We moeten terug naar 2002 om te begrijpen waarover het gaat. Toen ging het AZ Van Enschodt in Willebroek in vereffening. De vereffenaars betaalden de schulden, zorgden voor de overplaatsing van het personeel en verkocht de activa. Na meer dan tien jaar, in 2013, werd de vereffening definitief afgesloten.

Maar de dienst voor de bijzondere sociale zekerheidsstelsels (Dibiss) had na de vereffening de betaling van de 'responsabiliseringsbijdragen' geëist van de gemeenten, voor een bedrag van meer dan 400.000 euro. Dat is de volledige pensioenlast van de vastbenoemde personeelsleden voor het jaar 2012.

De gemeenten gingen onderhandelen en konden dat bedrag reduceren tot 50.000 euro vanuit de redenering dat zij niet moesten tussenkomen voor de volledige loopbaan van de betrokkenen, maar enkel voor het gedeelte dat zij in AZ Van Enschodt hadden gewerkt. Burgemeester Jeroen Baert (N-VA) drong er in de gemeenteraad op aan om een rechtszaak te beginnen. Hij vond dat de gemeenten de pensioenbijdragen voor de vastbenoemde werknemers niet moesten betalen. De gemeenten stelden dat de overeenkomst die zij hadden afgesloten om een einde te maken aan de vereffening, geen basis kon vormen voor de aanrekening van responsabiliseringsbijdragen.

De rechtbank heeft nu geoordeeld dat de eis van Dibiss ongegrond was. Dibiss heeft al laten weten dat het niet in beroep gaat tegen die uitspraak.

We moeten terug naar 2002 om te begrijpen waarover het gaat. Toen ging het AZ Van Enschodt in Willebroek in vereffening. De vereffenaars betaalden de schulden, zorgden voor de overplaatsing van het personeel en verkocht de activa. Na meer dan tien jaar, in 2013, werd de vereffening definitief afgesloten. Maar de dienst voor de bijzondere sociale zekerheidsstelsels (Dibiss) had na de vereffening de betaling van de 'responsabiliseringsbijdragen' geëist van de gemeenten, voor een bedrag van meer dan 400.000 euro. Dat is de volledige pensioenlast van de vastbenoemde personeelsleden voor het jaar 2012. De gemeenten gingen onderhandelen en konden dat bedrag reduceren tot 50.000 euro vanuit de redenering dat zij niet moesten tussenkomen voor de volledige loopbaan van de betrokkenen, maar enkel voor het gedeelte dat zij in AZ Van Enschodt hadden gewerkt. Burgemeester Jeroen Baert (N-VA) drong er in de gemeenteraad op aan om een rechtszaak te beginnen. Hij vond dat de gemeenten de pensioenbijdragen voor de vastbenoemde werknemers niet moesten betalen. De gemeenten stelden dat de overeenkomst die zij hadden afgesloten om een einde te maken aan de vereffening, geen basis kon vormen voor de aanrekening van responsabiliseringsbijdragen. De rechtbank heeft nu geoordeeld dat de eis van Dibiss ongegrond was. Dibiss heeft al laten weten dat het niet in beroep gaat tegen die uitspraak.