...

De idee achter Art for Care is om mensen die niet zelf naar het museum kunnen komen, toch een museale ervaring aan te bieden, zegt Aline Van Nereaux van het S.M.A.K. Het programma is ontwikkeld op maat van ziekenhuizen, en kan zowel 1 op 1 aangeboden worden in een patiëntenkamer, of voor een groep patiënten in een ontmoetingsruimte. Eén van de gidsen van het S.M.A.K. brengt een rolkoffer mee die gevuld is met werken uit de collectie. "Je kan dat vergelijken met de patiënt, die ook met een koffertje in een ziekenhuis aankomt", zegt Aline Van Nereaux. "De gids haalt dan één voor één de kunstwerken tevoorschijn, en er ontstaat een dialoog tussen de gids, de patiënten en het kunstwerk. De gids nodigt de deelnemers uit om ook zelf iets te maken, ook al is het maar iets kleins, zodat ze actief aan de slag gaan met kunst."Het S.M.A.K selecteerde voor Art for Care een groot aantal kunstwerken uit zijn collectie. Er is werk bij van bekende kunstenaars zoals Guillaume Bijl, maar even goed van jonge of minder bekende namen. Ook de vorm verschilt; er zijn tekeningen en schilderijen bij, maar ook sculptuur, bronzen objecten en videowerken. "Er zijn veel meer werken dan in de koffer passen. De gids maakt telkens een selectie op basis van de doelgroep", legt Aline Van Nereaux uit. "Het zijn werken waar we helemaal achter staan en die we belangrijk vinden."Een andere blikEen eerste testsessie bleek erg succesvol. "Ook in een ziekenhuisomgeving blijft de honger naar kunst sterk aanwezig. We merken ook dat mensen die voordien niet geïnteresseerd waren daar enorm voor openstaan. Het lijkt alsof er meer ruimte is om naar kunst te kijken," zegt Aline Van Nereaux. Ze benadrukt dat het niet de bedoeling om de kunst als therapie te gebruiken. "Onze gidsen zijn geen therapeuten en zo'n workshop is geen therapeutische sessie - dat is zeker niet wat wij willen pretenderen. Daarvoor zijn andere mensen meer aangewezen. Maar ik denk dat iedereen kunst kan gebruiken. Iedereen heeft er baat bij om na te denken over de thema's die kunstenaars aanreiken. Een goed gesprek over kunst voeren, even wat afleiding krijgen en eens met een andere blik naar de werkelijkheid kijken, dat doet altijd deugd. In die zin kan een workshop wel een zeker therapeutisch effect hebben."Het project is gegroeid uit gesprekken die BD met het S.M.A.K had en verenigt het maatschappelijke engagement dat voor allebei zo belangrijk is. "Eigenlijk waren we op zoek naar een locatie om onze zestigste verjaardag te vieren", vertelt Line De Kimpe van BD. "Toen vertelden ze over een pilootproject dat ze hadden gedaan in een ziekenhuis in het Gentse, en wij waren meteen geboeid. We zochten al een tijd een manier om in het kader van ons 60-jarig bestaan iets extra's terug te doen voor de maatschappij. Initiatieven die de patiënt centraal stellen mochten daarbij onder geen beding ontbreken. In een ziekenhuis komen zij sowieso in aanraking met onze medische technologie. Met dit programma willen we op een andere manier bijdragen aan kwaliteitsvolle en warme zorg waarbij de patiënt centraal staat."Steun voor de zorgDe bedoeling was om Art for Care in 2020 van start te laten gaan, maar covid-19 heeft voor vertraging gezorgd. "Zodra de situatie het toelaat, gaan we op zoek naar ziekenhuizen die hiervoor openstaan en waar het mogelijk is", zegt Aline Van Nereaux. Het idee is om een vijftiental workshops te gaan doen in verschillende ziekenhuizen in Vlaanderen en Wallonië. De exacte timing hangt vanzelfsprekend af van de evolutie van de pandemie. "Als covid-19 ons iets geleerd heeft, is het dat we flexibel moeten zijn", zegt Line De Kimpe. "Er zou een academische zitting 'Art for Care' komen om onze verjaardag te vieren, maar die is natuurlijk ook uitgesteld. Onze prioriteit dit jaar was om de zorgsector te ondersteunen met onze technologie en oplossingen, zoals we al 60 jaar lang doen."