Het Riziv betaalt de meeste zorgen terug, op basis van de verleende zorgen van de thuisverpleegkundige, die bepaalt hoeveel maal per dag een patiënt nood heeft aan verzorging o.a. op basis van het voorschrift van de behandelende arts. Hierdoor werkt de verpleegkundige op maat van de behoeften van de patiënt. Enerzijds werkt de derdebetalersregeling in de sector van de thuisverpleging drempelverlagend voor patiënten. Anderzijds weten het Riziv en het ziekenfonds niet meer of de zorg effectief heeft plaatsgevonden. Daarom wil het Riziv hierop strenger controleren om misbruik binnen de sector tegen te gaan. Door het versturen van een overzicht van de verleende zorgen - met een vermelding van de data en tijdstippen van de bezoeken; de omschrijving van de zorgen; de zorgverleners - aan de patiënt is hij op de hoogte van wat zijn verzorging kost. Op deze manier werkt het Wit-Gele Kruis mee aan de transparantie binnen de thuisverpleging.

Het bewijsstuk

Het bewijsstuk is een overzicht van de verpleegkundige zorgen, die in de voorgaande maand werden verleend door de Wit-Gele Kruisverpleegkundige bij de patiënt aan huis. Het omvat verschillende onderdelen. In de eerste plaats bestaat het uit een informatief overzicht met de zorgen die rechtstreeks worden gefactureerd aan het ziekenfonds. Hiervoor hoeft de patiënt niets te betalen. Ten tweede bevat het een onderdeel met zorgen die niet worden terugbetaald door de ziekteverzekering. Deze zorgen worden aan de patiënt aangerekend via een maande¬lijkse factuur. Het bewijsstuk bevat dus een overzicht met alle kosten die volgen uit de verleende zorgen op maat van de patiënt. Het bewijsstuk in de thuisverpleging kan men vergelijken met de gedetailleerde ziekenhuisfactuur die een patiënt na zijn hospitalisatie ontvangt.

e-ID

Al lang wordt aangekondigd dat ook het inlezen van de e-ID (de elektronische identiteitskaart) in de thuisverpleging verplicht wordt. Bij elk bezoek van de thuisverpleegkundige wordt de e-ID van de patiënt ingelezen. Hierdoor wordt de verpleegkundige verplicht de bezoeken en de identiteit van de patiënt te registreren. Door deze verplichting wordt het bezoek in werkelijkheid geregistreerd. Het Wit-Gele Kruis wil deze maatregel niet langer uitstellen. Het is een element van bijkomende controle op het rechtmatig aanrekenen van de verstrekte zorgen. Het Wit-Gele Kruis werkt al geruime tijd met een mobiele tabletcomputer voor het raadplegen van het elektronisch verpleegdossier, waardoor het inlezen van een e-ID al een vertrouwde handeling is voor zowel de patiënt als de verpleegkundige.

Het Riziv betaalt de meeste zorgen terug, op basis van de verleende zorgen van de thuisverpleegkundige, die bepaalt hoeveel maal per dag een patiënt nood heeft aan verzorging o.a. op basis van het voorschrift van de behandelende arts. Hierdoor werkt de verpleegkundige op maat van de behoeften van de patiënt. Enerzijds werkt de derdebetalersregeling in de sector van de thuisverpleging drempelverlagend voor patiënten. Anderzijds weten het Riziv en het ziekenfonds niet meer of de zorg effectief heeft plaatsgevonden. Daarom wil het Riziv hierop strenger controleren om misbruik binnen de sector tegen te gaan. Door het versturen van een overzicht van de verleende zorgen - met een vermelding van de data en tijdstippen van de bezoeken; de omschrijving van de zorgen; de zorgverleners - aan de patiënt is hij op de hoogte van wat zijn verzorging kost. Op deze manier werkt het Wit-Gele Kruis mee aan de transparantie binnen de thuisverpleging. Het bewijsstuk Het bewijsstuk is een overzicht van de verpleegkundige zorgen, die in de voorgaande maand werden verleend door de Wit-Gele Kruisverpleegkundige bij de patiënt aan huis. Het omvat verschillende onderdelen. In de eerste plaats bestaat het uit een informatief overzicht met de zorgen die rechtstreeks worden gefactureerd aan het ziekenfonds. Hiervoor hoeft de patiënt niets te betalen. Ten tweede bevat het een onderdeel met zorgen die niet worden terugbetaald door de ziekteverzekering. Deze zorgen worden aan de patiënt aangerekend via een maande¬lijkse factuur. Het bewijsstuk bevat dus een overzicht met alle kosten die volgen uit de verleende zorgen op maat van de patiënt. Het bewijsstuk in de thuisverpleging kan men vergelijken met de gedetailleerde ziekenhuisfactuur die een patiënt na zijn hospitalisatie ontvangt. e-ID Al lang wordt aangekondigd dat ook het inlezen van de e-ID (de elektronische identiteitskaart) in de thuisverpleging verplicht wordt. Bij elk bezoek van de thuisverpleegkundige wordt de e-ID van de patiënt ingelezen. Hierdoor wordt de verpleegkundige verplicht de bezoeken en de identiteit van de patiënt te registreren. Door deze verplichting wordt het bezoek in werkelijkheid geregistreerd. Het Wit-Gele Kruis wil deze maatregel niet langer uitstellen. Het is een element van bijkomende controle op het rechtmatig aanrekenen van de verstrekte zorgen. Het Wit-Gele Kruis werkt al geruime tijd met een mobiele tabletcomputer voor het raadplegen van het elektronisch verpleegdossier, waardoor het inlezen van een e-ID al een vertrouwde handeling is voor zowel de patiënt als de verpleegkundige.