Betransparant.be wordt een uniek online platform dat de transparantie in de farmaceutische en medisch technologische domeinen moet bevorderen. Ook de farma heeft langzamerhand door dat een zuiver hiërarchische structuur niet langer houdbaar is en dat samenwerking en uitwisseling van informatie en kennis tussen de industrie en de zorgverstrekker noodzakelijk is om de medische vooruitgang te stimuleren en de patiënt de beste zorg te geven.

Die open communicatie zorgt voor een win-win situatie aangezien de zorgverstrekkers op die manier op de hoogte worden gehouden van nieuwe technologieën. Maar het is ook een winsituatie voor de farma. De zorgverlener is vaak de eerste contactpersoon die met de patiënt in contact komt. Zij beschikken dus over een onschatbare expertise en praktijkervaring op het vlak van de behandeling van ziekten. Als beide expertises worden gedeeld, dan worden beide daar alleen maar beter van.

De relatie tussen farma en zorgverleners moet echter transparant zijn. Om hun relatie transparanter te maken en de onafhankelijkheid en integriteit van de zorgverstrekkers nog sterker uit te dragen, hebben de betrokken partijen op eigen initiatief de handen in elkaar geslagen om het transparantieplatform betransparent.be te ontwikkelen.

Maar liefst 26 verenigingen hebben toegezegd in het platform betransparent.be te stappen, waaronder de vier grote verenigingen van de industrie, de zes artsenverenigingen, vijf apothekersverenigingen, drie verenigingen van dierenartsen, twee van verpleegkundigen en ziekenhuistechnici, en één van de tandartsen, verpleegkundigen en kinesitherapeuten en Mdeon. Voor de apothekers gaat het om APB, IPSA, Ophaco, SSPF en BVZA.

Respect voor privacy

Op individuele, nominatieve basis zullen de volgende waardetransfers vanuit de industrie naar zorgverstrekkers op betransparent.be bekendgemaakt worden, voor zover dit conform is met de Belgische privacywetgeving gaat het om vergoedingen voor verstrekte diensten (vb. consultancy en lezingen), bijdragen in de kosten voor of deelname aan congressen en andere wetenschappelijke bijeenkomsten (registratie-, verblijf- en reiskosten) en schenkingen en toelagen ten voordele van een gezondheidszorginstelling. Op geaggregeerd niveau (dus zonder vermelding van de identiteit van de betrokken zorgverstrekker of -instelling) gaat het over waardetransfers in het kader van onderzoek en ontwikkeling (o.a. klinische studies) en alles wat niet op individueel niveau kan worden bekendgemaakt om wettelijke redenen.
De openbaargemaakte gegevens blijven drie jaar publiek raadpleegbaar. Daarna worden ze verwijderd van het platform.

Betransparant.be wordt een uniek online platform dat de transparantie in de farmaceutische en medisch technologische domeinen moet bevorderen. Ook de farma heeft langzamerhand door dat een zuiver hiërarchische structuur niet langer houdbaar is en dat samenwerking en uitwisseling van informatie en kennis tussen de industrie en de zorgverstrekker noodzakelijk is om de medische vooruitgang te stimuleren en de patiënt de beste zorg te geven. Die open communicatie zorgt voor een win-win situatie aangezien de zorgverstrekkers op die manier op de hoogte worden gehouden van nieuwe technologieën. Maar het is ook een winsituatie voor de farma. De zorgverlener is vaak de eerste contactpersoon die met de patiënt in contact komt. Zij beschikken dus over een onschatbare expertise en praktijkervaring op het vlak van de behandeling van ziekten. Als beide expertises worden gedeeld, dan worden beide daar alleen maar beter van. De relatie tussen farma en zorgverleners moet echter transparant zijn. Om hun relatie transparanter te maken en de onafhankelijkheid en integriteit van de zorgverstrekkers nog sterker uit te dragen, hebben de betrokken partijen op eigen initiatief de handen in elkaar geslagen om het transparantieplatform betransparent.be te ontwikkelen. Maar liefst 26 verenigingen hebben toegezegd in het platform betransparent.be te stappen, waaronder de vier grote verenigingen van de industrie, de zes artsenverenigingen, vijf apothekersverenigingen, drie verenigingen van dierenartsen, twee van verpleegkundigen en ziekenhuistechnici, en één van de tandartsen, verpleegkundigen en kinesitherapeuten en Mdeon. Voor de apothekers gaat het om APB, IPSA, Ophaco, SSPF en BVZA. Respect voor privacy Op individuele, nominatieve basis zullen de volgende waardetransfers vanuit de industrie naar zorgverstrekkers op betransparent.be bekendgemaakt worden, voor zover dit conform is met de Belgische privacywetgeving gaat het om vergoedingen voor verstrekte diensten (vb. consultancy en lezingen), bijdragen in de kosten voor of deelname aan congressen en andere wetenschappelijke bijeenkomsten (registratie-, verblijf- en reiskosten) en schenkingen en toelagen ten voordele van een gezondheidszorginstelling. Op geaggregeerd niveau (dus zonder vermelding van de identiteit van de betrokken zorgverstrekker of -instelling) gaat het over waardetransfers in het kader van onderzoek en ontwikkeling (o.a. klinische studies) en alles wat niet op individueel niveau kan worden bekendgemaakt om wettelijke redenen. De openbaargemaakte gegevens blijven drie jaar publiek raadpleegbaar. Daarna worden ze verwijderd van het platform.