Oudere patiënten met een oncologisch probleem kunnen het best behandeld worden van op de afdeling geriatrie, als er ten minste multidisciplinair en in goede verstand houding wordt samengewerkt. Dat is de overtuiging van de ziekenhuis groep Jolimont waar oudere oncologische patiënten letterlijk ingebed worden op geriatrie.

Geriatrische afdelingen in ziekenhuizen en woonzorgcentra... ze hebben één ding gemeen: hun hoofdtaak is de zorg voor oudere patiënten. De tijd waarin de oudere louter werd gezien als een onmondige mens, wachtend op het einde van zijn leven is al lang voorbij. Meer nog. Het besef dat ook hoogbejaarden zelfbeschikkingsrecht hebben en best in staat zijn om, zelfs al hebben ze fysieke en mentale beperkingen, beslissingen te nemen en te participeren, komt steeds meer op de voorgrond. Tegelijkertijd is echter ook het besef gerezen dat de oudere patiënt eigen noden heeft en door zijn kwetsbaarheid en de complexiteit van de aandoeningen waaraan hij vaak lijdt, anders moet benaderd worden dan jongere lotgenoten. - Wat vindt de geriatrische patiënt nu ècht belangrijk? En - vooral - hoe komen we dat als zorgverlener te weten? Het 'Zorgprogramma voor de geriatrische patiënt' van het UZ Gent heeft een project uitgewerkt waarbij de oudere een actieve stem krijgt. Niet omdat hij die opeist, wel omdat de zorgverlener actief naar hem gaat luisteren. Het project kreeg steun van het Fonds Gert Noël, een fonds dat in 1999 binnen de Koning Boudewijnstichting werd opgericht om de luisterbereidheid, de informatieverstrekking en de humane begeleiding van patiënten en hun familieleden in het ziekenhuis te bevorderen.

Désirée De Poot

Het lijkt eenvoudig, maar dat is het niet. Een patiënt in een ziekenhuis van punt A naar punt B brengen, is soms een heel complexe zaak. Dat hebben ze ook in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt ondervonden. Het oude systeem van bewegwijzering werkte niet goed en de complexiteit van het ziekenhuis vraagt om creatieve oplossingen. Hét grote leerpunt is echter dat een ziekenhuispatiënt op een heel eigen manier naar bewegwijzering kijkt. Wat logisch lijkt, is het dat voor de patiënt vaak niet...

Désirée De Poot

Wie spreekt over bewegwijzering, heeft het over informatie. Informatie voor de patiënt, informatie voor de bezoeker, de werknemer en de toeleverancier. Dat je snel en eenvoudig de dienst spoedgevallen moet vinden, ligt voor de hand. Minder gemakkelijk is het als je een patiënt van de ene afdeling naar de andere moet begeleiden. Komt daar bovenop dat de wetgever ook nog iets te zeggen heeft...