"De doelstelling is om in het midden van de stad een warme buurt te creëren waar iedereen samenleeft in een hechte gemeenschap, zowel mensen met grote of kleine zorgbehoeftes, als mensen zonder zorgbehoeftes. Zo willen we levenslang wonen in die buurt mogelijk maken en verschillende vormen van zorg naadloos in elkaar laten overgaan.", legt Dirk Vanstraelen uit, bestuurder van vzw Site Sint-Anna.

Voormalig Vlaams minister van Welzijn, Jo Vandeurzen, lanceerde in 2012 samen met Vlaams Bouwmeester een oproep aan zorgverstrekkers voor de bouw van innovatieve zorginfrastructuur. Sint-Trudo Ziekenhuis kwam een jaar later als laureaat uit de bus met het innovatieve woonzorgproject op de voormalige ziekenhuissite van campus Sint-Anna in het centrum van Sint-Truiden.

Dat betekende het startschot om anders zorgpartners mee te betrekken voor de invulling en uitbouw.

"We gaan wooneenheden bouwen waarbinnen we een breed spectrum van zorg- en dienstverlening zullen aanbieden. Het pilootproject wil op deze manier verder gaan dan klassieke zorginstellingen, die meestal opgezet zijn voor één specifieke doelgroep (vb. ouderen) of voor één specifieke functionaliteit (vb. ziekenzorg)."

Integro zal woonzorgeenheden voor personen met dementie inrichten, met een dienstverlening zoals in een woonzorgcentrum, maar dan in kleinschalige, huiselijke vorm. Dit combineren ze met een aantal eenheden voor kortverblijf en oriënterend kortverblijf. Integro zal ook zorgleverancier zijn voor assistentiewoningen.

Voor mensen met een beperking voorziet de zorgpartner Wiric in kleinschalige woonvormen en verschillende dagateliers (ambachtelijke bakkerij, kunstatelier,... ).

De bijdrage van Sint-Trudo Ziekenhuis op de site bestaat uit de realisatie van een lokaal dienstencentrum (LDC), een centraal ontmoetingspunt voor iedereen die op de site zelf of in de buurt leeft.

Het LDC zal bijzondere aandacht hebben voor personen in een beginnende zorgsituatie, mantelzorgers, ouderen en kwetsbare personen. Sint-Trudo is de initiatiefnemer voor het dienstencentrum dat de cohesie in de buurt moet bewerkstelligen, maar het is tegelijkertijd maar één van de vele partners.

Ook het andere LDC Cicindria dat in de buurt ligt, is een belangrijke gesprekspartner - en de bedoeling is een complementaire werking uit te bouwen.

Raf Lippens, algemeen directeur van Sint-Trudo: "Samenwerking met zorg- en welzijnsactoren, lokale verenigingen en de stad Sint-Truiden zijn essentieel om te komen tot een laagdrempelige instap naar zorg en ondersteuning, afgestemd op de noden van de buurtbewoners en met nadruk op preventie. Het overleg met die actoren zullen we in de komende maanden opstarten en verder intensifiëren."

Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst is het startschot gegeven om de bouwplannen te concretiseren.

"De doelstelling is om in het midden van de stad een warme buurt te creëren waar iedereen samenleeft in een hechte gemeenschap, zowel mensen met grote of kleine zorgbehoeftes, als mensen zonder zorgbehoeftes. Zo willen we levenslang wonen in die buurt mogelijk maken en verschillende vormen van zorg naadloos in elkaar laten overgaan.", legt Dirk Vanstraelen uit, bestuurder van vzw Site Sint-Anna.Voormalig Vlaams minister van Welzijn, Jo Vandeurzen, lanceerde in 2012 samen met Vlaams Bouwmeester een oproep aan zorgverstrekkers voor de bouw van innovatieve zorginfrastructuur. Sint-Trudo Ziekenhuis kwam een jaar later als laureaat uit de bus met het innovatieve woonzorgproject op de voormalige ziekenhuissite van campus Sint-Anna in het centrum van Sint-Truiden.Dat betekende het startschot om anders zorgpartners mee te betrekken voor de invulling en uitbouw."We gaan wooneenheden bouwen waarbinnen we een breed spectrum van zorg- en dienstverlening zullen aanbieden. Het pilootproject wil op deze manier verder gaan dan klassieke zorginstellingen, die meestal opgezet zijn voor één specifieke doelgroep (vb. ouderen) of voor één specifieke functionaliteit (vb. ziekenzorg)."Integro zal woonzorgeenheden voor personen met dementie inrichten, met een dienstverlening zoals in een woonzorgcentrum, maar dan in kleinschalige, huiselijke vorm. Dit combineren ze met een aantal eenheden voor kortverblijf en oriënterend kortverblijf. Integro zal ook zorgleverancier zijn voor assistentiewoningen. Voor mensen met een beperking voorziet de zorgpartner Wiric in kleinschalige woonvormen en verschillende dagateliers (ambachtelijke bakkerij, kunstatelier,... ). De bijdrage van Sint-Trudo Ziekenhuis op de site bestaat uit de realisatie van een lokaal dienstencentrum (LDC), een centraal ontmoetingspunt voor iedereen die op de site zelf of in de buurt leeft.Het LDC zal bijzondere aandacht hebben voor personen in een beginnende zorgsituatie, mantelzorgers, ouderen en kwetsbare personen. Sint-Trudo is de initiatiefnemer voor het dienstencentrum dat de cohesie in de buurt moet bewerkstelligen, maar het is tegelijkertijd maar één van de vele partners. Ook het andere LDC Cicindria dat in de buurt ligt, is een belangrijke gesprekspartner - en de bedoeling is een complementaire werking uit te bouwen.Raf Lippens, algemeen directeur van Sint-Trudo: "Samenwerking met zorg- en welzijnsactoren, lokale verenigingen en de stad Sint-Truiden zijn essentieel om te komen tot een laagdrempelige instap naar zorg en ondersteuning, afgestemd op de noden van de buurtbewoners en met nadruk op preventie. Het overleg met die actoren zullen we in de komende maanden opstarten en verder intensifiëren."Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst is het startschot gegeven om de bouwplannen te concretiseren.