...

Professor Pascal Verdonck, ondervoorzitter van de organiserende Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs en wetenschappelijk congresdirecteur, geeft tekst en uitleg.Het is nog maar de tweede maal dat België het EAHM-congres organiseert, legt hij uit. "De vereniging telt circa 16.000 individuele leden, leidinggevenden in ziekenhuizen, en heeft elk jaar een congres. De vorige edities vonden plaats in Portugal en Hongarije. Congressen organiseren is een bijzonder risicovolle aangelegenheid geworden maar we wagen het er toch op", zegt Verdonck. "Vanuit onze standplaats Gent rijden we naar vijf (ver)nieuwbouwziekenhuizen - AZ Maria Middelares Gent, AZ Delta Roeselare, AZ Groeninge Kortrijk, AZ Zeno Knokke en Delta Chirec in Brussel. Daarbij komt nog het universitair ziekenhuis van Antwerpen."Tijdens de rit stellen de CEO's hun ziekenhuis op een interactieve manier voor. Ter plekke behandelen de deelnemers in een 1,5 uur durende workshop met debat een actueel thema en bezoek in situ. Thema's zijn: 'smart buildings & logistics', 'innovatie en technologie', 'big data & digital health', 'healing architecture', 'fi nanciën en gezondheidseconomie', 'health management', 'governance & ethics'.De sessies hebben plaats op donderdagnamiddag en vrijdagmorgen. In AZ Groeninge bijvoorbeeld gaat de workshop mede onder leiding van Bart Van-nieuwenhuyse, sr director Janssen Clinical Innovation bij Janssen Pharmaceutica over 'big data and its added value in clinical research'.Donderdag 12 september heeft de officiële opening plaats met als centraal thema het partnership tussen industrie, ziekenhuizen en overheid. Drie sprekers - toppers in hun vakgebied - belichten de samenwerking elk vanuit hun eigen invalshoek. Verdonck: "Er is het standpunt van de hooggeplaatste Belgische ambtenaar, van een Belgische arts werkzaam in de Amerikaanse farma-industrie en van een Aziaat die Europa begrijpt. Met name gaat het over voormalig kabinetschef en hoofd van de FOD Volksgezondheid Pedro Facon, dokter Paul Stoffels, CSO van Johnson & Johnson en professor Eugene Fidelis Soh CEO van het TanTockSeng Hospital in Singapore."De eerste twee zijn in ons land welbekend. Verdonck verduidelijkt de keuze voor de laatste. "Prof. Soh is ook gastprofessor aan het Imperial College of Science, Technology and Medecine in Londen. Als leidinggevende is hij sterk betrokken bij de implementatie van kwaliteit en innovatie. Het TanTockSeng Hospital is in Singapore verantwoordelijk voor een zorgregio. Ik had het genoegen aanwezig te zijn bij de opening van een nieuw innovatiecentrum van negen verdiepingen, een investering van 100 miljoen. Dit is werkelijk de aanpak voor het ziekenhuis van de toekomst. Er is een controletoren waar alle activiteiten op een dashbord opgevolgd kunnen worden. Een clinicus neemt de beslissingen. Vanuit dit commandocentrum kan men bij crisissen - denk bijvoorbeeld aan een legionellabesmetting zoals onlangs in het Gentse - snel ingrijpen."Op vrijdagnamiddag heeft dan de academische zitting plaats. De eerste keynote speaker is professor Gregory Katz (Université Paris Descartes). Verdonck: "Hij is onder meer ook raadgever van de Europese Commissie. Katz zal het hebben over transparantie, over patient reported outcome en experience measures, de Proms en de Prems. Erik Van Den Eyn-den, CEO van ING, licht vervolgens de digitale stand van zaken in de bankwereld toe. De banken staan veel verder dan de gezondheidszorg. Wat kunnen we ervan leren? Hoe maken we de transitie? Wat zijn de valkuilen van digitalisering? Die thema's..."Tevens gaan er vier parallelle sessies door. Ver-donck: "Nico De Fauw, CEO van In4Care, heeft het over de meerwaarde van innovatieve start-ups voor de gezondheidszorg 2050, terwijl ingenieur Roger Lemmens (IMEC) de betekenis van digital health belicht vanuit IMEC, de wereld van de bollebozen." Professor Dipak Kalra, voorzitter van het European Institute for Health Records, leidt een workshop over de vraag hoe verantwoord en nuttig informatie uit healthdata is. Een parallele workshop over geestelijke gezondheidszorg onder leiding van dokter Holger Höhmann sluit de namiddag tot slot af."Met het congres", zo licht professor Verdonck verder toe, "willen we de community-werking onder de ziekenhuisdirecteurs verbeteren en willen we hooggeplaatste leidinggevenden uit Europa bereiken. Duitsland en Frankrijk vaardigen sowieso al grote delegaties af. Bedoeling is om samen met de industrie en de overheid gemeenschappelijke problemen aan te pakken. Weg van het silodenken. Grensoverschrijdend werken vormt de basis van onze toekomstige gezondheidszorg. Tevens tonen we hoe België leidinggevend is qua investeringen en nieuwbouw en wat de voordelen zijn van en wat de meerwaarde is van smart buildings."In het bestek van dit artikel kunnen we uiteraard niet alle thema's belichten. Daarvoor verwijzen we naar de website (eahm2019. eu). Komen onder meer ook nog aan bod: geïntegreerde zorg en ICT Prof. Verdonck over dit laatste. "ICT vormt de basis voor betere zorg. In de integratie ervan dienen nog belangrijke stappen gezet te worden. Onder meer door e-health te versnellen, de communicatie tussen ziekenhuizen en hun ecosystemen - hersteloorden, WZC's... - te verbeteren enz. Ook de infrastructuur voor hard- en software kan nog beter. Zeker als men weet dat voor een individueel ziekenhuis dit jaarlijks 5 tot 7 miljoen euro kost, patiëntendossier inbegrepen."