thuisverpleegkundigen Ondanks de toegenomen aandacht voor de eerstelijnszorg, waarbij mensen o.a. zo lang mogelijk thuis kunnen blijven of zo snel mogelijk bij hospitalisatie of revalidatie naar huis terug kunnen keren, zijn er geen nieuwe middelen bijgekomen. De budgetopmaak voor de RIZIV-uitgaven 2016 bieden niet de mogelijkheid om de positieve veranderingen door te zetten. De thuisverpleegkundigen voelen zich niet gesteund om deze waardevolle projecten verder te kunnen uitbouwen, vb. de geïntegreerde samen¬werking voor de zorg bij chronisch zieken.De sector thuisverpleging wil samen met de minister en haar medewerkers de volledige financiering herdenken en herwerken zodat geen patiënt, zorgverstrekker of thuisverpleegkundige in de toekomst in de kou komt te staan.