Het UKZFK heeft gekozen voor de Accréditation Canada International. Aan de hand van de 'Gap Analysis' zoals die in juni 2015 door Accréditation Canada International werd uitgevoerd, zijn er op elke dienst werkgroepen opgericht om de diverse actieplannen concreet vorm te geven.

"Wij staan nog maar aan het begin en de weg is nog lang, maar de accreditatie is volgens ons het ideale middel om de kwaliteit te kunnen halen die wij onze patiënten in heel het ziekenhuis wensen te garanderen" aldus Bruno De Meue, Algemeen Directeur van het UKZKF. "De accreditatie biedt het ziekenhuis niet alleen de gelegenheid om te kijken waar zijn sterke punten liggen en of er nog marge voor verbetering is, maar stelt het ook in staat om zijn cultuur van zorgkwaliteit op elk niveau te optimaliseren. Het is precies deze culturele aanpak van de zorgkwaliteit waar wij ons - op lange termijn - wensen op te focussen."

De hele accreditatieprocedure maakt integraal deel uit van de globale ontwikkelingsstrategie van het ziekenhuis. Bedoeling is namelijk om kwalitatief hoogstaande zorg te blijven bieden, naast een academisch referentiekader en ook om onze positionering als universitair tertiair ziekenhuis - dat honderd procent op de pediatrie is gericht - verder te kunnen verstevigen.

Het UKZFK heeft gekozen voor de Accréditation Canada International. Aan de hand van de 'Gap Analysis' zoals die in juni 2015 door Accréditation Canada International werd uitgevoerd, zijn er op elke dienst werkgroepen opgericht om de diverse actieplannen concreet vorm te geven."Wij staan nog maar aan het begin en de weg is nog lang, maar de accreditatie is volgens ons het ideale middel om de kwaliteit te kunnen halen die wij onze patiënten in heel het ziekenhuis wensen te garanderen" aldus Bruno De Meue, Algemeen Directeur van het UKZKF. "De accreditatie biedt het ziekenhuis niet alleen de gelegenheid om te kijken waar zijn sterke punten liggen en of er nog marge voor verbetering is, maar stelt het ook in staat om zijn cultuur van zorgkwaliteit op elk niveau te optimaliseren. Het is precies deze culturele aanpak van de zorgkwaliteit waar wij ons - op lange termijn - wensen op te focussen."De hele accreditatieprocedure maakt integraal deel uit van de globale ontwikkelingsstrategie van het ziekenhuis. Bedoeling is namelijk om kwalitatief hoogstaande zorg te blijven bieden, naast een academisch referentiekader en ook om onze positionering als universitair tertiair ziekenhuis - dat honderd procent op de pediatrie is gericht - verder te kunnen verstevigen.