Sinds 1 januari 2018 moeten Belgische ziekenhuizen een plan hebben voor het in gebruik nemen van het elektronisch patiëntendossier (EPD). Wat zijn in 2019 nog de obstakels voor de ontwikkeling van een EPD? Wat is er ondertussen veranderd?

Melchior Wathelet, CEO van Xperthis: Een obstakel voor de ontwikkeling van het EPD in ziekenhuizen is beslist het prijskaartje. Dat blijft hoog.

Ook een mentaliteitswijziging was nodig...

De paradigmaverschuiving is nog aan de gang, maar het EPD wordt nu wel meer gezien als een opportuniteit dan als een last. Men is gaan beseffen hoe waardevol een EPD en het uitwisselen van gegevens kan zijn. Maar nog niet iedereen weet precies hoe dat moet verlopen. Hoe wordt de IT geïmplementeerd? Wat moet er gebeuren opdat alle zorgverstrekkers in het ziekenhuis kunnen communiceren en wat is de meerwaarde voor de gebruikers? Allemaal vragen waarop het antwoord soms uitblijft. Maar iedereen is er wel van overtuigd dat we de goede richting uitgaan. Je kan het vergelijken met de klimaatmarsen. De uitdaging is er, maar men weet niet precies hoe die aan te pakken.

Hebt u zich als producent moeten aanpassen?

We hebben onze strategie en financiële capaciteit aangepast. We hebben de juiste keuzes gemaakt. De eerste tests van ons nieuwe product Xperthis CARE verliepen goed. Onze financiële situatie is gezonder en we werven weer werknemers aan: twintig in 2018 en dertig in 2019. We gaven onze samenwerking met klanten een nieuw elan. Alle ziekenhuizen krijgen een plaats in onze visie. Xperthis heeft aan innovatiekracht gewonnen door nieuwe producten. Partnerships maken ons aantrekkelijker. Het ecosysteem dat we creëren - door het delen van vergelijkbare tools in de verschillende ziekenhuizen - maakt het mogelijk om veel sneller dan vroeger tot innovatieve oplossingen te komen. Soms worden die aangeleverd door andere bedrijven. Het ziekenhuis dat denkt dat het EPD al helemaal af is, vergist zich schromelijk. Het zal nooit af zijn omdat het blijft evolueren.

Xperthis heeft moeilijke tijden gekend. Veel mensen waren sceptisch en er deden nogal wat geruchten de ronde. Sommige ziekenhuizen hebben gekozen voor andere oplossingen, maar dat stimuleert ons om de beste te worden.

Van theorie naar praktijk

Bevorderen de ziekenhuisnetwerken de adoptie van het EPD?

Gebrek aan middelen leidt tot een grotere behoefte aan efficiëntie. Ik ontmoette nog nooit een ziekenhuismanager, directeur, dokter of gebruiker van onze producten die niet zegt dat we nog meer moeten leren samenwerken. Iedereen wil mee met de huidige ziekenhuisrevolutie en de informatica maakt daar deel van uit. Verloopt die verandering snel genoeg? Het ware wellicht beter geweest dat ziekenhuizen snel van het ene naar het andere systeem konden overschakelen en dat er een duidelijk juridisch kader was geweest. Uit ervaring (nvdr. als minister) weet ik dat alles altijd makkelijker is in theorie dan in de praktijk. Wij willen een rol spelen in de transformatie van de ziekenhuissector. De NRB-groep zorgde ervoor dat we echt kunnen investeren in de toekomst en dat we ziekenhuizen kunnen begeleiden bij de verandering. Voor het EPD zijn we een belangrijke partner van de Belgische Franstalige ziekenhuizen, en voor administratieve en financiële toepassingen (met Oazis en met ERP4HC) ook van de Nederlandstalige. Dat maakt het mogelijk om de evolutie in de ziekenhuizen te ondersteunen. Hoe meer we gebruik maken van dezelfde digitale tools, hoe meer de patiënt voordeel zal kunnen halen uit de technologische samenhang. En hoe meer partners nicheproducten aanbieden die met het EPD kunnen samenwerken, hoe zinvoller de omschakeling.

Hoe is uw relatie met de ziekenhuishubs in beide gemeenschappen?

