Het Leuvens kankerinstituut (LKI) wil een voortrekkersrol spelen op vlak van zorg, klinisch onderzoek, diagnose, therapie, opleiding en wetenschappelijk fundamenteel onderzoek. Onderzoekers willen via de meest geavanceerde technologieën het geheim van kanker doorgronden. Artsen willen hun patiënten snel en persoonsgericht kunnen behandelen. Enkel wanneer er een sterke link is tussen fundamenteel onderzoek en het op de patiënt gericht klinisch onderzoek, kunnen ontdekkingen effectief tot reële toepassingen leiden. Om dit te kunnen realiseren, komt er een nauwere en meer structurele samenwerking tussen alle betrokkenen van UZ Leuven en KU Leuven.

Het LKI wil ook bijzondere aandacht hebben voor de emotionele en sociale noden van patiënten. Het instituut wil via de communicatiediensten van UZ Leuven en KU Leuven open communiceren over wetenschappelijke doorbraken, nieuwe therapieën en evoluties in de patiëntenzorg. Het LKI gaat via fundraising actief op zoek naar extra financiering.

Samenstelling en werking van het nieuwe LKI

Het instituut wil samenwerking stimuleren over alle domeinen, campussen, groepen en labo's heen.
De LKI-leden verenigen zich in de LKI-Raad. Het LKI-Bureau staat in voor het dagelijks bestuur. Voorzitter is professor Ignace Vergote. Professor Karin Haustermans en professor Johan Swinnen zijn vicevoorzitters. Professor Eric Van Cutsem is algemeen secretaris.
Als coördinator voor 'translationeel onderzoek' zal professor Johan Van Lint de wisselwerking bevorderen tussen het fundamenteel onderzoek en het klinisch onderzoek. Werkgroepen en cellen buigen zich over talrijke aspecten van kankeronderzoek en kankerzorg. Het LKI-bestuur stelde Griet Van der Perre aan om de interactie met de communicatiediensten UZ Leuven en KU Leuven te bewerkstellingen en om de fondsenwerving via het Leuvens Universitair Fonds te coördineren.

Het Leuvens kankerinstituut (LKI) wil een voortrekkersrol spelen op vlak van zorg, klinisch onderzoek, diagnose, therapie, opleiding en wetenschappelijk fundamenteel onderzoek. Onderzoekers willen via de meest geavanceerde technologieën het geheim van kanker doorgronden. Artsen willen hun patiënten snel en persoonsgericht kunnen behandelen. Enkel wanneer er een sterke link is tussen fundamenteel onderzoek en het op de patiënt gericht klinisch onderzoek, kunnen ontdekkingen effectief tot reële toepassingen leiden. Om dit te kunnen realiseren, komt er een nauwere en meer structurele samenwerking tussen alle betrokkenen van UZ Leuven en KU Leuven. Het LKI wil ook bijzondere aandacht hebben voor de emotionele en sociale noden van patiënten. Het instituut wil via de communicatiediensten van UZ Leuven en KU Leuven open communiceren over wetenschappelijke doorbraken, nieuwe therapieën en evoluties in de patiëntenzorg. Het LKI gaat via fundraising actief op zoek naar extra financiering. Samenstelling en werking van het nieuwe LKI Het instituut wil samenwerking stimuleren over alle domeinen, campussen, groepen en labo's heen. De LKI-leden verenigen zich in de LKI-Raad. Het LKI-Bureau staat in voor het dagelijks bestuur. Voorzitter is professor Ignace Vergote. Professor Karin Haustermans en professor Johan Swinnen zijn vicevoorzitters. Professor Eric Van Cutsem is algemeen secretaris. Als coördinator voor 'translationeel onderzoek' zal professor Johan Van Lint de wisselwerking bevorderen tussen het fundamenteel onderzoek en het klinisch onderzoek. Werkgroepen en cellen buigen zich over talrijke aspecten van kankeronderzoek en kankerzorg. Het LKI-bestuur stelde Griet Van der Perre aan om de interactie met de communicatiediensten UZ Leuven en KU Leuven te bewerkstellingen en om de fondsenwerving via het Leuvens Universitair Fonds te coördineren.