Dr Walter Verbrugghe, intensivist en projectleider EPD, is erg tevreden over de beslissing. "De plannen die we hebben zijn ambitieus, maar ze voldoen wel aan wat we zelf voor ogen hadden toen we besloten om in het EPD-verhaal te stappen", zegt hij. "Uiteindelijk bleek achteraf dat de grootste uitdaging die we moesten overwinnen de cruciale vraag is over waar we eigenlijk naartoe willen en wat we met dat EPD wilden bereiken. Over die vragen hebben 150 collega's in 22 werkgroepen zich gebogen. Dat heeft geleid tot 340 gebruikersscenario's en 1.500 vereisten..."

"Van bij het begin wisten we ook dat we gingen voor aankoop en in die zijn we grensverleggend. Weinig ziekenhuizen doen dat. We zijn een van de eersten in België die een high-end EPD aankopen én implementeren." De zoektocht naar een partner eindigde uiteindelijk bij Cerner, een bedrijf dat wereldwijd expertise heeft, maar nog niet in België.

"Het is een zeer groot project en, voor dit ziekenhuis, ook een heel groot veranderingstraject. Wij wilden immers een ziekenhuisbreed systeem omdat we merken dat het grootste probleem van het ontwikkelen van een EPD binnen een ziekenhuis net die 'blinde' vlekken zijn waardoor het systeem - en dus ook de zorgketting - onderbroken wordt. Mooi voorbeeld zijn de intensieve zorgen. Vaak zien we dat dit de zwakste schakel is, terwijl net daar zo veel gebeurt dat in het systeem zou moeten worden ingevoerd."

"Wij willen het systeem ook openstellen. Niet alleen voor de zorgverleners in ons eigen ziekenhuis, maar ook voor de huisartsen en zeker ook voor de patiënt, want uiteindelijk is hij de eigenaar van zijn digitaal dossier. Hij moet zijn eigen gegevens niet alleen kunnen inkijken, maar het systeem dat we willen implementeren laat hem ook toe om via smartphone te interageren met de begeleiders of de arts in ons ziekenhuis. Daardoor wordt de interactie tussen patiënt en arts zeer dynamisch. Onze ervaring met andere systemen was immers dat het EPD wel wordt gebruikt om informatie te delen, maar dat het daar ook stopt. Wij willen dat het verder gaat, zeker met het zicht op de toekomst waarin de groep van chronische patiënten steeds groter wordt. Wij willen dat we die patiënten ook thuis kunnen opvolgen. Gegevens van de patiënt kunnen, via het systeem, automatisch verzameld worden via wearables en telemonitoring."

Het EPD-systeem van UZA voegt zich naadloos in bij eHealth en is compatibel met de systemen die nu ook al door de huisartsen worden gebruikt.

Het implementeren van het systeem zal twee jaar duren, maar eigenlijk zal daar weinig van te merken zijn tot de live-gang. "De grootschaligheid is uniek voor België", zegt dr Verbrugghe. "De meeste ziekenhuizen kiezen ervoor om een nieuw systeem afdeling na afdeling te implementeren. Wij willen alles in één keer doen omdat je anders, als ziekenhuis, maanden op verschillende digitale systemen gaat draaien wat eigenlijk gedurende langere tijd een onveilige situatie creëert binnen onze organisatie."

Dr Walter Verbrugghe, intensivist en projectleider EPD, is erg tevreden over de beslissing. "De plannen die we hebben zijn ambitieus, maar ze voldoen wel aan wat we zelf voor ogen hadden toen we besloten om in het EPD-verhaal te stappen", zegt hij. "Uiteindelijk bleek achteraf dat de grootste uitdaging die we moesten overwinnen de cruciale vraag is over waar we eigenlijk naartoe willen en wat we met dat EPD wilden bereiken. Over die vragen hebben 150 collega's in 22 werkgroepen zich gebogen. Dat heeft geleid tot 340 gebruikersscenario's en 1.500 vereisten...""Van bij het begin wisten we ook dat we gingen voor aankoop en in die zijn we grensverleggend. Weinig ziekenhuizen doen dat. We zijn een van de eersten in België die een high-end EPD aankopen én implementeren." De zoektocht naar een partner eindigde uiteindelijk bij Cerner, een bedrijf dat wereldwijd expertise heeft, maar nog niet in België. "Het is een zeer groot project en, voor dit ziekenhuis, ook een heel groot veranderingstraject. Wij wilden immers een ziekenhuisbreed systeem omdat we merken dat het grootste probleem van het ontwikkelen van een EPD binnen een ziekenhuis net die 'blinde' vlekken zijn waardoor het systeem - en dus ook de zorgketting - onderbroken wordt. Mooi voorbeeld zijn de intensieve zorgen. Vaak zien we dat dit de zwakste schakel is, terwijl net daar zo veel gebeurt dat in het systeem zou moeten worden ingevoerd.""Wij willen het systeem ook openstellen. Niet alleen voor de zorgverleners in ons eigen ziekenhuis, maar ook voor de huisartsen en zeker ook voor de patiënt, want uiteindelijk is hij de eigenaar van zijn digitaal dossier. Hij moet zijn eigen gegevens niet alleen kunnen inkijken, maar het systeem dat we willen implementeren laat hem ook toe om via smartphone te interageren met de begeleiders of de arts in ons ziekenhuis. Daardoor wordt de interactie tussen patiënt en arts zeer dynamisch. Onze ervaring met andere systemen was immers dat het EPD wel wordt gebruikt om informatie te delen, maar dat het daar ook stopt. Wij willen dat het verder gaat, zeker met het zicht op de toekomst waarin de groep van chronische patiënten steeds groter wordt. Wij willen dat we die patiënten ook thuis kunnen opvolgen. Gegevens van de patiënt kunnen, via het systeem, automatisch verzameld worden via wearables en telemonitoring."Het EPD-systeem van UZA voegt zich naadloos in bij eHealth en is compatibel met de systemen die nu ook al door de huisartsen worden gebruikt.Het implementeren van het systeem zal twee jaar duren, maar eigenlijk zal daar weinig van te merken zijn tot de live-gang. "De grootschaligheid is uniek voor België", zegt dr Verbrugghe. "De meeste ziekenhuizen kiezen ervoor om een nieuw systeem afdeling na afdeling te implementeren. Wij willen alles in één keer doen omdat je anders, als ziekenhuis, maanden op verschillende digitale systemen gaat draaien wat eigenlijk gedurende langere tijd een onveilige situatie creëert binnen onze organisatie."