Met een uitgebreide nota van 16 pagina's reageert federaal minister van sociale zaken en volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) op de Maha van Belfius.

Achtbaan

Voor hem legt de hoge inflatie in 2022 duidelijk het failliet van het duale financieringssysteem bloot. Waar het Budget Financiële Middelen volledig en meteen gekoppeld is aan de stijging van de levensduurte lopen de artsenhonoraria een jaar achter. "Het gevolg is een achtbaan, eerder dan een stabiel financieringsmechanisme," zegt hij. Mede hierdoor verkeren de ziekenhuizen in financieel zwaar weer.

Voor Vandenbroucke onderstreept de huidige situatie "de absolute noodzaak om de ziekenhuisfinanciering op een fundamenteel andere leest te schoeien." Versta: artsen krijgen een 'zuiver honorarium' voor het intellectuele werk en hun verantwoordelijkheid. Dat staat los van het financieren van de exploitatie van een ziekenhuis.

2,5 maal groei BNP

In het oog van de inflatiestorm manifesteerde zich een acuut probleem van instabiliteit dat samenhangt met het huidige financieringsmodel, zegt de minister. "Maar tijdens deze legislatuur hadden ook belangrijke investeringen plaats ter ondersteuning van de ziekenhuisfinanciering op de wat langere termijn."

Concreet verwijst Vandenbroucke dan naar een stijging van het BFM met 14,7% in reële termen tussen 2019 en 2023. "Die toename is 2,5 keer groter dan de groei van het BNP." Wel erkent hij dat de toename van de artsenhonoraria tijdens deze legislatuur "meer bescheiden is en ongeveer gelijkloopt met de groei van het BNP."

Kwaliteit

Voor hem moet de volgende regering verder inzetten op de samenhang tussen bijkomende investeringen in de gezondheidszorg enerzijds en noodzakelijke hervormingen in de ziekenhuissector anderzijds. "Naast blijvende investeringsinspanningen zijn hervormingen nodig gericht op maximale doelmatigheid in plaats van op kwantiteit", voegt Vandenbroucke eraan toe.

Tevreden is de Vooruit-excellentie over de -door het beleid aangemoedigde- shift naar daghospitalisatie die uit de Maha naar voren komt. Ook de verdere concentratie van gespecialiseerde zorg wordt doorgezet.

'All-in-forfait'

Een hervorming van het ziekenhuislandschap moet het systeem minder complex en transparanter maken, samenwerking stimuleren en aanzetten tot kwaliteit en doelmatigheid.

De hoeksteen hiervoor is voor Vandenbroucke het "all-in-forfait" per pathologie dat alle verantwoorde zorggerelateerde kosten omvat. "Het studiewerk hierrond, evenals de voorbereiding van de nomenclatuurhervorming moet tegen eind 2024 rond zijn", zegt hij.

Hervorming

Uiteraard kan Vandenbroucke niet naast de personeelsproblematiek in de ziekenhuizen kijken. "Onze inschatting is dat het Zorgpersoneelsfonds tijdens deze regeerperiode voor zowat 5.000 bijkomende aanwervingen in de federale zorgsectoren (uitgedrukt in voltijdsequivalenten) heeft gezorgd," klopt hij zichzelf op de borst. "En bovendien verdient een verpleegkundige die vandaag in een ziekenhuis start boven op de index 11% meer dan wie in 2019 startte."

Desondanks blijft het aartsmoeilijk om zorgpersoneel te vinden. Naast investeringen is Vandenbroucke daarom van oordeel dat het verpleegkundig beroep grondig hervormd moet worden. "Verpleegkundigen dienen zich minder met administratie, logistiek en basishygiëne bezig te houden. Ze moeten de kans krijgen om zelfstandig patiënten op te volgen. Die hervorming is nu bezig", aldus de minister. Tot slot wil hij ook de "langdurige afwezigheden wegens ziekte aanpakken."

Met een uitgebreide nota van 16 pagina's reageert federaal minister van sociale zaken en volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) op de Maha van Belfius. AchtbaanVoor hem legt de hoge inflatie in 2022 duidelijk het failliet van het duale financieringssysteem bloot. Waar het Budget Financiële Middelen volledig en meteen gekoppeld is aan de stijging van de levensduurte lopen de artsenhonoraria een jaar achter. "Het gevolg is een achtbaan, eerder dan een stabiel financieringsmechanisme," zegt hij. Mede hierdoor verkeren de ziekenhuizen in financieel zwaar weer.Voor Vandenbroucke onderstreept de huidige situatie "de absolute noodzaak om de ziekenhuisfinanciering op een fundamenteel andere leest te schoeien." Versta: artsen krijgen een 'zuiver honorarium' voor het intellectuele werk en hun verantwoordelijkheid. Dat staat los van het financieren van de exploitatie van een ziekenhuis.2,5 maal groei BNPIn het oog van de inflatiestorm manifesteerde zich een acuut probleem van instabiliteit dat samenhangt met het huidige financieringsmodel, zegt de minister. "Maar tijdens deze legislatuur hadden ook belangrijke investeringen plaats ter ondersteuning van de ziekenhuisfinanciering op de wat langere termijn." Concreet verwijst Vandenbroucke dan naar een stijging van het BFM met 14,7% in reële termen tussen 2019 en 2023. "Die toename is 2,5 keer groter dan de groei van het BNP." Wel erkent hij dat de toename van de artsenhonoraria tijdens deze legislatuur "meer bescheiden is en ongeveer gelijkloopt met de groei van het BNP."KwaliteitVoor hem moet de volgende regering verder inzetten op de samenhang tussen bijkomende investeringen in de gezondheidszorg enerzijds en noodzakelijke hervormingen in de ziekenhuissector anderzijds. "Naast blijvende investeringsinspanningen zijn hervormingen nodig gericht op maximale doelmatigheid in plaats van op kwantiteit", voegt Vandenbroucke eraan toe.Tevreden is de Vooruit-excellentie over de -door het beleid aangemoedigde- shift naar daghospitalisatie die uit de Maha naar voren komt. Ook de verdere concentratie van gespecialiseerde zorg wordt doorgezet.'All-in-forfait'Een hervorming van het ziekenhuislandschap moet het systeem minder complex en transparanter maken, samenwerking stimuleren en aanzetten tot kwaliteit en doelmatigheid.De hoeksteen hiervoor is voor Vandenbroucke het "all-in-forfait" per pathologie dat alle verantwoorde zorggerelateerde kosten omvat. "Het studiewerk hierrond, evenals de voorbereiding van de nomenclatuurhervorming moet tegen eind 2024 rond zijn", zegt hij.HervormingUiteraard kan Vandenbroucke niet naast de personeelsproblematiek in de ziekenhuizen kijken. "Onze inschatting is dat het Zorgpersoneelsfonds tijdens deze regeerperiode voor zowat 5.000 bijkomende aanwervingen in de federale zorgsectoren (uitgedrukt in voltijdsequivalenten) heeft gezorgd," klopt hij zichzelf op de borst. "En bovendien verdient een verpleegkundige die vandaag in een ziekenhuis start boven op de index 11% meer dan wie in 2019 startte."Desondanks blijft het aartsmoeilijk om zorgpersoneel te vinden. Naast investeringen is Vandenbroucke daarom van oordeel dat het verpleegkundig beroep grondig hervormd moet worden. "Verpleegkundigen dienen zich minder met administratie, logistiek en basishygiëne bezig te houden. Ze moeten de kans krijgen om zelfstandig patiënten op te volgen. Die hervorming is nu bezig", aldus de minister. Tot slot wil hij ook de "langdurige afwezigheden wegens ziekte aanpakken."