Wij willen onze relaties met de ziekenhuishubs versterken om de informatiestroom nog te verbeteren. Onze positie is niet hetzelfde in het noorden als in het zuiden van het land. In Vlaanderen willen we met ons product voor de ziekenhuisadministratie samenwerken met het UZ Brussel, de KU Leuven en andere actoren. We uniformiseren de stroom van administratieve gegevens en optimaliseren de doeltreffendheid van het uitwisselen van informatie. De expertise die we verwerven door onze systemen met andere te integreren, verstrekt onze positie in heel het land, zowel voor de administratieve als voor de medische toepassingen.

Een Belgische oplossing

U biedt, in partnership met het bedrijf Dragon Medical Direct, software aan voor spraakherkenning met artificiële intelligentie. Het werd al geïmplementeerd in het Grand Hôpital de Charleroi. Hoe verloopt de samenwerking?

Vandaag hebben ziekenhuizen behoefte aan een Belgische oplossing die voldoet aan hun specifieke vereisten, niet zozeer aan een buitenlandse oplossing die een nieuwe manier van werken nodig maakt. Maar omdat we niet alles zelf kunnen produceren, stellen we partnerships voor met andere bedrijven. Voor de spraakherkenning werken we samen met het Amerikaans bedrijf Nuance dat gespecialiseerd is in spraakherkenning. Er is geen exclusiviteit maar onze klanten weten dat onze software met elkaar samenwerkt. We werken ook samen met Earlytracks dat gespecialiseerd is in het structureren van niet-gestructureerde gegevens en met Capsule dat zich toelegt op de connectiviteit van medische toestellen. We geven de ziekenhuizen daarmee de boodschap dat ze de partnerships met die bedrijven niet moeten opzeggen. Integendeel, we laten gemaakte investeringen maximaal renderen.

Spraakherkenning maakt ons EPD aantrekkelijker voor artsen. We proberen overigens om ziekenhuizen te tonen dat in ons digitale project de menselijke dimensie net zo belangrijk is als de technologische dimensie. Het is erg moeilijk om nieuwe technologie te laten aanvaarden. We willen een beroep doen op bedrijven die gespecialiseerd zijn in opleiding, aanpassing en gebruik van technologie. Dat vraagt om eigen expertise.

Laagvariabele zorg: aanpassing van de facturatie

Volgens Melchior Wathelet waren de deadlines erg krap voor iekenhuizen en bedrijven die factureringssoftware produceren om op 1 januari 2019 over te stappen op de financiering van laagvariabele zorg. "Onze Oazis-software is aangepast, hoewel we de nodige informatie pas zeer laat doorkregen. Als we wat meer tijd hadden gekregen om onze toepassing aan te passen, dan zou de overschakeling wel eenvoudiger zijn verlopen."

