Tijdens de week van 10 tot 14 augustus 2015 kreeg het UZA een JCI-team van auditoren op bezoek in het
kader van een survey voor het behalen van het JCI-accreditatielabel. Daarbij werd nagegaan in welke mate het ziekenhuis beantwoordt aan de JCI-standaarden geïnspireerd op de noden van de patiënt. De auditoren stelden een positief rapport op dat bevestigt dat het UZA aan alle eisen voldoet. Het gaat in totaal over 1248 meetbare elementen voor een veilige en kwaliteitsvolle zorg voor de patiënt.

Het UZA kreeg de JCI-accreditatie op basis van de 5de editie van de standaarden (in voege sinds 1 april 2014),
en werd als universitair ziekenhuis ook specifiek beoordeeld op de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek en opleiding.
Johnny Van der Straeten, gedelegeerd bestuurder UZA: "Wij zijn als organisatie trots op het behalen van dit
internationaal kwaliteitslabel. De dagelijkse vraag die onze medewerkers zich blijven stellen is: hoe kunnen we
onszelf verbeteren zodat we het morgen beter doen dan vandaag?"

Kwaliteitsvolle en veilige zorg

Het behalen van het JCI-label betekent dat het UZA continu werkt aan kwaliteitsvolle en veilige zorg voor elke patiënt. Die zorg moet uniform, doorheen het ganse UZA, door alle medewerkers en op elk moment, aangeboden worden. Het uitgangspunt van JCI is immers een veilige omgeving voor patiënten, medewerkers en bezoekers.
JCI biedt daarvoor een referentiekader van 15 hoofdstukken en 6 internationale patiëntveiligheidsdoelen waarop organisaties worden beoordeeld. JCI hecht veel belang aan onder meer de toegang- en continuïteit van zorg, het proces van diagnostiek en behandeling, het medicatieproces, het operatieve proces, kwaliteitsverbetering en patiëntveiligheid, infectiepreventie en -controle, voorlichting en instructie van de patiënt en patiënt- en
familierechten.

Kristien Van Brussel, kwaliteitscoördinator UZA: "Het mooiste compliment dat de JCI-auditors ons gaven,
was dat ze in dit ziekenhuis graag zelf de patiënt wilden zijn. Daarvoor doen we het, we leveren een meetbare meerwaarde voor de patiënt."

Tijdens de week van 10 tot 14 augustus 2015 kreeg het UZA een JCI-team van auditoren op bezoek in het kader van een survey voor het behalen van het JCI-accreditatielabel. Daarbij werd nagegaan in welke mate het ziekenhuis beantwoordt aan de JCI-standaarden geïnspireerd op de noden van de patiënt. De auditoren stelden een positief rapport op dat bevestigt dat het UZA aan alle eisen voldoet. Het gaat in totaal over 1248 meetbare elementen voor een veilige en kwaliteitsvolle zorg voor de patiënt. Het UZA kreeg de JCI-accreditatie op basis van de 5de editie van de standaarden (in voege sinds 1 april 2014), en werd als universitair ziekenhuis ook specifiek beoordeeld op de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek en opleiding. Johnny Van der Straeten, gedelegeerd bestuurder UZA: "Wij zijn als organisatie trots op het behalen van dit internationaal kwaliteitslabel. De dagelijkse vraag die onze medewerkers zich blijven stellen is: hoe kunnen we onszelf verbeteren zodat we het morgen beter doen dan vandaag?" Kwaliteitsvolle en veilige zorg Het behalen van het JCI-label betekent dat het UZA continu werkt aan kwaliteitsvolle en veilige zorg voor elke patiënt. Die zorg moet uniform, doorheen het ganse UZA, door alle medewerkers en op elk moment, aangeboden worden. Het uitgangspunt van JCI is immers een veilige omgeving voor patiënten, medewerkers en bezoekers. JCI biedt daarvoor een referentiekader van 15 hoofdstukken en 6 internationale patiëntveiligheidsdoelen waarop organisaties worden beoordeeld. JCI hecht veel belang aan onder meer de toegang- en continuïteit van zorg, het proces van diagnostiek en behandeling, het medicatieproces, het operatieve proces, kwaliteitsverbetering en patiëntveiligheid, infectiepreventie en -controle, voorlichting en instructie van de patiënt en patiënt- en familierechten. Kristien Van Brussel, kwaliteitscoördinator UZA: "Het mooiste compliment dat de JCI-auditors ons gaven, was dat ze in dit ziekenhuis graag zelf de patiënt wilden zijn. Daarvoor doen we het, we leveren een meetbare meerwaarde voor de patiënt."