De vergrijzing van de bevolking, de kortere verblijfsduur in de ziekenhuizen, de vermaatschappelijking van zorg, waarbij we wensen dat de zorg zo lang mogelijk in de eigen woonomgeving wordt geboden, vereisen een gezinszorg op maat van alle gezinnen. Die gezinszorg moet tevens beschikbaar zijn voor kwetsbare personen zoals mensen met psychische problemen, personen met een handicap of in bijzondere opvoedingssituaties. Het huidige aanbod gezinszorg en het aanbod aanvullende thuiszorg worden met het oog op de toekomst samengevoegd als één gezinsondersteunend aanbod, de gezinszorg,

Inzet op voldoende aanbod

14.962.000 euro wordt in 2017 bijkomend geïnvesteerd in de diensten voor gezinszorg. Hiermee zullen ongeveer 2.300 gezinnen bijkomend ondersteund kunnen worden. Ook voor de komende jaren is een dergelijk groeipad voorzien.

Zorg op maat en kwaliteitsgaranties

In het werkingskader dat op de laatste ministerraad van de Vlaamse Regering voorlag, werd afgesproken dat de toegediende zorg geboden dient te worden op die tijdstippen die nuttig zijn voor de persoon met een zorgnood. Er wordt dan ook ingezet op het versterken van de continuïteit en de flexibiliteit van de gezinszorg. Op korte termijn wordt hierover met alle partners overleg gestart. Op basis van de zorg- en ondersteuningsdoelen moet de cliënt ook kunnen rekenen op de inzet van deskundige medewerkers. Dit moet garanderen dat de cliënt op een kwalitatieve wijze zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Samen met de sector worden hiervoor kwaliteitsindicatoren ontwikkeld.

Het toekomstige financieringsmechanisme zal persoonsvolgend zijn, waardoor de regie maximaal in handen van de cliënt wordt gegeven. Dit wordt in het kader van de Vlaamse Sociale Bescherming verder uitgewerkt.

Mantelzorger volwaardige zorgpartner

Uitgangspunt is dat de cliënt de regie van zijn zorg in handen krijgt. Zorg- en ondersteuningsdoelen worden met de cliënt afgesproken op basis van een indicatiestelling. Hiervoor zal de gezinszorg nauw samenwerken met het netwerk rondom de cliënt. Het is de mantelzorger die in de eerste plaats als volwaardige zorgpartner wordt betrokken en ondersteund. Verder wordt samengewerkt met zowel de informele als de professionele zorgverstrekkers in het zorg- en ondersteuningsnetwerk van de cliënt.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: "Gezinszorg is meer dan het louter uitvoeren van taken. Het realiseren van betaalbare zorg- en ondersteuningsdoelen in een integraal aanbod door gekwalificeerde medewerkers moet de nodige kwaliteit voor de persoon met een zorgnood garanderen."

De vergrijzing van de bevolking, de kortere verblijfsduur in de ziekenhuizen, de vermaatschappelijking van zorg, waarbij we wensen dat de zorg zo lang mogelijk in de eigen woonomgeving wordt geboden, vereisen een gezinszorg op maat van alle gezinnen. Die gezinszorg moet tevens beschikbaar zijn voor kwetsbare personen zoals mensen met psychische problemen, personen met een handicap of in bijzondere opvoedingssituaties. Het huidige aanbod gezinszorg en het aanbod aanvullende thuiszorg worden met het oog op de toekomst samengevoegd als één gezinsondersteunend aanbod, de gezinszorg,Inzet op voldoende aanbod14.962.000 euro wordt in 2017 bijkomend geïnvesteerd in de diensten voor gezinszorg. Hiermee zullen ongeveer 2.300 gezinnen bijkomend ondersteund kunnen worden. Ook voor de komende jaren is een dergelijk groeipad voorzien.Zorg op maat en kwaliteitsgarantiesIn het werkingskader dat op de laatste ministerraad van de Vlaamse Regering voorlag, werd afgesproken dat de toegediende zorg geboden dient te worden op die tijdstippen die nuttig zijn voor de persoon met een zorgnood. Er wordt dan ook ingezet op het versterken van de continuïteit en de flexibiliteit van de gezinszorg. Op korte termijn wordt hierover met alle partners overleg gestart. Op basis van de zorg- en ondersteuningsdoelen moet de cliënt ook kunnen rekenen op de inzet van deskundige medewerkers. Dit moet garanderen dat de cliënt op een kwalitatieve wijze zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Samen met de sector worden hiervoor kwaliteitsindicatoren ontwikkeld.Het toekomstige financieringsmechanisme zal persoonsvolgend zijn, waardoor de regie maximaal in handen van de cliënt wordt gegeven. Dit wordt in het kader van de Vlaamse Sociale Bescherming verder uitgewerkt.Mantelzorger volwaardige zorgpartnerUitgangspunt is dat de cliënt de regie van zijn zorg in handen krijgt. Zorg- en ondersteuningsdoelen worden met de cliënt afgesproken op basis van een indicatiestelling. Hiervoor zal de gezinszorg nauw samenwerken met het netwerk rondom de cliënt. Het is de mantelzorger die in de eerste plaats als volwaardige zorgpartner wordt betrokken en ondersteund. Verder wordt samengewerkt met zowel de informele als de professionele zorgverstrekkers in het zorg- en ondersteuningsnetwerk van de cliënt.Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: "Gezinszorg is meer dan het louter uitvoeren van taken. Het realiseren van betaalbare zorg- en ondersteuningsdoelen in een integraal aanbod door gekwalificeerde medewerkers moet de nodige kwaliteit voor de persoon met een zorgnood garanderen."