Wat voorafging: deze zomer raakte bekend dat de BBI van Hasselt een monsterbedrag eist van ZOL. Reden: zij aanvaardt niet dat het ziekenhuis geen aparte fiscale fiches opstelt voor de individuele artsen. De erelonen worden namelijk uitbetaald aan de maatschap van artsen die dan de honoraria onder elkaar verdelen, een al decennialang gangbare praktijk in ziekenhuizen en ook wettelijk in orde. Maar volgens de BBI hindert dat de belastingcontroles.

Onderzoek gaat door

Zorgnet-Icuro hoopte de kwestie snel te kunnen uitklaren met de fiscus. In juni toetste de ziekenhuiskoepel met de centrale belastingadministratie nog een code of conduct af, die nadien naar de ziekenhuizen werd rondgestuurd. Maar het lijkt erop dat de BBI met de zaak in Limburg een precedent wil scheppen, klinkt het. Zo zou de BBI doorgaan met het onderzoeken van andere aanslagjaren en sancties blijven opleggen. Het bedrag dat de inspectie van ZOL eist is ondertussen al opgelopen tot meer dan 110 miljoen euro.

Brief

In een eerder persbericht gaf de ziekenhuiskoepel al te kennen dat waar de BBI in Limburg over struikelt, een potentieel probleem is voor de ruim 60 ziekenhuizen in heel Vlaanderen. Volgens Marc Geboers, directeur algemene ziekenhuizen van Zorgnet-Icuro, legt de BBI "onredelijke standpunten en taxaties" op. Hij wijst op de inspanningen die de betrokken instelling en artsen al leverden om de gevraagde transparantie te geven.

Samen met alle Vlaamse ziekenhuizen vraagt ze de federale regering, evenals Vlaams minister Jo Vandeurzen, in een brief om de claims in te trekken. " Het kan zo niet verder. Ziekenhuizen zijn in hun bestaan bedreigd."

Wat voorafging: deze zomer raakte bekend dat de BBI van Hasselt een monsterbedrag eist van ZOL. Reden: zij aanvaardt niet dat het ziekenhuis geen aparte fiscale fiches opstelt voor de individuele artsen. De erelonen worden namelijk uitbetaald aan de maatschap van artsen die dan de honoraria onder elkaar verdelen, een al decennialang gangbare praktijk in ziekenhuizen en ook wettelijk in orde. Maar volgens de BBI hindert dat de belastingcontroles. Onderzoek gaat doorZorgnet-Icuro hoopte de kwestie snel te kunnen uitklaren met de fiscus. In juni toetste de ziekenhuiskoepel met de centrale belastingadministratie nog een code of conduct af, die nadien naar de ziekenhuizen werd rondgestuurd. Maar het lijkt erop dat de BBI met de zaak in Limburg een precedent wil scheppen, klinkt het. Zo zou de BBI doorgaan met het onderzoeken van andere aanslagjaren en sancties blijven opleggen. Het bedrag dat de inspectie van ZOL eist is ondertussen al opgelopen tot meer dan 110 miljoen euro.BriefIn een eerder persbericht gaf de ziekenhuiskoepel al te kennen dat waar de BBI in Limburg over struikelt, een potentieel probleem is voor de ruim 60 ziekenhuizen in heel Vlaanderen. Volgens Marc Geboers, directeur algemene ziekenhuizen van Zorgnet-Icuro, legt de BBI "onredelijke standpunten en taxaties" op. Hij wijst op de inspanningen die de betrokken instelling en artsen al leverden om de gevraagde transparantie te geven.Samen met alle Vlaamse ziekenhuizen vraagt ze de federale regering, evenals Vlaams minister Jo Vandeurzen, in een brief om de claims in te trekken. " Het kan zo niet verder. Ziekenhuizen zijn in hun bestaan bedreigd."