Het EPD van het ZOL moet ervoor zorgen dat artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners binnen het ziekenhuis (psychologen, ergotherapeuten, kinesisten, sociaal werkers, etc.) altijd beschikken over alle relevante patiëntgegevens, indien nodig ook van andere afdelingen. Het biedt beslissingsondersteuning en grafische toepassingen. De toegang tot de data voldoet aan de geldende regels van beveiliging en privacy.

Het EPD zal bovendien niet enkel gegevens uitwisselen, maar zal ook op een intelligente manier processen aansturen en signalen geven, zoals waarschuwingen van interactie tussen geneesmiddelen en interactie tussen geneesmiddelen en allergieën van patiënten.
"Met de implementatie van het EPD zetten we in het ZOL een grote stap voorwaarts richting de verdere informatisering van het ziekenhuis' zegt Peter Thijs, senior manager ICT in het ZOL. "Momenteel werken we vanuit een klassieke methode van registreren, soms handgeschreven, soms via oudere, minder geïntegreerde systemen. De omschakeling naar één uniform geïntegreerd systeem loopt via een zeer intensief traject. Daarom ook dat we in een eerste fase 2 van onze 6 divisies zullen omschakelen samen met een aantal ziekenhuisbrede functionaliteiten zoals het agendabeheer. De opstart van fase 1 is voorzien voor 1 mei 2017. De overige 4 divisies volgen daarna gelijktijdig."

Ook voor de patiënt zal de overschakeling naar een elektronisch patiëntendossier de nodige voordelen opleveren. Dat bevestigt ook Erwin Bormans, algemeen directeur van het ZOL. "Alle gegevens staan in één systeem. Er zijn dus geen - foutgevoelige - koppelingen met andere systemen nodig en patiënten hoeven niet steeds opnieuw hun verhaal te doen wanneer ze bij andere zorgverleners terechtkomen. Ook de patiëntveiligheid verhoogt met het EPD, omdat de gegevens vanuit diverse bronnen en diensten in één dossier gecentraliseerd staan."

"We willen ons met dit systeem ook koppelen aan andere systemen van zorgverleners. We denken dan aan de HUB's, voorzien binnen het eHealth-platform. Deze HUB's geven ons de kans om op een gestructureerde en veilige manier gegevens uit te wisselen met andere actoren in de zorg, zoals andere ziekenhuizen, huisartsen, thuisverpleegkundigen, etc. Zo kunnen we in het belang van de patiënt zo veel mogelijk over alle noodzakelijke gegevens beschikken en ze ter beschikking stellen.'

Het EPD van het ZOL moet ervoor zorgen dat artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners binnen het ziekenhuis (psychologen, ergotherapeuten, kinesisten, sociaal werkers, etc.) altijd beschikken over alle relevante patiëntgegevens, indien nodig ook van andere afdelingen. Het biedt beslissingsondersteuning en grafische toepassingen. De toegang tot de data voldoet aan de geldende regels van beveiliging en privacy.Het EPD zal bovendien niet enkel gegevens uitwisselen, maar zal ook op een intelligente manier processen aansturen en signalen geven, zoals waarschuwingen van interactie tussen geneesmiddelen en interactie tussen geneesmiddelen en allergieën van patiënten. "Met de implementatie van het EPD zetten we in het ZOL een grote stap voorwaarts richting de verdere informatisering van het ziekenhuis' zegt Peter Thijs, senior manager ICT in het ZOL. "Momenteel werken we vanuit een klassieke methode van registreren, soms handgeschreven, soms via oudere, minder geïntegreerde systemen. De omschakeling naar één uniform geïntegreerd systeem loopt via een zeer intensief traject. Daarom ook dat we in een eerste fase 2 van onze 6 divisies zullen omschakelen samen met een aantal ziekenhuisbrede functionaliteiten zoals het agendabeheer. De opstart van fase 1 is voorzien voor 1 mei 2017. De overige 4 divisies volgen daarna gelijktijdig." Ook voor de patiënt zal de overschakeling naar een elektronisch patiëntendossier de nodige voordelen opleveren. Dat bevestigt ook Erwin Bormans, algemeen directeur van het ZOL. "Alle gegevens staan in één systeem. Er zijn dus geen - foutgevoelige - koppelingen met andere systemen nodig en patiënten hoeven niet steeds opnieuw hun verhaal te doen wanneer ze bij andere zorgverleners terechtkomen. Ook de patiëntveiligheid verhoogt met het EPD, omdat de gegevens vanuit diverse bronnen en diensten in één dossier gecentraliseerd staan.""We willen ons met dit systeem ook koppelen aan andere systemen van zorgverleners. We denken dan aan de HUB's, voorzien binnen het eHealth-platform. Deze HUB's geven ons de kans om op een gestructureerde en veilige manier gegevens uit te wisselen met andere actoren in de zorg, zoals andere ziekenhuizen, huisartsen, thuisverpleegkundigen, etc. Zo kunnen we in het belang van de patiënt zo veel mogelijk over alle noodzakelijke gegevens beschikken en ze ter beschikking stellen.'