Momenteel voorziet de overheid geen geld - en dus geen goedkeuring - voor nieuwe bouw- of verbouwingswerken in de ziekenhuizen. Maar de overheid behoudt wel de regelgeving dat zonder de zegen van het VIPA niet gebouwd mag worden. Dat zorgt voor een impasse. Daarom vragen de ziekenhuisdirecteurs dat de overheid dringend haar goedkeuring geeft om te mogen bouwen met eigen financiering. Ze vragen garanties dat de overheid projecten met eigen financiering in de toekomst niet zal benadelen.
Privé-financiering van ziekenhuisinfrastructuurwerken is wel degelijk een realistische optie. Er is interesse van de banksector. Maar voorlopig zijn er te weinig garanties dat ziekenhuizen die hiervoor kiezen, achteraf niet gepenaliseerd worden. Daarom dringt de BVZD aan op rechtszekerheid voor ziekenhuizen die kiezen voor alternatieve private financiering, via bijvoorbeeld sale-and-leaseback transacties of de Europese Investeringsbank (EIB). "De sector vraagt van de overheid duidelijke garanties dat ziekenhuizen die kiezen voor alternatieve privé-financiering niet gepenaliseerd worden en ook in aanmerking blijven komen voor eventuele subsidies in de toekomst."

Toename van de kostprijs voor de patiënt

Verminderde investeringen van overheidswege kunnen leiden tot een toename van de kostprijs per opname en per ligdag voor de patiënt. Momenteel zijn al 40% van de ziekenhuizen verlieslatend (Maha-studie). "Ziekenhuizen die privéfinanciering zoeken voor infrastructuurwerken, moeten hun financiële balans gezond maken om op basis daarvan de nodige garanties te kunnen geven aan de privé-investeerders." De BVZD ziet parallellen met de woonzorgsector, waar al aangekondigd werd dat besparingen van de Vlaamse overheid op renovatie en nieuwbouw zullen leiden tot prijsstijgingen. Een verblijf in een rusthuis kan tot 20% duurder worden. "Een soortgelijke evolutie in de ziekenhuissector valt niet uit te sluiten."

De overheid moet zich realiseren dat de investeringsstop in nieuwbouw en verbouwingswerken ook een negatieve economische weerslag zal hebben op aannemers, bedrijven en architectenbureaus. "Heel wat technische toegevoegde waarde en expertise dreigt verloren te gaan, net als een flink stuk tewerkstelling."

Nood aan langetermijnkader

De Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs dringt bij de overheid aan op de versnelde uitwerking van het Vlaams Zorgstrategisch Plan, dat een langetermijnkader voor de financiering van de ziekenhuizen moet vastleggen. Het Zorgstrategisch Plan moet aandacht schenken aan de toekenning van forfaits voor ziekenhuisinfrastructuurwerken, waarbij de ziekenhuizen zelf als goede bestuurders kunnen bepalen hoe en wanneer ze die gebruiken.

De BVZD vraagt dat dat de Vlaamse regering in overleg met de federale regering een duidelijk stappenplan uitwerkt om het Zorgstrategisch Plan te coördineren met de nieuwe financieringswet voor de ziekenhuizen.

Download het witboek 'De alternatieve financiering van infrastructuurwerken in de ziekenhuissector' op www.bvzd-abdh.be

Momenteel voorziet de overheid geen geld - en dus geen goedkeuring - voor nieuwe bouw- of verbouwingswerken in de ziekenhuizen. Maar de overheid behoudt wel de regelgeving dat zonder de zegen van het VIPA niet gebouwd mag worden. Dat zorgt voor een impasse. Daarom vragen de ziekenhuisdirecteurs dat de overheid dringend haar goedkeuring geeft om te mogen bouwen met eigen financiering. Ze vragen garanties dat de overheid projecten met eigen financiering in de toekomst niet zal benadelen. Privé-financiering van ziekenhuisinfrastructuurwerken is wel degelijk een realistische optie. Er is interesse van de banksector. Maar voorlopig zijn er te weinig garanties dat ziekenhuizen die hiervoor kiezen, achteraf niet gepenaliseerd worden. Daarom dringt de BVZD aan op rechtszekerheid voor ziekenhuizen die kiezen voor alternatieve private financiering, via bijvoorbeeld sale-and-leaseback transacties of de Europese Investeringsbank (EIB). "De sector vraagt van de overheid duidelijke garanties dat ziekenhuizen die kiezen voor alternatieve privé-financiering niet gepenaliseerd worden en ook in aanmerking blijven komen voor eventuele subsidies in de toekomst." Toename van de kostprijs voor de patiënt Verminderde investeringen van overheidswege kunnen leiden tot een toename van de kostprijs per opname en per ligdag voor de patiënt. Momenteel zijn al 40% van de ziekenhuizen verlieslatend (Maha-studie). "Ziekenhuizen die privéfinanciering zoeken voor infrastructuurwerken, moeten hun financiële balans gezond maken om op basis daarvan de nodige garanties te kunnen geven aan de privé-investeerders." De BVZD ziet parallellen met de woonzorgsector, waar al aangekondigd werd dat besparingen van de Vlaamse overheid op renovatie en nieuwbouw zullen leiden tot prijsstijgingen. Een verblijf in een rusthuis kan tot 20% duurder worden. "Een soortgelijke evolutie in de ziekenhuissector valt niet uit te sluiten."De overheid moet zich realiseren dat de investeringsstop in nieuwbouw en verbouwingswerken ook een negatieve economische weerslag zal hebben op aannemers, bedrijven en architectenbureaus. "Heel wat technische toegevoegde waarde en expertise dreigt verloren te gaan, net als een flink stuk tewerkstelling." Nood aan langetermijnkader De Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs dringt bij de overheid aan op de versnelde uitwerking van het Vlaams Zorgstrategisch Plan, dat een langetermijnkader voor de financiering van de ziekenhuizen moet vastleggen. Het Zorgstrategisch Plan moet aandacht schenken aan de toekenning van forfaits voor ziekenhuisinfrastructuurwerken, waarbij de ziekenhuizen zelf als goede bestuurders kunnen bepalen hoe en wanneer ze die gebruiken.De BVZD vraagt dat dat de Vlaamse regering in overleg met de federale regering een duidelijk stappenplan uitwerkt om het Zorgstrategisch Plan te coördineren met de nieuwe financieringswet voor de ziekenhuizen.Download het witboek 'De alternatieve financiering van infrastructuurwerken in de ziekenhuissector' op www.bvzd-abdh.be