Artsenkrant/Le Journal du Médecin organiseerde in samenwerking met Trends/Tendances en Le Vif/Knack een enquête over de impact van de eerste covid-19-golf op de ziekenhuissector.

Tussen 2 en 8 september werden daarover de algemene directeurs en de medische directeurs/hoofdartsen van de Belgische ziekenhuizen ondervraagd. 62 algemene en medische directeurs van 35 algemene, 5 universitaire en 9 psychiatrische ziekenhuizen vulden de vragenlijst in.

Compensatie

Het hoeft geen betoog dat de gezondheidscrisis in het voorjaar flink inhakte op de al wankele financiën van de ziekenhuizen. Toch toont deze enquête aan dat die impact sterk varieert. Sommigen ziekenhuizen werden midscheeps getroffen: drie directies stellen een omzetdaling met minstens 40% vast. In éen ziekenhuis op zes gaat het over een vermindering met 30 à 40% en bij één op vier kwamen er een kwart minder inkomsten binnen. Volgens één ziekenhuis had de pandemie helemaal geen impact.

Meer inkomsten

De enquête vroeg de ziekenhuisdirecties hoe ze de meeruitgaven door de strijd tegen covid en de verliezen ten gevolge van het stopzetten/reduceren van reguliere activiteiten hoopten te compenseren. Een grote meerderheid (84%) rekent hiervoor op de overheid -die effectief al met twee miljard over de brug kwam, al is niet duidelijk wat de status van dit bedrag precies is.

Bijna zes op tien ziekenhuizen willen minder geld gaan uitgeven en 44% schroeft zijn investeringen terug. Bijna een kwart van de directies plande -in september, voor de tweede golf- meer inkomsten te genereren door de activiteitsgraad te verhogen. Enkele ziekenhuizen spreken hun reserves aan of zeggen 'anders en slimmer te gaan werken'.

Artsenkrant/Le Journal du Médecin organiseerde in samenwerking met Trends/Tendances en Le Vif/Knack een enquête over de impact van de eerste covid-19-golf op de ziekenhuissector.Tussen 2 en 8 september werden daarover de algemene directeurs en de medische directeurs/hoofdartsen van de Belgische ziekenhuizen ondervraagd. 62 algemene en medische directeurs van 35 algemene, 5 universitaire en 9 psychiatrische ziekenhuizen vulden de vragenlijst in.Het hoeft geen betoog dat de gezondheidscrisis in het voorjaar flink inhakte op de al wankele financiën van de ziekenhuizen. Toch toont deze enquête aan dat die impact sterk varieert. Sommigen ziekenhuizen werden midscheeps getroffen: drie directies stellen een omzetdaling met minstens 40% vast. In éen ziekenhuis op zes gaat het over een vermindering met 30 à 40% en bij één op vier kwamen er een kwart minder inkomsten binnen. Volgens één ziekenhuis had de pandemie helemaal geen impact.De enquête vroeg de ziekenhuisdirecties hoe ze de meeruitgaven door de strijd tegen covid en de verliezen ten gevolge van het stopzetten/reduceren van reguliere activiteiten hoopten te compenseren. Een grote meerderheid (84%) rekent hiervoor op de overheid -die effectief al met twee miljard over de brug kwam, al is niet duidelijk wat de status van dit bedrag precies is. Bijna zes op tien ziekenhuizen willen minder geld gaan uitgeven en 44% schroeft zijn investeringen terug. Bijna een kwart van de directies plande -in september, voor de tweede golf- meer inkomsten te genereren door de activiteitsgraad te verhogen. Enkele ziekenhuizen spreken hun reserves aan of zeggen 'anders en slimmer te gaan werken'.