Een groot aantal IV's vereist meerdere prikpogingen. 35 tot 50% van de perifere IV's moet vroegtijdig worden verwijderd en vervangen vanwege complicaties zoals occlusie, flebitis, (accidenteel) uitschuiven of een kathetergerelateerde bloedbaaninfectie. Door deze complicaties ervaart de patiënt onnodig ongemak en pijn, het personeel wordt extra belast, de opnameduur kan langer worden en de kosten voor het ziekenhuis stijgen. Een suboptimaal IV-katheterbeleid kan ook nog andere gevolgen hebben. Gezondheidsmedewerkers worden geconfronteerd met een verhoogd risico op blootstelling aan bloed. Ook toenemende antibioticaresistentie kan een mogelijk gevolg zijn. Bij bloedbaaninfecties gerelateerd aan centrale katheters is er een hoog risico op sepsis, met in één op vier gevallen een overlijden.

Voorkomen is beter

Veel complicaties kunnen voorkomen worden door een beter 'vascular access management'. Het start bij een proactieve aanpak waarbij alle stappen in het proces van IV-therapie onderzocht en geoptimaliseerd worden. Het omvat o.a. de juiste keuze van het type katheter in functie van de patiënt en therapie, de effectieve ontsmetting van de huid, de correcte plaatsing - al dan niet met behulp van een echotoestel om aders gemakkelijker te lokaliseren en aan te prikken - en fixatie van de katheter, de connectie met het infuus via een naaldloze katheter en het tijdig en correct spoelen van de katheter met een voorgevulde spuit met zoutoplossing.

BD, een van de grootste producenten van medische hulpmiddelen wereldwijd, ontwikkelde daartoe een oplossingsgericht programma: 'BD Signature Solutions'. Met een speciaal ontworpen applicatie worden eerst gerichte observaties rond het IV-beleid in het ziekenhuis uitgevoerd. Op basis daarvan worden evidence-based aanbevelingen aangereikt om de IV-therapie te aligneren met klinische 'best practices'. Begeleiding van veranderingsprocessen met de nodige training en opleiding voor medewerkers wordt daarbij voorzien. Na een aantal maanden kan dan een tweede doorlichting volgen om het effect van de optimalisaties te meten, en het kwaliteitsverbeterend project verder te bestendigen. In ziekenhuizen die delen van 'BD Signature Solutions' implementeerden, werd een daling van het aantal complicaties, een hogere patiëntentevredenheid en een kostenbesparing vastgesteld.

Meer info: https://www.bd.com/nl-be

Hoe perifere vasculaire zorg verbeteren?

In een grootschalige, gerandomiseerde gecontroleerde studie* hebben onderzoekers van de universiteit en het CHU van Poitiers twee aspecten van perifere vasculaire zorg onderzocht. Ze vergeleken enerzijds het gebruik van een geïntegreerde oplossing met de perifere katheter, naaldloze connectoren en steriele voorgevulde spoelspuiten van BD, en anderzijds een standaardoplossing. Bij de geïntegreerde oplossing was het risico op katheterocclusie en losraken van de katheter lager, en door de steriele voorgevulde spoelspuiten verminderde het risico op kathetersepsis. Daarnaast werd de werkzaamheid van twee huidontsmettingsmiddelen voor de preventie van kathetergerelateerde complicaties vergeleken. Ontsmetting met een oplossing van 2% chloorhexidine (CHG) en 70% isopropylalcohol in plaats van 5% povidonjodium (PVI) en 69% ethanol deed het risico op infecties dalen van 16,9% tot 0,9%.

*Jérémy Guenezan e.a., "Chlorhexidine plus alcohol versus povidone iodine plus alcohol,combined or not with innovative devices (...)" The Lancet Infectious Diseases, 1 februari 2021.https://doi.org/10.1016/ S1473-3099(20)30738-6

AK Hospitals Information Services is een afdeling van Roularta HealthCare. Met AK Hospitals Information Services kunnenorganisaties hun standpunten, strategieën en oplossingen delen met de community van AK Hospitals. AK Hospitals InformationServices valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van AK Hospitals. Redactie: Roularta HealthCare.

Een groot aantal IV's vereist meerdere prikpogingen. 35 tot 50% van de perifere IV's moet vroegtijdig worden verwijderd en vervangen vanwege complicaties zoals occlusie, flebitis, (accidenteel) uitschuiven of een kathetergerelateerde bloedbaaninfectie. Door deze complicaties ervaart de patiënt onnodig ongemak en pijn, het personeel wordt extra belast, de opnameduur kan langer worden en de kosten voor het ziekenhuis stijgen. Een suboptimaal IV-katheterbeleid kan ook nog andere gevolgen hebben. Gezondheidsmedewerkers worden geconfronteerd met een verhoogd risico op blootstelling aan bloed. Ook toenemende antibioticaresistentie kan een mogelijk gevolg zijn. Bij bloedbaaninfecties gerelateerd aan centrale katheters is er een hoog risico op sepsis, met in één op vier gevallen een overlijden.Voorkomen is beterVeel complicaties kunnen voorkomen worden door een beter 'vascular access management'. Het start bij een proactieve aanpak waarbij alle stappen in het proces van IV-therapie onderzocht en geoptimaliseerd worden. Het omvat o.a. de juiste keuze van het type katheter in functie van de patiënt en therapie, de effectieve ontsmetting van de huid, de correcte plaatsing - al dan niet met behulp van een echotoestel om aders gemakkelijker te lokaliseren en aan te prikken - en fixatie van de katheter, de connectie met het infuus via een naaldloze katheter en het tijdig en correct spoelen van de katheter met een voorgevulde spuit met zoutoplossing.BD, een van de grootste producenten van medische hulpmiddelen wereldwijd, ontwikkelde daartoe een oplossingsgericht programma: 'BD Signature Solutions'. Met een speciaal ontworpen applicatie worden eerst gerichte observaties rond het IV-beleid in het ziekenhuis uitgevoerd. Op basis daarvan worden evidence-based aanbevelingen aangereikt om de IV-therapie te aligneren met klinische 'best practices'. Begeleiding van veranderingsprocessen met de nodige training en opleiding voor medewerkers wordt daarbij voorzien. Na een aantal maanden kan dan een tweede doorlichting volgen om het effect van de optimalisaties te meten, en het kwaliteitsverbeterend project verder te bestendigen. In ziekenhuizen die delen van 'BD Signature Solutions' implementeerden, werd een daling van het aantal complicaties, een hogere patiëntentevredenheid en een kostenbesparing vastgesteld.Meer info: https://www.bd.com/nl-be