De aanwezigheid van een vertegenwoordiging van patiënten in de ziekenhuiswereld wordt steeds belangrijker. Canada en Zwitserland hebben op dat gebied het voorbeeld gegeven. Bij ons hebben we het Vlaams Patiëntenforum en een aantal ziekenhuizen in Vlaanderen en Brussel hebben als een eigen comité waarbij ook patiënten betrokken worden. Maar in Wallonië ligt dat anders. Voor de eerste keer zal een patiëntencomité transversaal advies geven over allerlei activiteiten van een ziekenhuis. Het patiëntencomité van het CHU van Luik is een soort mix tussen het Canades model en het Franse. Het was afgevaardigde beheerder van het ziekenhuis, Julien Comère, die de stimulans gaf. "Het patiëntencomité staat nog maar in de startblokken en de manier waarop het zal werken moet nog uitgezocht worden", zegt hij. Neem nu bijvoorbeeld bepaalde heel specifieke problemen: de patiëntenvertegenwoordigers kunnen nu rechtstreeks een beroep doen op de mensen in het ziekenhuis die dat probleem kunnen oplossen. Als de maanden volgen, zullen we moeten zien hoe we het in de praktijk kunnen verbeteren."

De aanwezigheid van een vertegenwoordiging van patiënten in de ziekenhuiswereld wordt steeds belangrijker. Canada en Zwitserland hebben op dat gebied het voorbeeld gegeven. Bij ons hebben we het Vlaams Patiëntenforum en een aantal ziekenhuizen in Vlaanderen en Brussel hebben als een eigen comité waarbij ook patiënten betrokken worden. Maar in Wallonië ligt dat anders. Voor de eerste keer zal een patiëntencomité transversaal advies geven over allerlei activiteiten van een ziekenhuis. Het patiëntencomité van het CHU van Luik is een soort mix tussen het Canades model en het Franse. Het was afgevaardigde beheerder van het ziekenhuis, Julien Comère, die de stimulans gaf. "Het patiëntencomité staat nog maar in de startblokken en de manier waarop het zal werken moet nog uitgezocht worden", zegt hij. Neem nu bijvoorbeeld bepaalde heel specifieke problemen: de patiëntenvertegenwoordigers kunnen nu rechtstreeks een beroep doen op de mensen in het ziekenhuis die dat probleem kunnen oplossen. Als de maanden volgen, zullen we moeten zien hoe we het in de praktijk kunnen verbeteren."