Web weergave

De Koninklijke Academiën voor Geneeskunde van België brachten een gezamenlijk advies uit over de functie van de universitaire ziekenhuizen (UZ) in de organisatie van de ziekenhuisnetwerken. Positief is het feit dat de UZ deel uitmaken van de locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken (LKZ), maar - zo stellen de Academiën - het statuut van de universitaire ziekenhuisarts moet werkbaar zijn en de samenwerking tussen de UZ is noodzakelijk, zowel binnen als buiten de netwerken.

ACTUALITEIT

Een gemiddeld Belgisch ziekenhuis vraagt een ereloonsupplement van 177% op een eenpersoonskamer. De regionale verschillen zijn echter enorm. In een Vlaams ziekenhuis gaat het gemiddeld over een maximaal ereloonsupplement van 141% terwijl dit in een Waals ziekenhuis oploopt tot 206%. Traditiegetrouw spant Brussel de kroon met 280%.

ACTUALITEIT

'Artsenmobiliteit in netwerken' was het onderwerp van een avondsymposium van zorgbeleid.be eind april in Mechelen. Ziekenhuisnetwerken moeten vanaf volgend jaar een rationelere verdeling van zorgopdrachten bewerkstelligen. Voor artsen en (ander) ziekenhuispersoneel kan dat belangrijke gevolgen hebben.

ACTUALITEIT

Van 11 tot 14 september heeft het 28ste internationale congres van de European Association of Hospital Managers (EAHM) plaats. Het concept is origineel en gezien de mobiliteitsproblemen een tikje gewaagd. Naast de zes thema's die aan bod komen, bezoeken de congresgangers namelijk ook zes ziekenhuizen. Met de bus.

ACTUALITEIT

Het 'Plan wallon de constructions hospitalières 2019-2023' biedt 46 ziekenhuisinfrastructuren de kans om in het totaal 2,343 miljard euro te investeren. Hoe zullen banken de ziekenhuizen helpen om hun projecten te financieren? Op welke basis? Maken sommige projecten meer kans dan andere? Artsenkrant sprak met twee experts, Olivier Helbot (ING) en Bernard Michaux (Belfius).

DOSSIER

De Waalse regering heeft op 1 april het allereerste integrale ziekenhuisbouwplan goedgekeurd. Dat loopt over de periode 2019-2023 en maakt de realisatie mogelijk van een historische investering van in total 2,3 miljard euro ten voordele van 46 ziekenhuisinfrastructuren in het zuiden van het land.

DOSSIER

"Het belangrijkste is dat er nu stabiliteit komt. De ziekenhuizen moeten eerst ervaring opdoen met dit vernieuwende financieringssysteem. Zo kan de nadruk volledig verschuiven van kwantiteit naar kwaliteit."

DOSSIER

Met een beperkt bedrag in het BFM startte minister De Block een experiment op om zorgkwaliteit te vergoeden (P4Q). Vraag is wanneer ze de resultaten bekendmaakt. En fundamenteler: heeft P4Q überhaupt wel impact op de uitkomst?

DOSSIER

Van New York tot Kuala Lumpur, van Sydney tot Johannesburg ontwikkelen grote en complexe ziekenhuisgroepen zich tot beursgenoteerde megabedrijven die hun oog ook op Europa laten vallen.

DOSSIER

Een nieuwe leerstoel in Leuven, 'Future of Hospital Quality', gaat na hoe ziekenhuizen het beste streven naar een zo hoog mogelijke zorgkwaliteit met een optimale impact op de patiëntbeleving. De inauguratie had begin april plaats in aanwezigheid van de rector van de KU Leuven, professor Luc Sels.

MANAGEMENT

"Is het misbruik van hulpdiensten zoals de spoed een probleem, dan lijkt de onderbenutting ervan nog veel ernstiger. Deze moet als een prioriteit beschouwd worden."

MANAGEMENT

Na een carrière van tien jaar als medisch directeur/hoofdarts is dokter Joost Baert sinds 1 januari van vorig jaar algemeen directeur van AZ Klina in Brasschaat. Daarmee is hij een van de weinige artsen in dit l and die een dergelijk succesvol managementparcours in eenzelfde ziekenhuis heeft afgelegd. Een gesprek over carrièreontwikkelingen, de ziekenhuisnetwerken en kwaliteit.

MANAGEMENT

"Je kunt op basis van onderzoek schatten dat het aantal patiënten dat in West-Europa door zaken die fout gaan in de zorg overlijdt, overeenkomt met dagelijks één vliegtuig dat neerstort", zegt Patrick van Daele - risicomanager van het Imeldaziekenhuis. Hij schetste op het Colloquium ICT4Care dat op 16 mei jongstleden plaatsvond, het totstandkomen van een risicomanagementbeleid in het Bonheidens ziekenhuis.

ICT

Kan technologie bijdragen tot de hechting tussen ouders en hun premature baby? Technologie kan niet alles, maar sommige tools kunnen ertoe bijdragen om bijvoorbeeld de duur van het skin-to-skin of huid-op-huidcontact te verlengen of om de stress te bestrijden bij kindjes in een couveuse.

ICT

Hoe ziet het ziekenhuis eruit in 2030? En in 2050? De zesde staatshervorming gaf Vlaanderen de bevoegdheid over investeringen in ziekenhuisinfrastructuur. Vlaanderen kreeg in de ziekenhuissector ook ruime bevoegdheden inzake de erkenning. Om het langetermijnplaatje te kunnen overzien, bestelde Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een Groenboek.

ICT