Ziekenhuizen en artsen die betere kwaliteit leveren mogen daarvoor beloond worden, vindt een grote meerderheid. Ziekenhuisdirecteurs zijn het daar quasi-unaniem mee eens als het over het ziekenhuis zelf gaat (96%), en iets minder als het over artsen gaat (92%). Ook ziekenhuisartsen zijn er meer voor te vinden het ziekenhuis te belonen dan individuele artsen: 85,5% vs 77% van de artsen met een bestuursfunctie, en 77% vs 68% van de specialisten zonder bestuursfunctie. Driekwart van de huisartsen vindt dat ziekenhuizen beloond mogen worden voor kwaliteit, 69% vindt dat dit ook voor de specialist geldt.

Accreditering

Zoals elders al gezegd, lopen de antwoorden aan Frans- en Nederlandstalige zijde over het algemeen tamelijk parallel. Eén van de uitzonderingen is de houding tegenover accreditering: goed 68,5% van de Franstaligen gelooft dat een geïntegreerd kwaliteitsbeleid, door een NIAZ- of JCI-accreditering bijvoorbeeld, de kwaliteit van de zorgverlening ten goede komt. Bij de Vlamingen is dat geloof iets minder sterk: 57% vindt zich in deze stelling terug. Vlaamse ziekenhuizen staan in de regel nochtans al veel verder met accreditering dan hun Waalse tegenhangers. Hangt het allemaal nog wat te vers in het geheugen van de artsen?
Vlamingen zijn ook minder vaak van oordeel dat de overheid voor deze accreditering moet opdraaien: een nipte meerderheid van 53% is het daarmee eens - aan Franstalige zijde vindt 71% dat. De Vlaamse overheid moedigt accreditering aan, maar de ziekenhuizen bekostigen die inderdaad zelf.

Transparantie

Artsen vinden dat de gevalideerde outcome van het ziekenhuis ook publiek gemaakt kan worden. Vooral wie van dichterbij bij het beheer is betrokken, is daar doorgaans voorstander van. Liefst 81% van de (adjunct-)hoofdgeneesheren is het daarmee eens, tegenover 59% van de specialisten die geen bestuursfunctie in het ziekenhuis bekleden.

Openheid mag er tevens zijn over de goede besteding van middelen, vinden specialisten met (70%) en zonder (62%) bestuursfunctie. Van de ziekenhuishuisdirecteurs vindt zelfs 83% dat de namen van ziekenhuizen die kwistiger met publieke middelen omspringen, bekend mogen worden gemaakt.
Niet zo warm loopt men voor het idee om ook namen van artsen die significant slechtere kwaliteit zouden leveren, bekend te maken. Van de specialisten met beheersfunctie vindt maar 35,5% dat; van die zonder beheersfunctie 32%. Alleen bij ziekenhuisdirecteurs is meer dan de helft te vinden voor een bekendmaking van namen van artsen (54%).

Van de huisartsen vindt 64% dat ziekenhuizen hun medische outcome publiek moeten maken. Slechts 34% vindt dat significant mindere resultaten van specialisten gepubliceerd mogen worden.

EPD is noodzakelijk

Over de noodzaak van een Elektronisch Patiëntendossier bestaat er tamelijk grote eensgezindheid. Van de specialisten met een beheersfunctie is 83% van de noodzaak van een EPD overtuigd, van de andere 78%. Ziekenhuisdirecteurs zijn zo goed als unaniem van het belang van het EPD overtuigd. Overigens zijn Vlamingen duidelijk meer doordrongen van de noodzaak ervan (81%) dan Franstaligen (62%). Vlaamse ziekenhuizen zijn naarstig op zoek naar een EPD van de volgende generatie, en voor Zorgnet/Icuro is dat ook een erg belangrijk actiepunt.

Ziekenhuizen en artsen die betere kwaliteit leveren mogen daarvoor beloond worden, vindt een grote meerderheid. Ziekenhuisdirecteurs zijn het daar quasi-unaniem mee eens als het over het ziekenhuis zelf gaat (96%), en iets minder als het over artsen gaat (92%). Ook ziekenhuisartsen zijn er meer voor te vinden het ziekenhuis te belonen dan individuele artsen: 85,5% vs 77% van de artsen met een bestuursfunctie, en 77% vs 68% van de specialisten zonder bestuursfunctie. Driekwart van de huisartsen vindt dat ziekenhuizen beloond mogen worden voor kwaliteit, 69% vindt dat dit ook voor de specialist geldt. Accreditering Zoals elders al gezegd, lopen de antwoorden aan Frans- en Nederlandstalige zijde over het algemeen tamelijk parallel. Eén van de uitzonderingen is de houding tegenover accreditering: goed 68,5% van de Franstaligen gelooft dat een geïntegreerd kwaliteitsbeleid, door een NIAZ- of JCI-accreditering bijvoorbeeld, de kwaliteit van de zorgverlening ten goede komt. Bij de Vlamingen is dat geloof iets minder sterk: 57% vindt zich in deze stelling terug. Vlaamse ziekenhuizen staan in de regel nochtans al veel verder met accreditering dan hun Waalse tegenhangers. Hangt het allemaal nog wat te vers in het geheugen van de artsen? Vlamingen zijn ook minder vaak van oordeel dat de overheid voor deze accreditering moet opdraaien: een nipte meerderheid van 53% is het daarmee eens - aan Franstalige zijde vindt 71% dat. De Vlaamse overheid moedigt accreditering aan, maar de ziekenhuizen bekostigen die inderdaad zelf. Transparantie Artsen vinden dat de gevalideerde outcome van het ziekenhuis ook publiek gemaakt kan worden. Vooral wie van dichterbij bij het beheer is betrokken, is daar doorgaans voorstander van. Liefst 81% van de (adjunct-)hoofdgeneesheren is het daarmee eens, tegenover 59% van de specialisten die geen bestuursfunctie in het ziekenhuis bekleden. Openheid mag er tevens zijn over de goede besteding van middelen, vinden specialisten met (70%) en zonder (62%) bestuursfunctie. Van de ziekenhuishuisdirecteurs vindt zelfs 83% dat de namen van ziekenhuizen die kwistiger met publieke middelen omspringen, bekend mogen worden gemaakt. Niet zo warm loopt men voor het idee om ook namen van artsen die significant slechtere kwaliteit zouden leveren, bekend te maken. Van de specialisten met beheersfunctie vindt maar 35,5% dat; van die zonder beheersfunctie 32%. Alleen bij ziekenhuisdirecteurs is meer dan de helft te vinden voor een bekendmaking van namen van artsen (54%). Van de huisartsen vindt 64% dat ziekenhuizen hun medische outcome publiek moeten maken. Slechts 34% vindt dat significant mindere resultaten van specialisten gepubliceerd mogen worden. EPD is noodzakelijk Over de noodzaak van een Elektronisch Patiëntendossier bestaat er tamelijk grote eensgezindheid. Van de specialisten met een beheersfunctie is 83% van de noodzaak van een EPD overtuigd, van de andere 78%. Ziekenhuisdirecteurs zijn zo goed als unaniem van het belang van het EPD overtuigd. Overigens zijn Vlamingen duidelijk meer doordrongen van de noodzaak ervan (81%) dan Franstaligen (62%). Vlaamse ziekenhuizen zijn naarstig op zoek naar een EPD van de volgende generatie, en voor Zorgnet/Icuro is dat ook een erg belangrijk actiepunt.