...

Plots moesten werknemers die niet kost wat kost op de werkvloer nodig waren, thuis blijven. De ziekenhuizen slaagden er toch maar mooi in om in ijltempo de switch te maken. Face to face meetings en raadplegingen ruimden plaats voor teleconferenties, -consultaties en veilige gegevensuitwisseling. Heel wat spitstechnologie werd ingezet. In samenwerking met ZORGI voerde AK-Hospitals een exclusieve enquête uit over de impact van de pandemie op de arbeidsomstandigheden van niet-zorgpersoneel . De resultaten leren dat telewerk een boost kreeg. In mindere mate versnelde de pandemie ook de digitalisering van de ziekenhuisprocessen. Net zoals in het bedrijfsleven nam het aantal online meetings exponentieel toe. Vijf ziekenhuisdirecteurs - Eric Christiaens (AZ Vesalius), Christophe Mouton (AZ Maria Middelares), Vic De Corte (Kliniek Sint-Jan), Renaud Mazy (Cliniques universitaires Saint-Luc) en Marc De Paoli (Clinique André Renard ) zijn unaniem in hun commentaar op de enquêteresultaten: alle medewerkers hebben hun beste beentje voorgezet in de strijd tegen covid-19. Bijna 80% van de respondenten geeft dat zo ook aan. Daarnaast zegt negen op de tien respondenten dat hun ziekenhuis de crisis 'redelijk goed' tot 'heel goed' aanpakte en dat hun dienst 'redelijk goed' tot 'heel goed' functioneerde. Het lijkt op zelfgenoegzaamheid maar dat is het niet. Iets minder dan de helft van de respondenten (45%) is van oordeel dat ziekenhuizen zeer innovatief waren tijdens de crisis. Dat resultaat blijft wat onder de verwachtingen van Francis De Drée en Jean Stoef, respectievelijk voorzitter en penningmeester van de Belgische Vereniging der Ziekenhuizen. Zijn onze ziekenhuizen te bescheiden? Communiceren ze onvoldoende over de technologische vooruitgang van de afgelopen jaren? Duidelijk is alleszins dat de communicatie naar het brede publiek over de dagdagelijkse innovatie-inspanningen beter kan.