Het UZ Brussel op de Brussels Health Campus in Jette en de Clinique et Maternité Saint-Elizabeth in Namen zijn de eerste twee ziekenhuizen in België die de Novalisnormen rond kwaliteit en patiëntveiligheid in de radiochirurgie behalen. Ze behoren nu tot de groep van 14 centra wereldwijd (6 in Europa) die deze hoge kwaliteitsnormen behaalden. Radiochirurgie of stereotaxische radiotherapie is een techniek die gebruik maakt van microbundels die in één punt samenkomen om heel kleine volumes met een hoge dosis te bestralen. Ze wordt gebruikt om bijvoorbeeld bepaalde hersentumoren te behandelen.

Professor Mark De Ridder, hoofd van de dienst Radiotherapie van het UZ Brussel: "Het UZ Brussel kan terugblikken op meer dan 25 jaar ervaring in radiochirurgie en stereotactische radiotherapie. Dit Novalis-accreditatieprogramma staat voor hoge normen inzake patiëntveiligheid en het versterkt onze processen en procedures voor deze uiterst complexe behandelingen. Het bevestigt onze positie in Europa op het gebied van radiochirurgie voor de behandeling van hersenletsels."

Novalis Certified

Novalis Certified is een onafhankelijk accreditatieprogramma dat een hoge norm oplegt voor doeltreffendheid en veiligheid van stereotactische radiotherapie en extracraniële stereotactische radiotherapie. In het kader van de Novalis Certified-audit worden de vereisten voor de organisatie, het personeel, de technologie en de kwaliteitsbewaking geëvalueerd. De accreditatiecontrole werd uitgevoerd o.l.v. prof. Timothy D. Solberg, professor Medische fysica aan de universiteit van Pennsylvania.

Het UZ Brussel op de Brussels Health Campus in Jette en de Clinique et Maternité Saint-Elizabeth in Namen zijn de eerste twee ziekenhuizen in België die de Novalisnormen rond kwaliteit en patiëntveiligheid in de radiochirurgie behalen. Ze behoren nu tot de groep van 14 centra wereldwijd (6 in Europa) die deze hoge kwaliteitsnormen behaalden. Radiochirurgie of stereotaxische radiotherapie is een techniek die gebruik maakt van microbundels die in één punt samenkomen om heel kleine volumes met een hoge dosis te bestralen. Ze wordt gebruikt om bijvoorbeeld bepaalde hersentumoren te behandelen.Professor Mark De Ridder, hoofd van de dienst Radiotherapie van het UZ Brussel: "Het UZ Brussel kan terugblikken op meer dan 25 jaar ervaring in radiochirurgie en stereotactische radiotherapie. Dit Novalis-accreditatieprogramma staat voor hoge normen inzake patiëntveiligheid en het versterkt onze processen en procedures voor deze uiterst complexe behandelingen. Het bevestigt onze positie in Europa op het gebied van radiochirurgie voor de behandeling van hersenletsels." Novalis Certified Novalis Certified is een onafhankelijk accreditatieprogramma dat een hoge norm oplegt voor doeltreffendheid en veiligheid van stereotactische radiotherapie en extracraniële stereotactische radiotherapie. In het kader van de Novalis Certified-audit worden de vereisten voor de organisatie, het personeel, de technologie en de kwaliteitsbewaking geëvalueerd. De accreditatiecontrole werd uitgevoerd o.l.v. prof. Timothy D. Solberg, professor Medische fysica aan de universiteit van Pennsylvania.