...

Dat blijkt uit een recent onderzoek van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds. Deze (kleine) mutualiteit ging voor alle ziekenhuizen in België na hoeveel ereloonsupplementen ze maximaal vragen op eenpersoonskamers. Een eerste besluit uit dit onderzoek is dat "de tijd dat ziekenhuizen zich beperkten tot het dubbele (100%) ereloonsupplement op éénpersoonskamers al lang voorbij is".Dat is ook in het noorden van het land zo. Van de 54 Vlaamse algemene ziekenhuizen zijn er nog slechts 15 die het maximum van 100% aanrekenen. Het gemiddelde bedraagt 141%. Acht ziekenhuizen vragen een supplement tussen 105 en 125%, 20 tussen 135 en 150%. Elf ziekenhuizen gaan zelfs tot 200%. Dat is wel het maximum. In deze laatste categorie zitten onder meer de universitaire ziekenhuizen van Gent en Antwerpen, het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen en de GZA-ziekenhuizen.Heel anders is de situatie in het zuiden van het land. Slechts één enkel Waals ziekenhuis - dat van Moeskroen - beperkt zich nog tot 100%. Van de 28 Waalse ziekenhuizen zijn er niet minder dan 18 die op eenpersoonskamers 200% ereloonsupplementen aanrekenen. Zes ziekenhuizen gaan daar zelfs nog een stuk boven met uitschieters tot 300% in CHU Tivoli in La Louvière en CH de la Haute Senne in Soignies. Dat brengt het gemiddelde maximale ereloonsupplement in Wallonië op 206%.Het zal weinig verwondering wekken dat er in Brussel doorgaans nog veel hogere ereloonsupplementen worden gevraagd. Evenmin een verrassing is dat het minst dure hospitaal meteen ook het enige Nederlandstalige ziekenhuis in de hoofdstad is. Met name gaat het dan over het UZ Brussel (175%). De Europaziekenhuizen beperken zich nog tot een ereloonsupplement van 200%, in de negen andere Brusselse ziekenhuizen gaat het over ereloonsupplementen van 300%.Op basis van alle gegevens berekende het VNZ dat in België het gemiddelde maximale ereloonsupplement in 2019 was opgelopen tot 177%. Met betrekking tot de communautaire verschillen stelt het ziekenfonds dat "het al langer bekend is dat de kostprijs voor een opname in een éénpersoonskamer in Brussel hoger is dan bijvoorbeeld in Turnhout. Dat de ereloonsupplementen tot driemaal hoger kunnen zijn, is niet bepaald objectief verklaarbaar", zo luidt het nog. Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds bepleit daarom een responsabilisering in de gezondheidszorg.Helemaal nieuw zijn de VNZ-vaststellingen niet. Eerder stonden ze al in een Riziv-audit en als eerste stelde dokter Louis Ide, momenteel algemeen secretaris bij N-VA, in 2009 dezelfde communautaire scheeftrekkingen vast. Ook nog meegeven dat de Maha-analyses van Belfi us aantonen dat het louter Franstalige ziekenhuizen zijn die in de rode cijfers zitten.