AK Hospitals

Web weergave

Het KCE nam 12 projecten onder de loep die eind 2020 een conventie met het Riziv ondertekenden voor telemonitoring van covidpatiënten thuis. Die verschillen evenwel te veel van elkaar om duidelijke conclusies toe te laten.

ACTUALITEIT

Afgelopen maand organiseerden ziekenwagendiensten voor niet-dringend patiëntenvervoer een zogenaamde 'duurzaamheidsdag'. Eén dag lang aanvaardden ze geen opdrachten van Mutas of i-mens en hanteerden ze eigen, hogere tarieven.

ACTUALITEIT

Een ziekenhuishervorming moet ook de financiering van de intensieve neonatale eenheden en de lokale neonatale eenheden herbekijken en de transfers daartussen verduidelijken.

ACTUALITEIT

In heel wat landen neemt de ambulante activiteit fors toe, behalve in België. Moeten ziekenhuizen de trend zetten naar meer ambulantisering? Antares Consulting brengt het debat op gang met een rapport over de ontwikkeling van het dagziekenhuis.

ACTUALITEIT

Recent legde een grootschalige cyberaanval de Waalse intercommunale Vivalia plat. Wat het debat over de overheidsmiddelen ter bescherming tegen informaticapiraten weer doet oplaaien. Waar wacht men op om zorginstellingen de nodige wapens te geven om hackers af te weren?

DOSSIER CYBERVEILIGHEID

Ja, structurele financiering van cyberveiligheid is meer dan welkom en ook nodig zodat ziekenhuizen en zorginstellingen naar een gezamenlijke en meer uniforme aanpak kunnen evolueren. "Maar we mogen ook geen paniek zaaien."

DOSSIER CYBERVEILIGHEID

"De situatie van de Belgische ziekenhuizen op het gebied van cyberveiligheid is kritiek. Zonder toereikende financiering zal ons zorgsysteem overgeleverd blijven aan hackers, met alle gevolgen vandien."

DOSSIER CYBERVEILIGHEID

De Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen en het kabinet van minister Vandenbroucke legden actiepunten vast om de 'cybersecurity' en het risicobeheer in de ziekenhuizen te verbeteren. De overheid trekt 20 miljoen uit.

DOSSIER CYBERVEILIGHEID

De overheid bindt al enkele jaren de strijd aan tegen cybercriminaliteit. In 2021 lagen de prioriteiten bij de uitwerking van een 'toolbox', Incident Response Planning, betere samenwerking met het Centrum voor Cybersecurity en het aftasten van de mogelijkheden inzake 'ethical hacking' en 'penetration testing'.

DOSSIER CYBERVEILIGHEID

"Met de metaforen in dit boek kun je al onmiddellijk aan de slag. Het is een soort gereedschapskistje waar je op verschillend tijdstippen en voor meerdere thema's uit kunt putten." Aldus Raf De Rycke in de inleiding van 'Zeg het met een beeld'.

MANAGEMENT

De frisse energie van een startend arts en een kwaliteitsverbeterend project met twaalf ziekenhuizen leverden het AZ Jan Portaels een speerpunt in de zorg op: het zorgpad voor colorectale chirurgie. Abdominaal chirurg Karel Demey kreeg goede punten voor dit project tijdens de MLA-cursus.

MANAGEMENT

Het Waalse ziekenhuiscentrum Chwapi lanceert een ambitieus programma om latex uit het OK te weren - het blijft namelijk een belangrijke oorzaak van allergie bij chirurgische ingrepen, zowel voor patiënten als voor personeel . Het project wordt gedragen door een pluridisciplinair team en krijgt financiële ondersteuning van het ziekenhuis.

MANAGEMENT

Geneesmiddelen, bloedzakjes, chemotherapie, transplantaten en misschien zelfs patiënten vervoeren met een drone: het komt eraan. We nemen poolshoogte van het Safir-Medproject, een buitengewoon avontuur waarbij de Europa Ziekenhuizen in zee gingen met de Antwerpse 'drone operator' Helicus.

MANAGEMENT

Medio maart had de 'sleuteloverhandiging' plaats van het nieuwe ZNA-ziekenhuis Cadix in het Noorden van Antwerpen. Het gebouw is nu 'echt' van het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen en kan ingericht worden. In maart 2023 volgt de officiële ingebruikname.

ARCHITECTUUR

Verbondenheid, de samenhang tussen welbevinden, gezondheid en milieu. Solidariteit en de bijdrage van kunst tot een positieve werksfeer. Het zijn de rode draden doorheen schilderijen, beeldhouwwerken en foto's in het nieuwe mekka van de gezondheidsadministratie.

KUNST IN HET ZIEKENHUIS

Het kan soms lastig, of zelfs onmogelijk zijn in bepaalde omstandigheden om een museum te gaan bezoeken. Bijvoorbeeld als je in het ziekenhuis vertoeft. Dan brengen we toch gewoon het museum naar het ziekenhuis, dachten S.M.A.K. en BD. Art for Care was geboren.

KUNST IN HET ZIEKENHUIS