De instemming ligt bij de huisartsen iets minder hoog dan bij ziekenhuisspecialisten. Dat is ook wel logisch, de laatste categorie is immers direct betrokken partij. Een meerderheid van 16 op 24 ziekenhuisdirecteurs is hier eveneens voor.

Klinische praktijk

Momenteel is het zo dat de medische raad bij de aanwerving van een arts een positief advies moet afleveren. Niet minder dan 81,6% van de respondenten vindt dat deze regeling ook voor directieleden moet gelden. Bij de Franstaligen loopt dat zelfs op tot 87,5%. Begrijpelijkerwijze zijn het vooral huisartsen en specialisten die deze regel willen invoeren. Directiecomités (37,0%), raden van bestuur (55,6%) en slechts zeven van de 24 ziekenhuisdirecteurs staan hier achter.

Een kleine meerderheid van de Nederlandstalige respondenten (54,5%) is van oordeel dat de hoofdgeneesheer een minimale klinische praktijk in het ziekenhuis moet behouden. Bij de Franstalige respondenten is meer dan 77,8% die mening toegedaan. Vooral huisartsen (81,1%) zijn pro, leidinggevenden zijn eerder tegen (34,5%). 63,8% van de (adjunct-)hoofdgeneesheren staan achter het principe en 13 van de 24 ziekenhuisdirecteurs.

De instemming ligt bij de huisartsen iets minder hoog dan bij ziekenhuisspecialisten. Dat is ook wel logisch, de laatste categorie is immers direct betrokken partij. Een meerderheid van 16 op 24 ziekenhuisdirecteurs is hier eveneens voor. Klinische praktijk Momenteel is het zo dat de medische raad bij de aanwerving van een arts een positief advies moet afleveren. Niet minder dan 81,6% van de respondenten vindt dat deze regeling ook voor directieleden moet gelden. Bij de Franstaligen loopt dat zelfs op tot 87,5%. Begrijpelijkerwijze zijn het vooral huisartsen en specialisten die deze regel willen invoeren. Directiecomités (37,0%), raden van bestuur (55,6%) en slechts zeven van de 24 ziekenhuisdirecteurs staan hier achter. Een kleine meerderheid van de Nederlandstalige respondenten (54,5%) is van oordeel dat de hoofdgeneesheer een minimale klinische praktijk in het ziekenhuis moet behouden. Bij de Franstalige respondenten is meer dan 77,8% die mening toegedaan. Vooral huisartsen (81,1%) zijn pro, leidinggevenden zijn eerder tegen (34,5%). 63,8% van de (adjunct-)hoofdgeneesheren staan achter het principe en 13 van de 24 ziekenhuisdirecteurs.