AK Hospitals

cover AK Hospitals

Lees nr. 02 | 26 oktober 2023

Web weergave

Sinds 2 oktober kunnen artsen-specialisten in opleiding (aso) in de Belgische ziekenhuizen gebruik maken van een nieuwe registratietool waarmee ze zelf hun arbeidsuren, wachtdiensten en afwezigheden kunnen ingeven en aanpassen.

ACTUALITEIT

"Over- en onderbehandeling voorkomen in de door de vergrijzing nog aangroeiende groep van oudere kankerpatiënten, dat is de inzet van het zorgpad oncogeriatrie", vertelt Isabelle Depoot, diensthoofd geriatrie van het OLV-ziekenhuis in Aalst.

ACTUALITEIT

"Een verregaande defederalisering van de gezondheidszorg vergt geen grondwetsherziening. Heel wat stappen kunnen gezet worden via de financieringswet uit 1980."

ACTUALITEIT

Bij zijn aantreden eind 2021 praatte professor Marc Peeters als kersvers CEO van het UZ Antwerpen nog enigszins 'tongue-in-cheek' over de toekomst. Dit dubbelinterview samen met CMO prof. Guy Hans leert dat goede voornemens in plannen en beleid zijn omgezet.

ACTUALITEIT

Deze vraag was het uitgangspunt voor een conferentie georganiseerd door de UCL (1). Experts lieten hun licht schijnen op strategieën die men kan toepassen bij de organisatie van de zorg, het voorschrijven van geneesmiddelen, het hanteren van antibiotica en het beleid rond micropolluenten.

DOSSIER DUURZAAMHEID

Duurzaamheid in de gezondheidszorg was het belangrijkste thema op het jongste congres van de Belgian Association of Ambulatory Surgery (BAAS). Dermatoloog Eveline DeCoster, kabinetsmedewerker van minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal Zakia Khattabi (Ecolo) trok aan de alarmbel. En er was een opmerkelijke uiteenzetting van prof. Alain Kalmar (UGent).

DOSSIER DUURZAAMHEID

De toekomst van de zorg zal digitaal zijn of zal niet zijn. Dat lijdt geen twijfel. Maar hoe geraken we daar? En wat kunnen ziekenhuizen en andere zorgverstrekkers vandaag al doen met het oog op financiering en nijpende personeelstekorten?

MANAGEMENT

Een ontspoorde managementcultuur waarin efficiëntie, kosten-batenethiek, omzet en concurrentie domineren is een belangrijke verklaring voor de huidige burn-outgolf. Dat stelt prof. Jan Rosier, hoogleraar aan University College Dublin, in een webinar van Arts in Nood.

MANAGEMENT

Erkenningsnormen zijn gemeenschapsmaterie maar het (federale) Rekenhof oefent wel voorafgaand toezicht uit op de budgettaire gevolgen voor het federale niveau. Daar staat tegenover dat het Rekenhof de financiële gevolgen voor de gemeenschappen niet hoeft na te gaan wanneer het over de - federale - programmering en financiering van de exploitatie gaat...

MANAGEMENT

Op dinsdag 14 maart organiseerde het Provinciaal Overleg Ziekenhuisnoodplanning Antwerpen (POZA) een studienamiddag over noodplanning. Een groep van sprekers belichtte er het beleidsmatige en het operationele aspect van noodsituaties, specifiek gericht op de ziekenhuiswerking. Dokter Joost Baert, CEO van AZ Klina (Brasschaat), gaf er de visie van een ziekenhuis-CEO.

MANAGEMENT

De Forumzaal van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum van Geel werd vorige maand opgesmukt met een gigantische muurschildering van de Mechelse street artist Gijs Vanhee. De kunstenaar koos voor het verhaal van Jonah en de walvis en interpreteerde dat op een doordachte en speelse wijze.

KUNST IN HET ZIEKENHUIS