De ministerraad van 15 juli keurde op voorstel van minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke, een aantal KB's goed die de financiering van ziekenhuizen raken.

Eén KB maakt de collectieve overeenkomst bindend van 12 mei dit jaar dat binnen de Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen (NPCAZ) tot stand kwam.

De maximumtarieven voor ereloonsupplementen die binnen de algemene regeling zijn vastgelegd, blijven bevroren tot eind april volgend jaar.

De minister had eigenlijk een bevriezing gevraagd tot eind 2023 - maar dat maakte de NPCAZ afhankelijk van de stand van zaken met betrekking tot de ziekenhuisfinanciering op dat moment.

Om te vermijden dat ziekenhuizen minderinkomsten zouden compenseren door de afhoudingen op de honoraria van artsen te verhogen, worden ook die bevroren tot eind volgend april.

Goed nieuws voor de ziekenhuizen is dat de ministerraad een KB goedkeurde die maken dat ziekenhuizen voor een langere periode op de forfaits voor de verzorging van covidpatiënten mogen rekenen. Normaal zouden die forfaits maar lopen tot eind september vorig jaar. Maar ziekenhuizen zouden nu dat geld voor een half jaar langer krijgen - dat is tot eind maart dit jaar.

Het gaat om forfaits die werden vastgelegd in het KB van 30 oktober 2020: het ziekenhuisbreed forfait en covidforfaits voor bepaalde meerkosten - evenals de forfaits voor het beschikbaarheidshonoraria van artsen in dat KB.

Voordat het KB definitief kan goedgekeurd worden moet eerst de Raad van State er nog advies over geven.

De ministerraad van 15 juli keurde op voorstel van minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke, een aantal KB's goed die de financiering van ziekenhuizen raken. Eén KB maakt de collectieve overeenkomst bindend van 12 mei dit jaar dat binnen de Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen (NPCAZ) tot stand kwam.De maximumtarieven voor ereloonsupplementen die binnen de algemene regeling zijn vastgelegd, blijven bevroren tot eind april volgend jaar. De minister had eigenlijk een bevriezing gevraagd tot eind 2023 - maar dat maakte de NPCAZ afhankelijk van de stand van zaken met betrekking tot de ziekenhuisfinanciering op dat moment.Om te vermijden dat ziekenhuizen minderinkomsten zouden compenseren door de afhoudingen op de honoraria van artsen te verhogen, worden ook die bevroren tot eind volgend april.Goed nieuws voor de ziekenhuizen is dat de ministerraad een KB goedkeurde die maken dat ziekenhuizen voor een langere periode op de forfaits voor de verzorging van covidpatiënten mogen rekenen. Normaal zouden die forfaits maar lopen tot eind september vorig jaar. Maar ziekenhuizen zouden nu dat geld voor een half jaar langer krijgen - dat is tot eind maart dit jaar.Het gaat om forfaits die werden vastgelegd in het KB van 30 oktober 2020: het ziekenhuisbreed forfait en covidforfaits voor bepaalde meerkosten - evenals de forfaits voor het beschikbaarheidshonoraria van artsen in dat KB.Voordat het KB definitief kan goedgekeurd worden moet eerst de Raad van State er nog advies over geven.