...

Dokter Demey startte in AZJP in 2017 na een paar extra jaren in UZ Leuven om de colorectale chirurgie echt goed onder de knie krijgen. In AZJP formaliseerde hij de bestaande zorg voor colorectale kanker tot een echt zorgpad. Daarbij kwam de deelname aan het Breakthrough Improvement Collaborative for Colorectal Cancer Surgery - of BIC4CRC - van KU Leuven, gesponsord door Kom op tegen Kanker. Sluitsteen in het zorgpad is voor Demey het bundelen van alle informatie voor de patiënt. "Een patiënt die net de diagnose van kanker te verwerken heeft gekregen, onthoudt bijna niets van wat je hem vertelt. Daarom dat we de vele informatie hebben gebundeld in drie talen. Uitleg over de ziekte, de anatomie, de ingreep, het postoperatieve verloop en herstel... Maar ook praktische zaken zoals dieetadvies en eenvoudige mobilisatieoefeningen." Een goed geïnformeerde patiënt zal ook sneller herstellen, maakt dokter Demey zich sterk. "Nog op de dag van de ingreep - waarbij we een stuk van het colon wegnemen - krijgt de patiënt zijn eerste maaltijd. Bij een snelle, geleidelijke heropstart van de 'perorale intake', verloopt het herstel zoveel vlotter. Maar patiënten die dat niet van tevoren weten, schrikken zich rot en denken dat het een vergissing is." Een zorgpad implementeren is teamwerk. "In het begin stuit je wel wat op weerstand. 'We doen het al 20 jaar zo, waarom veranderen?', krijg je soms te horen. Je moet overleggen en bijsturen samen met collega's zoals de anesthesisten. Je moet de verpleegkundigen mee hebben: ze zijn het eerste aanspreekpunt voor de patiënt. Ze staan in voor optimale pijnstilling, een snelle mobilisatie van de patiënt, stimuleren van de perorale intake en nog veel meer. Ook de diëtist, oncopsycholoog of kinesitherapeut moeten in het zorgpad instappen en bereid zijn, als dat nodig is, daarvoor in het weekend al langs te komen." In 2018 kwamen in het Vilvoordse ziekenhuis verschillende elementen samen om van het zorgpad voor colorectale kanker inderdaad een speerpunt te maken. Het team van gastro-enterologen werd versterkt, en er kwam een digestief oncoloog bij. Van KU Leuven kwam een uitnodiging om mee te werken aan de BIC4CRC. "Met de deelnemende ziekenhuizen hebben we een 20-tal key interventions geselecteerd uit het ERAS-protocol (voor de pre-, per- en postoperatieve zorg). Er waren drie meetperioden in 2017, 2019 en 2021. Al is de zorg in de ziekenhuizen goed, voor de meeste is zo'n benchmarkt toch confronterend. Je merkt dat er nog heel wat ruimte is voor verbetering." In oktober 2021 werd het BIC4CRC-project afgerond. Elf ziekenhuizen namen deel aan de drie meetperioden. Een publicatie voor Annals of Surgery is in voorbereiding. Voor AZJP oogden de resultaten in ieder geval zeer mooi. In 2017 kleurde de score voor nog meer dan de helft van de KI's rood - in 2019, bij de implementatie van het nieuwe zorgpad - zaten er nog een viertal in het rood. In 2021 kleurde zo goed als alles groen. "Het enige punt dat nog rood blijft, is het toepassen van de 'carbohydrate loading', een maatregel die eigenlijk nog wat ter discussie staat", stelt Demey. "Het innemen vóór de ingreep van specifieke, suikerrijke dranken zou volgens sommigen achteraf de ontsteking en het herstelproces gunstig beïnvloeden." Cruciaal voor het verbeteren van de zorg is het bijhouden van de gegevens daarover. "In een geanonimiseerde database noteren we alle complicaties die zijn opgetreden, de duur van de operatie, de ligduur, of de ingreep open, laparoscopisch of met de robot plaatsvond, de oncologische outcome enzovoort. Onze referentieverpleegkundige Yanina, een steunpilaar voor het zorgpad, houdt dat up-to-date en ziet ook alle patiënten pre- en postoperatief." AZJP ontwikkelde een eigen app voor Android, iPhone of pc: een vraagbaak voor alle informatie die de patiënt nodig heeft: "Over de oncologische behandeling na de ingreep, de voeding die de patiënt kan gebruiken, enzovoort. De app helpt om de patiënt thuis beter op te volgen - vooral de dagen na het ontslag uit het ziekenhuis - en biedt de patiënt een houvast. Op wat langere termijn evalueren we de levenskwaliteit. Een goede helft van onze patiënten gebruikt de app, jong en oud. De feedback volgen we in ons EPD. Dat is geruststellend voor de patiënten. Maar voor echte problemen krijgen ze ons telefoonnummer mee." Dokter Demey is gebeten door ziekenhuisbeleid. Hij volgde de MLA-cursus (Management en Leadership voor Artsen) van zorgbeleid.be en kreeg eind november 2021 een eervolle plaats bij de presentatie van een poster over dit project.