Om die doelstelling te behalen, zal het VIPA voorzien in de middelen om gratis energieprestatiediagnoses uit te voeren. Via een raamcontract zal het voor de zorgvoorzieningen zeer eenvoudig zijn om een diagnose te laten uitvoeren.

Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden: zo gaat het alleen om gebouwen die minstens nog 5 jaar in gebruik zullen genomen worden. Op basis van die diagnose wordt een werkbaar actieplan opgesteld. De instellingen krijgen maximaal 10 uur begeleiding voor de voor- en nazorg. De maatregelen uit het actieplan zouden de kosten die ervoor gemaakt zijn in een periode van 5 jaar moeten kunnen terugverdienen. Als er maatregelen nuttig zijn die meer terugverdientijd nodig hebben, dan zal het VIPA middelen uit het klimaatfonds ter beschikking stellen.

Waar mogelijk zoekt het VEB maximaal synergiën tussen de verschillende uitkomsten van de energieprestatiediagnoses over verschillende gebouwen heen. Verschillende maatregelen zoals relighting, stookplaatsrenovatie of PV-aankoop kunnen dan gebundeld worden in een samenaankoop, of gebouwen kunnen gezamenlijk een energieprestatiecontract aangaan.

Op de website van het VEB staan de engagementsverklaring en verschillende veelgestelde vragen.

Om die doelstelling te behalen, zal het VIPA voorzien in de middelen om gratis energieprestatiediagnoses uit te voeren. Via een raamcontract zal het voor de zorgvoorzieningen zeer eenvoudig zijn om een diagnose te laten uitvoeren.Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden: zo gaat het alleen om gebouwen die minstens nog 5 jaar in gebruik zullen genomen worden. Op basis van die diagnose wordt een werkbaar actieplan opgesteld. De instellingen krijgen maximaal 10 uur begeleiding voor de voor- en nazorg. De maatregelen uit het actieplan zouden de kosten die ervoor gemaakt zijn in een periode van 5 jaar moeten kunnen terugverdienen. Als er maatregelen nuttig zijn die meer terugverdientijd nodig hebben, dan zal het VIPA middelen uit het klimaatfonds ter beschikking stellen.Waar mogelijk zoekt het VEB maximaal synergiën tussen de verschillende uitkomsten van de energieprestatiediagnoses over verschillende gebouwen heen. Verschillende maatregelen zoals relighting, stookplaatsrenovatie of PV-aankoop kunnen dan gebundeld worden in een samenaankoop, of gebouwen kunnen gezamenlijk een energieprestatiecontract aangaan.Op de website van het VEB staan de engagementsverklaring en verschillende veelgestelde vragen.