...

Door corona heeft de bouw enkele weken vertraging opgelopen, maar voor het overige ondervinden de plannen rond het Green Energy Park geen hinder van het virus - en de daaraan verbonden maatschappelijke situatie. De werken zijn ondertussen gestart, vertelt directeur Jimmy Van Moer vanuit zijn (tijdelijke) kantoor in het Researchpark van Zellik. Daar komt tegen eind 2023 het Green Energy Park, de grootschalige proeftuin, expertise- en opleidingscentrum van het UZ Brussel en de VUB. "Het UZ Brussel groeit snel. Op een gegeven moment ontstonden verschillende ruimte-uitbreidingsvraagstukken, zoals een vraag naar meer parkeergelegenheid, een groter datacenter, ...", steekt Jimmy Van Moer van wal. Van Moer leidt het Green Energy Park als directeur Business Development, Marketing en Innovaties in goede banen en was in zijn vorige functie manager Energie en Technische innovaties bij het UZ Brussel. "Op de Brussels Health Campus konden we daar echter geen bijkomende plaats voor vinden. En dus werd gezocht naar uitwijkmogelijkheden." Daarbij viel het oog op het Researchpark in Zellik. "Maar, dat is een bedrijfszone met een specifiek karakter en statuut. Het is erop gericht, zoals de naam al doet vermoeden, vestigingen aan te trekken van onderzoeksgerichte bedrijven", vertelt Van Moer. De VUB stapte mee in het verhaal, dat zo een andere, bredere wending kreeg. De zoektocht naar meer ruimte voor het universitair ziekenhuis werden plannen voor een nieuwe campus waarin zowel onderzoek en ontwikkeling, proeftuin en showcase als opleiding en training hun plaats zullen hebben. Jimmy Van Moer: "In een eerste fase willen we met Green Energy Park ondersteuning bieden aan bedrijven en kennisinstellingen bij hun onderzoek, en het ontwikkelen van nieuwe oplossingen. Zij kunnen daarvoor beroep doen op de expertise van de onderzoeksgroepen van de VUB en het UZ Brussel." In een volgende fase stelt het park zijn 'proeftuinen' ter beschikking waar medische en technische innovaties kunnen getest en gevalideerd worden. Paradepaardje is het 'CO2-Neutraal Smart Multi Energy Grid', dat de bedrijven die reeds gevestigd zijn in het Researchpark en de nieuwe campus met elkaar verbindt. "Door middel van duurzame energiebronnen als wind- en zonne-energie aangestuurd door slimme energiesystemen, kunnen we het volledige Researchpark CO2- en energieneutraal maken", verduidelijkt Van Moer. In de proeftuin 'Medisch Infrastructuur Lab' wordt onder meer een experimentele operatiezaal en afdeling intensieve zorg gebouwd. "Hier kunnen medisch personeel, artsen en chirurgen, maar ook ingenieurs en techniekers, hun medische en technische innovaties in een living lab ontwikkelen, testen en valideren, en dit op 600 meter in vogelvlucht van het UZ Brussel. Het Medisch Infra structuur Lab zal ook ingezet worden als skills lab. Dit laat ons toe om studenten op te leiden." Tot slot zal een op duurzame energie werkend datacenter de servers van onder meer het UZ Brussel en de VUB huisvesten, waaronder ook supercomputers die het Green Energy Park zullen ondersteunen in het ontwikkelen van alle hoogtechnologische oplossingen. Concreet wordt er in het Green Energy Park gewerkt op vier onderzoeksdomeinen, nl. 'Energie en mobiliteit', 'Slimme regio', 'Biotech' en 'Ziekenhuis van de toekomst'. In dat laatste onderzoeksdomein zal de focus voornamelijk liggen op high-end medische infrastructuur zoals operatiezalen, intensieve zorg, cleanrooms, isolatiekamers, ... Met de steun van de provincie Vlaams-Brabant loopt momenteel het project 'Operating Room Futureproof'. Uitgangspunt is de vraag: hoe ziet het OK van de toekomst eruit? Jimmy Van Moer: "Een eerste aandachtspunt is de infrastructuur. Gaat het om een vierkante zaal? Een ronde kamer? Is er überhaupt een zaal? Een tweede factor waarmee rekening gehouden moet worden is, uiteraard, de mens. Operatiezalen worden alsmaar complexer: er komt steeds meer technologie bij, en dit op een relatief kleine oppervlakte. Hoe plaats je die best in de ruimte zodat zowel de patiënt als het personeel zich comfortabel voelt? Hoe beperk je het energiegebruik in dergelijke hoogtechnologische ruimtes? Wat als een systeem plots uitvalt? Hoe versterk je er de digitalisering, en het ziekenhuis in het algemeen? Hoe kunnen we optimaal inspelen op hygiënevoorschriften? Enzovoort." Naast medisch-technologische infrastructuur, hebben ook medische innovaties zoals telegeneeskunde - hoe brengen we het ziekenhuis tot bij de patiënt? - hun plaats in het onderzoeksdomein 'Ziekenhuis van de toekomst.' Nadat deze innovatieve oplossingen via de proeftuinen gevalideerd werden, biedt het Green Energy Park ook de mogelijkheid om ze vervolgens via opleiding en training, gebruik makende van de demo-opstellingen, aan te bieden aan de medische/technische wereld. "Op die manier is de cirkel rond", zegt Van Moer. "Niet zelden ontstaan er tijdens opleidingen nieuwe ideeën voor nieuwe oplossingen, die we opnieuw van bij de start kunnen helpen te ontwikkelen. Dát is onze echte meerwaarde."