Sinds mei 2010 werken de ziekenhuiskoepels Zorgnet Vlaanderen (algemene ziekenhuizen uit de privé-sector) en Icuro (Vlaamse ziekenhuizen met publieke partners) al structureel samen. Icuro legt zich daarbij voornamelijk toe op kwaliteitsbeleid en de publieke aspecten van de ziekenhuiswerking. Zorgnet Vlaanderen nam de andere thematische domeinen voor zijn rekening.

Sinds mei 2010 werken de ziekenhuiskoepels Zorgnet Vlaanderen (algemene ziekenhuizen uit de privé-sector) en Icuro (Vlaamse ziekenhuizen met publieke partners) al structureel samen. Icuro legt zich daarbij voornamelijk toe op kwaliteitsbeleid en de publieke aspecten van de ziekenhuiswerking. Zorgnet Vlaanderen nam de andere thematische domeinen voor zijn rekening.