...

Wanneer je het Therapeutisch Atelier betreedt, kan je er niet naast kijken. In de inkomhal hangt een reusachtige maan aan het plafond, een lachend manneke maan dat meteen verwijst naar de spotnaam van de Mechelaars, de Maneblussers. Daarachter aan de wand hangt een enorm paneel met een kleurrijk landschap, karvelen die een havengeul binnenvaren, het zeewater glinstert in de zon, een bijzonder kleurrijk landschap verwijst naar verre exotische landen. De zon hangt stralend aan de hemel, luchtballonnen zweven door het zwerk. Het zou een illustratie kunnen zijn bij een kinderboek over ontdekkingsreizen. Dezelfde thema's - schepen, luchtballons -worden herhaald in kleurrijke elementen die van het plafond naar beneden hangen. Het geheel maakt een vrolijke indruk. "Het kunstwerk moest de kernwaarden van TheA uitstralen", zegt Eleni Van Looy, hoofdverantwoordelijke van het Therapeutisch Atelier. "Bij het omschrijven van de opdracht zijn we uitgegaan van de vragen: 'Wat is belangrijk voor ons'; en vooral 'Wat is belangrijk voor onze doelgroep'. De kernwaarden van onze werking zijn openheid, verbinding, speelsheid en creativiteit. Dat vinden we allemaal terug in het werk van Tramaine de Senna." In het TheA, dat voordien in Duffel gevestigd was, richt men zich op kinderen en jongeren met (een vermoeden van) een psychiatrische/psychische problematiek waarbij de reeds aanwezige (ambulante) hulpverlening onvoldoende blijkt te zijn. Men werkt steeds in nauw contact met de thuiscontext en het bredere netwerk. "Uit een long list van kunstenaars werden er op basis van hun dossier drie geselecteerd met wie we gesprekken zijn aangegaan", zegt Eleni. "Waarom de keuze viel op Tramaine? Bij het eerste voorstel hadden we enkele bedenkingen. Het was heel flashy, we vroegen ons af: is dit wel ok voor elk kind? Maar Tramaine bleek heel sterk bereid om te luisteren, om samen te denken. Ze toonde een grote nieuwsgierigheid voor hoe wij te werk gaan. In het therapeutisch atelier wordt onder andere gewerkt met bewegingstherapie, muziek en beeldende kunst waarbij de deelnemers getriggerd worden om hun emoties uit te drukken." Tramaine is zelfs enkele dagen komen meelopen op de afdeling om de sfeer binnen de leefgroepen op te snuiven en ze heeft een gezinsdag meegevolgd. "Haar bereidwilligheid om te kijken naar wat hier allemaal gebeurt en zich daarin in te leven, heeft onze keuze mee bepaald. Wat niet wegneemt dat zij de vrijheid heeft gekregen om het kunstwerk zelf in te vullen." En zo evolueerde het werk tot wat het uiteindelijk geworden is: ietwat subtieler, met gebruik van zachtere kleuren."Bovendien, en dat is typisch voor de luisterbereidheid van Tramaine, heeft ze er elementen in gebracht die verwijzen naar de stad Mechelen en naar Sint-Maarten." "Het aspect 'playtime' en 'fun' is altijd wel ergens in mijn werk aanwezig", zegt Tramaine de Senna. "Door het gebruik van diverse materialen wil ik een gezellige - cosy - sfeer creëren. Het moet een ruimte zijn waar geen plaats is voor stress, voor schaamte. En daar moet het kunstwerk mee toe bijdragen. En tegelijk de aandacht trekken van de kinderen en jongeren en hun associatievermogen en hun verbeelding aan het werk zetten." Haar open mind heeft Tramaine de Senna wellicht ook te danken aan haar persoonlijke achtergrond. Ze studeerde kunst en architectuur aan de University of California - Berkeley. Toen ze naar België verkaste, volgde ze een master Fine Arts in Breda om zich nadien verder te vervolmaken aan het Hoger Instituut voor Schone Kunsten in Gent. Ze stelde onder andere tentoon in Rotterdam, Keulen, California, nam deel aan de Biennale van Hedendaagse Kunst in Moskou, en kreeg in 2020 een solotentoonstelling in het vermaarde Museum voor Hedendaagse Kunst in Antwerpen (MuHKa). Identiteit is een van de hoofdthema's in haar werk. Naast de gangbare vormen van identiteit speelt zij met een meerlagige, wisselende, dubbelzinnige, niet-rechtlijnige identiteit die haar werk iets raadselachtig geeft. Niet te verwonderen als je weet dat haar roots als een patchwork verspreid liggen over de wereld: Chinees, Afrikaans (hoofdzakelijk Nigeria), Hollands, Portugees, Engels en native American. "We zijn heel erg blij met dit kunstwerk", besluit Eleni Van Looy. "Ik kan ervan genieten. Het is een deel van ons gebouw geworden. Zonder de artistieke inbreng zou de ruimte klinisch leeg zijn. Bovendien: de kinderen zijn er dol op. Het wandpaneel laat een fantasierijk landschap zien in zowel nacht als dag, met een altijd aanwezige zon en maan. Dat symboliseert een reis waar zowel het bekende (dag) als het onbekende (nacht) aanwezig is. Deze reis wordt gefaciliteerd door voertuigen, schepen en luchtballonnen. Net zoals de reis van de kinderen en jongeren mee wordt gedragen door de ondersteuning van de medewerkers van TheA, familieleden en naasten."