Laagopgeleiden scoren slechter dan hoogopgeleiden met als gevolg dat zij over een slechtere algemene gezondheid beschikken, therapieën niet correct opvolgen, de behandeling voortijdig staken en daardoor vaker worden gehospitaliseerd en ook vroeger overlijden.

Gezondheidsinformatie wordt te vaak te complex aangeboden, onbegrijpelijk voor wie weinig scholing heeft gehad. Mensen gaan info opzoeken op internet, maar die is te overvloedig aanwezig, ongecontroleerd en vaak erg verwarrend. De federale regering heeft wel in haar regeerakkoord vastgelegd om daar werk van te maken.

De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) stelt voor om initiatieven te nemen binnen vier domeinen, namelijk de gezondheidszorg, het onderwijs aan de vraag- (de patiënten) en aanbodzijde (de zorgverleners), de sociale sector en de media, met bijzondere aandacht voor de doelgroepen van de laagopgeleiden en de anderstaligen. Vlaanderen zou ook dringend werk moeten maken van het meten van gezondheidsvaardigheden van de bevolking. Om dit alles te vereenvoudigen, adviseert de KAGB dat de overheid zou bijdragen tot het organiseren en structureren van een instrument dat momenteel in het buitenland zeer waardevol blijkt, namelijk een platform of forum waarbinnen alle betrokken actoren samenwerken. Zo pleit zij onder meer voor het versterken en uitbreiden van bestaande, lovenswaardige initiatieven, voor een betere bewegwijzering naar betrouwbare informatiebronnen, voor het inzetten van technologische innovaties om gezondheidsvaardigheden te bevorderen, voor een aangepaste financiering voor informatie aan mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, en voor de opname van aandacht voor gezondheidsvaardigheden in de kwaliteitsnormen voor zorginstellingen.

Laagopgeleiden scoren slechter dan hoogopgeleiden met als gevolg dat zij over een slechtere algemene gezondheid beschikken, therapieën niet correct opvolgen, de behandeling voortijdig staken en daardoor vaker worden gehospitaliseerd en ook vroeger overlijden. Gezondheidsinformatie wordt te vaak te complex aangeboden, onbegrijpelijk voor wie weinig scholing heeft gehad. Mensen gaan info opzoeken op internet, maar die is te overvloedig aanwezig, ongecontroleerd en vaak erg verwarrend. De federale regering heeft wel in haar regeerakkoord vastgelegd om daar werk van te maken. De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) stelt voor om initiatieven te nemen binnen vier domeinen, namelijk de gezondheidszorg, het onderwijs aan de vraag- (de patiënten) en aanbodzijde (de zorgverleners), de sociale sector en de media, met bijzondere aandacht voor de doelgroepen van de laagopgeleiden en de anderstaligen. Vlaanderen zou ook dringend werk moeten maken van het meten van gezondheidsvaardigheden van de bevolking. Om dit alles te vereenvoudigen, adviseert de KAGB dat de overheid zou bijdragen tot het organiseren en structureren van een instrument dat momenteel in het buitenland zeer waardevol blijkt, namelijk een platform of forum waarbinnen alle betrokken actoren samenwerken. Zo pleit zij onder meer voor het versterken en uitbreiden van bestaande, lovenswaardige initiatieven, voor een betere bewegwijzering naar betrouwbare informatiebronnen, voor het inzetten van technologische innovaties om gezondheidsvaardigheden te bevorderen, voor een aangepaste financiering voor informatie aan mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, en voor de opname van aandacht voor gezondheidsvaardigheden in de kwaliteitsnormen voor zorginstellingen.