...

Aan het woord is Christophe Mouton, algemeen directeur van AZ Maria Middelares in Gent. Hij reageert op de resultaten van de enquête van AK- Hospitals in samenwerking met ZORGI over de attitude van het niet-zorgpersoneel in de ziekenhuizen tijdens de covidpandemie (lees ook blz.14 tot 16). Grosso modo trekt de topman van het AZ Maria Middelares drie grote conclusies uit dit onderzoek. Vooreerst blijkt duidelijk dat vele medewerkers tevreden zijn over de manier waarop hun ziekenhuis het ervan afbracht tijdens de pandemie, aldus Christophe Mouton. "Ze formuleren ook constructieve voorstellen om de werkomstandigheden te verbeteren." Voor de topman van het Gentse ziekenhuis staat vast dat heel wat niet-zorggebonden medewerkers extra stress en onzekerheid ervaren hebben. "Desondanks gaven ze het beste van zichzelf", zegt hij. "Een belangrijk aandachtspunt voor het ziekenhuis is het bewaken van voldoende ruimte tussen werk en privé." Het doet Mouton "zeker plezier te lezen dat ook niet-zorgmedewerkers voelen en weten dat hun rol in de zorgvoorzieningen van cruciaal belang is". Daarnaast is er de vaststelling dat de covid-19-pandemie voor een digitale stroomversnelling zorgde. Christophe Mouton: "AZ Maria Middelares is een innovatief ziekenhuis. We stelden dus al heel wat digitale tools ter beschikking. Maar het is wel duidelijk dat corona deze evolutie nog heeft versterkt. Dat is bijvoorbeeld het geval op het vlak van digitaal of hybride vergaderen." Ook in het domein van het thuiswerk voorzag het ziekenhuis al wat ondersteuning. "Die ondersteuning werd echter in versneld tempo opgeschaald zodat meer mensen van thuis uit konden werken. En voor de patiënten hebben we eveneens belangrijke stappen vooruit gezet. We kunnen hen nu beter van thuis uit monitoren en ondersteunen", aldus Mouton. Alle informatie en actiemogelijkheden worden gebundeld aangeboden via het digitaal patiëntenplatform van het ziekenhuis, MijnMariaMiddelares. Een laatste belangrijke item dat Mouton meeneemt uit de peiling heeft betrekking op communicatie. "De enquêteresultaten tonen aan dat het belang van goede communicatie niet mag onderschat worden. Het blijft ook een aandachtspunt. Ook in ons ziekenhuis rollen we hiervoor nog nieuwe tools uit, zo bijvoorbeeld een app voor interne communicatie. Deze laat toe om kennis ook vanop afstand ter beschikking te stellen. Bovendien wordt hierdoor meer interactie mogelijk", zo besluit Christophe Mouton.