Sinds 1 januari 2018 moeten Belgische ziekenhuizen een plan hebben voor het in gebruik nemen van het elektronisch patiëntendossier (EPD). Wat zijn in 2019 nog de obstakels voor de ontwikkeling van een EPD? Wat is er ondertussen veranderd?Melchior Wathelet, CEO van Xperthis: Een obstakel voor de ontwikkeling van het EPD in ziekenhuizen is beslist het prijskaartje. Dat blijft hoog.Ook een mentaliteitswijziging was nodig...De paradigmaverschuiving is nog aan de gang, maar het EPD wordt nu wel meer gezien als een opportuniteit dan als een last. Men is gaan beseffen hoe waardevol een EPD en het uitwisselen van gegevens kan zijn. Maar nog niet iedereen weet precies hoe dat moet verlopen. Hoe wordt de IT geïmplementeerd? Wat moet er gebeuren opdat alle zorgverstrekkers in het ziekenhuis kunnen communiceren en wat is de meerwaarde voor de gebruikers? Allemaal vragen waarop het antwoord soms uitblijft. Maar iedereen is er wel van overtuigd dat we de goede richting uitgaan. Je kan het vergelijken met de klimaatmarsen. De uitdaging is er, maar men weet niet precies hoe die aan te pakken.Hebt u zich als producent moeten aanpassen?We hebben onze strategie en financiële capaciteit aangepast. We hebben de juiste keuzes gemaakt. De eerste tests van ons nieuwe product Xperthis CARE verliepen goed. Onze financiële situatie is gezonder en we werven weer werknemers aan: twintig in 2018 en dertig in 2019. We gaven onze samenwerking met klanten een nieuw elan. Alle ziekenhuizen krijgen een plaats in onze visie. Xperthis heeft aan innovatiekracht gewonnen door nieuwe producten. Partnerships maken ons aantrekkelijker. Het ecosysteem dat we creëren - door het delen van vergelijkbare tools in de verschillende ziekenhuizen - maakt het mogelijk om veel sneller dan vroeger tot innovatieve oplossingen te komen. Soms worden die aangeleverd door andere bedrijven. Het ziekenhuis dat denkt dat het EPD al helemaal af is, vergist zich schromelijk. Het zal nooit af zijn omdat het blijft evolueren.Xperthis heeft moeilijke tijden gekend. Veel mensen waren sceptisch en er deden nogal wat geruchten de ronde. Sommige ziekenhuizen hebben gekozen voor andere oplossingen, maar dat stimuleert ons om de beste te worden.Van theorie naar praktijkBevorderen de ziekenhuisnetwerken de adoptie van het EPD?Gebrek aan middelen leidt tot een grotere behoefte aan efficiëntie. Ik ontmoette nog nooit een ziekenhuismanager, directeur, dokter of gebruiker van onze producten die niet zegt dat we nog meer moeten leren samenwerken. Iedereen wil mee met de huidige ziekenhuisrevolutie en de informatica maakt daar deel van uit. Verloopt die verandering snel genoeg? Het ware wellicht beter geweest dat ziekenhuizen snel van het ene naar het andere systeem konden overschakelen en dat er een duidelijk juridisch kader was geweest. Uit ervaring (nvdr. als minister) weet ik dat alles altijd makkelijker is in theorie dan in de praktijk. Wij willen een rol spelen in de transformatie van de ziekenhuissector. De NRB-groep zorgde ervoor dat we echt kunnen investeren in de toekomst en dat we ziekenhuizen kunnen begeleiden bij de verandering. Voor het EPD zijn we een belangrijke partner van de Belgische Franstalige ziekenhuizen, en voor administratieve en financiële toepassingen (met Oazis en met ERP4HC) ook van de Nederlandstalige. Dat maakt het mogelijk om de evolutie in de ziekenhuizen te ondersteunen. Hoe meer we gebruik maken van dezelfde digitale tools, hoe meer de patiënt voordeel zal kunnen halen uit de technologische samenhang. En hoe meer partners nicheproducten aanbieden die met het EPD kunnen samenwerken, hoe zinvoller de omschakeling.Hoe is uw relatie met de ziekenhuishubs in beide gemeenschappen?Wij willen onze relaties met de ziekenhuishubs versterken om de informatiestroom nog te verbeteren. Onze positie is niet hetzelfde in het noorden als in het zuiden van het land. In Vlaanderen willen we met ons product voor de ziekenhuisadministratie samenwerken met het UZ Brussel, de KU Leuven en andere actoren. We uniformiseren de stroom van administratieve gegevens en optimaliseren de doeltreffendheid van het uitwisselen van informatie. De expertise die we verwerven door onze systemen met andere te integreren, verstrekt onze positie in heel het land, zowel voor de administratieve als voor de medische toepassingen.Een Belgische oplossingU biedt, in partnership met het bedrijf Dragon Medical Direct, software aan voor spraakherkenning met artificiële intelligentie. Het werd al geïmplementeerd in het Grand Hôpital de Charleroi. Hoe verloopt de samenwerking?Vandaag hebben ziekenhuizen behoefte aan een Belgische oplossing die voldoet aan hun specifieke vereisten, niet zozeer aan een buitenlandse oplossing die een nieuwe manier van werken nodig maakt. Maar omdat we niet alles zelf kunnen produceren, stellen we partnerships voor met andere bedrijven. Voor de spraakherkenning werken we samen met het Amerikaans bedrijf Nuance dat gespecialiseerd is in spraakherkenning. Er is geen exclusiviteit maar onze klanten weten dat onze software met elkaar samenwerkt. We werken ook samen met Earlytracks dat gespecialiseerd is in het structureren van niet-gestructureerde gegevens en met Capsule dat zich toelegt op de connectiviteit van medische toestellen. We geven de ziekenhuizen daarmee de boodschap dat ze de partnerships met die bedrijven niet moeten opzeggen. Integendeel, we laten gemaakte investeringen maximaal renderen.Spraakherkenning maakt ons EPD aantrekkelijker voor artsen. We proberen overigens om ziekenhuizen te tonen dat in ons digitale project de menselijke dimensie net zo belangrijk is als de technologische dimensie. Het is erg moeilijk om nieuwe technologie te laten aanvaarden. We willen een beroep doen op bedrijven die gespecialiseerd zijn in opleiding, aanpassing en gebruik van technologie. Dat vraagt om eigen expertise.