Web weergave

De federale eenheid 'audit ziekenhuizen' van de FOD Volksgezondheid en het Riziv maakte een update van het 'Overzichtsrapport covid-19'. Dat probeert de opgebouwde zorgachterstand in kaart te brengen.

ACTUALITEIT

De ziekenhuishervorming kwam uitvoerig aan bod tijdens de 56ste editie van de 'Cycle de perfectionnement en sciènces hospitalières' aan de UCLouvain. Prof. Johan Kips, adviseur op het kabinet van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke, wijdde uit over de ambities van de hervorming en vooral over de volgende stappen in het proces.

ACTUALITEIT

"De juiste zorg op de juiste plaats en meer en betere samenwerking over de disciplines en lijnen heen. Dat zijn de basisideeën." Aldus minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke. In UZ Leuven stelde hij een uitbreiding voor van het aantal ingrepen in het chirurgische dagziekenhuis.

ACTUALITEIT

Als de 25% slechtst scorende ziekenhuizen hun 'outcome' tot de mediaan kunnen verbeteren, dan worden potentieel 1.045 overlijdens per jaar vermeden. En dat enkel en alleen al voor de diensten cardiologie en urologie. Ter vergelijking: dat is meer dan dubbel zoveel vermeden doden dan er jaarlijks in het verkeer vallen.

DOSSIER

"Inhoudelijk paste de JCI-accreditering niet langer bij de GZA-ziekenhuizen. Ten gronde was kwaliteit niet het belangrijkste maar wel het behalen van een ziekenhuisaccreditering. JCI heeft de boot een beetje gemist. De kernwaarden en het aspect co-creatie maken FlaQuM geschikter."

DOSSIER

Al 23 Vlaamse ziekenhuizen sloten zich aan bij het Flanders Quality Model (FlaQuM 2.0) dat het Leuvens Instituut voor Gezondheidsbeleid (LIGB) in de lente van 2021 lanceerde. Duurzame kwaliteit via een multidimensionaal model is het doel.

DOSSIER

De opmars van kunstmatige intelligentie in de gezondheidssector is niet te stuiten. Dat stelt Marius Declerck, een van de oprichters van E-Health Venture, een start-up in het domein van de digitale innovatie in de gezondheidszorg.

MANAGEMENT

De correctionele rechtbank in Tongeren veroordeelde op 14 juli 2022 een arts die had geweigerd een mondmasker te dragen toen dat nog wettelijk verplicht was door - inmiddels opgeheven - ministeriële besluiten uit 2020.

MANAGEMENT

De Brusselse Europaziekenhuizen zijn al een jaar in de weer met de recyclage van wegwerpmateriaal in PVC. Ze hopen andere ziekenhuizen te overtuigen om hetzelfde te doen.

MANAGEMENT

In juni vorig jaar huldigde het AZ Sint-Maarten in Mechelen het nieuwe gebouw in van TheA, het Therapeutisch Atelier van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie. Blikvanger wanneer je het gebouw betreedt, is het kleurrijke geïntegreerde kunstwerk van Tramaine de Senna, die opgroeide in California en enkele jaren geleden de liefde volgde naar ons land. Je wordt in TheA stralend welkom geheten.

KUNST IN HET ZIEKENHUIS