...

Hadewig 'Vic' De Corte is blij te vernemen dat bijna 90% van de niet-zorgverstrekkers in ziekenhuizen van mening is dat hun instelling en hun afdeling "redelijk goed" of "zeer goed" hebben gefunctioneerd tijdens de gezondheidscrisis. "Het is hartverwarmend om deze opmerkingen te horen, die getuigen van de wederzijdse erkenning van het geleverde werk", zegt de CEO van de Kliniek Sint-Jan. Het verbaast de CEO niet dat acht op de tien respondenten van onze enquête zeggen het gevoel te hebben dat ze mede bijgedragen hebben aan de strijd tegen de pandemie. "Inderdaad, het niet- verzorgend personeel werkte onder moeilijke omstandigheden om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat iedereen op tijd werd betaald, dat nieuwe regels, op het gebied van financiering onder meer, werden toegepast, dat IT-oplossingen zoals teleconferenties of teleconsultaties beschikbaar waren... Human Resources organiseerde tevens workshops waar mantelzorgers desgewenst een psycholoog konden ontmoeten. Elke afdeling in het ziekenhuis heeft zijn steentje bijgedragen in de strijd tegen covid-19." De CEO benadrukt dat de sterke betrokkenheid van het personeel ook blijkt uit de resultaten van de enquête. Niet minder dan 61% van de respondenten geeft aan dat ze hebben besloten om in de ziekenhuissector te gaan werken uit interesse voor de gezondheidszorg en om 'zinvol' werk te doen. "Je nuttig voelen is valoriserend en maakt de inzet alleen maar groter. Onze medewerkers zijn heel geëngageerd ondanks de druk en de moeilijke tijden die het virus met zich meebrengt en dat maakt het ziekenhuis sterker", zegt Vic De Corte, die vier jaar geleden zelf besliste om het roer volledig om te gooien en de overstap maakte naar de ziekenhuissector. Tijdens de pandemie kampte 62% van de niet-zorgmedewerkers in de ziekenhuissector met meer werkstress. "Die cijfers verbazen me niet", aldus De Corte. "De stress was dubbel zo groot tijdens de pandemie, op professioneel vlak maar ook op privé-vlak. De crisis bracht voor vele ondersteunende diensten extra werk met zich mee. De pandemie was ook een bron van onzekerheid. Nogal wat werknemers waren bijvoorbeeld bang dat ze het virus mee naar huis zouden nemen en hun dierbaren zouden kunnen besmetten. Dat slechts vier op de tien respondenten aangeeft bang te zijn om tijdens de werkuren besmet te raken, verbaast me een beetje." Zowat 10% van de werknemers van het ziekenhuis - zo'n 200 in totaal - heeft de mogelijkheid onder normale omstandigheden te telewerken. "Jarenlang hebben we werknemers de kans gegeven om thuis te werken door hen de technische middelen ter beschikking te stellen: laptops, koptelefoons en zo meer", zegt Vic De Corte. "Zowat 120 mensen hebben tijdens de pandemie effectief besloten om te telewerken. Sommige afdelingen werkten volledig van thuis uit, andere diensten werkten met een rotatiesysteem. Ook in de toekomst, na de crisis, willen we telewerken mogelijk te maken voor iedereen die dat wil. Op voorwaarde natuurlijk dat de continuïteit van onze activiteiten gegarandeerd is. Maar we moeten ook in staat zijn om telewerkers face-to-face samen te brengen wanneer dat nodig is."