Web weergave

In 2022 wordt voor kwaliteit en patiëntenveiligheid in totaal 6,4 miljoen euro over de Belgische ziekenhuizen verdeeld. Voorlopig zit er weinig vernieuwing in het programma, al belooft de federaal minister van Volksgezondheid beterschap.

ACTUALITEIT

"De aangeboden zorg en service die een ziekenhuis aanbiedt, kan sterk verbeterd worden door de gezondheidsdata in het medisch dossier te verrijken met persoonlijke (lifestyle)data van de burger/patiënt. Dat is het idee achter dit congres."

ACTUALITEIT

Op een symposium van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde lanceerde dokter Geert Vanhooren namens de Belgian Stroke Council (BSC) een oproep om de erkenning van stroke units te regelen. De procedure zit al sinds 2019 muurvast.

ACTUALITEIT

Vanaf 2024 zouden ziekenhuizen gefinancierd worden via een all-in pathologieforfait per opname. Dat bedrag omvat onder andere de werkingskosten voor medische prestaties, geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en de zorggerelateerde onderdelen van het huidige Budget Financiële Middelen.

DOSSIER ZIEKENHUISFINANCIERING

"In de toekomst is een tweeledig beheer door directies en artsen de norm. Artsen zijn medebeheerders en hebben het recht om toezicht te houden op de gang van zaken in een ziekenhuis. Dat hoeft niet af te hangen van hun financiële inbreng."

DOSSIER ZIEKENHUISFINANCIERING

Benoît Collin , administrateur-generaal van het Riziv, geeft voor AK-Hospitals een stand van zaken inzake de nomenclatuurhervorming. Binnenkort worden alle artsen-specialisten uitgenodigd om hun mening te geven over het gewicht van de nieuwe libellering.

DOSSIER ZIEKENHUISFINANCIERING

"Als de postoperatieve situatie thuis in orde is, kan er heel veel in dagchirurgie. De laatste jaren zijn de chirurgische en anesthesietechnieken sterk verbeterd en ook de patiënten zijn er helemaal klaar voor."

DOSSIER ZIEKENHUISFINANCIERING

"Onze activiteiten leggen de nadruk op complexe, hoogkwalitatieve patiëntenzorg, het UZA als opleidingscentrum en op innovatie en onderzoeksgedreven gezondheidszorg. De discussie over wat tertiaire en quaternaire zorg is en hoe we hierover samenwerken met de partnerziekenhuizen is volop aan de gang."

MANAGEMENT

"De voorbije decennia streefden ziekenhuizen efficiëntiewinsten na en anticipeerden ze op de schaalvergroting. Alleen, de structuurfinanciering van de overheid volgde niet. Het is dan ook voorbarig om de portemonnee nu al naar het netwerkniveau te tillen."

MANAGEMENT

Verzekeringsmaatschappijen passen zich voortdurend aan de veranderingen in de gezondheidssector aan. Ziekenhuizen van hun kant doen dat ook. Ze passen zich aan aan verzekeraars die steeds vaker risico's analyseren en hun premies verhogen.

MANAGEMENT

Sylvie Demaret, directeur van de afdeling farmacie van Cliniques Saint-Luc de Bouge, geeft tekst en uitleg over het IFIC, de nieuwe barema's die in 2018 zijn gelanceerd. Ze is geen voorstander van de manier waarop ze vandaag worden toegepast.

MANAGEMENT

Zeg geen 'afval' tegen verpakkingsmaterialen en zo meer, als Rebecca Banens in de buurt is. De Nederlandse operatieassistent en ontwerper geeft afval uit het OK een tweede leven in de vorm van kunstwerken. Ze wil daarmee optreden tegen materiaalverspilling in de zorg.

KUNST IN HET ZIEKENHUIS

Hoe kunnen vaccins tegelijk naar afgelegen gebieden worden vervoerd en tegen de hitte beschermd? B Medical Systems ontwierp in samenwerking met Toyota een voertuig voor het gekoeld vervoer van vaccins, bloed en geneesmiddelen.

UITSMIJTER