AK Hospitals

Web weergave

Sinds 25 mei 2018 is de GDPR (General Data Protection Regulation) van toepassing, met nogal wat gevolgen voor de zorgsector. Vanaf 26 mei 2021 zal de MDR (de Medical Device Regulation van toepassing zijn en vanaf 26 mei 2022 de IVR (In-vitro Device Regulation). Het valt te verwachten dat de MDR eveneens een niet onbelangrijke impact zal hebben op de praktijk van zorgverleners en zorginstellingen.

ACTUALITEIT

De coronacrisis trok heel wat initiatieven op gang die soms al lang op de agenda van de zorgsector staan. Wat maakte deze veranderingen 'plots' mogelijk? En wat kunnen zorgorganisaties doen om deze veranderingen structureel in te bedden?

ACTUALITEIT

Ziekenhuisartsen zijn niet te vinden voor strategische herstructureringen binnen klinische netwerken. En fusies zijn helemaal niet aan hen besteed. Een topprioriteit is bijvoorbeeld wel dat alle medische informatie centraal elektronisch raadpleegbaar wordt.

ACTUALITEIT

Moet de overheid de ziekenhuizen financieel extra ondersteunen? Een Riziv-rapport over de budgettaire impact van covid schetst een eerste stand van zaken. En wat met de artsen in opleiding? Worden hun bijkomende inspanningen gehonoreerd?

DOSSIER ZIEKENHUISFINANCIERING

Eind augustus leverde het Riziv een eerste rapport af over de impact van covid-19 op de terugbetalingen voor gezondheidszorg. Het rapport geeft zowel een indicatie van de bijkomende kosten als van de gedaalde inkomsten op het terrein als gevolg van covid-19, zo luidt het.

DOSSIER ZIEKENHUISFINANCIERING

Artsensyndicaat Bvas en de aso-koepels Vaso en Cimacs vragen het Riziv en de FOD Volksgezondheid een premie van 250 euro per maand voor de specialisten in opleiding die hun steentje hebben bijgedragen tijdens de coronacrisis.

DOSSIER ZIEKENHUISFINANCIERING

De volgende maanden zal het UZ Gent via focusgroepen en een ruime bevraging van zorgprofessionals uit de praktijk haar interne procedures grondig evalueren. Vanuit risicoanalyses wil men nieuwe kwaliteitsnormen vastleggen.

MANAGEMENT

Tijdens de zomermaanden voerde het Leuvens Instituut voor Gezondheidsbeleid (LIGB) onderzoek uit naar de toekomst van het kwaliteitsbeleid in de Vlaamse ziekenhuizen. Bedoeling daarvan is de bevindingen om te zetten in een relevant beleidsadvies voor de overheid.

MANAGEMENT

PROMs en PREMs (zie kader) kunnen waardevol zijn om de zorgkwaliteit en de patiënttevredenheid te verbeteren. De implementatie ervan vergt echter veel middelen. Een belangrijke rol is weggelegd voor healthcare managers.

MANAGEMENT

Bedrijven en instellingen verzamelen enorme hoeveelheden gegevens waaruit waardevolle inzichten gehaald kunnen worden. Ook in de zorgsector spelen deze big data een steeds belangrijkere rol. Zorgnet-Icuro neemt het voortouw met een voorstel voor een platform voor het verantwoord gebruik van gezondheidsgegevens.

TECHNOLOGIE

Het ziekenhuiscentrum Epicura heeft de financiering van een investeringsprogramma van 170 miljoen euro afgerond. En dit aan gunstige voorwaarden, gezien de gezonde financiële situatie van de groep en de flexibiliteit van het project, dat de naam Crescendo meekreeg.

FINANCIËN

Een jaar na de eerste steenlegging is de werf van het Les viviers-ziekenhuis van het Grand Hôpital de Charleroi al flink gevorderd en kan men zich al een beeld vormen van het ziekenhuis van de toekomst. De werken werden overigens nauwelijks gehinderd door de coronacrisis.

ARCHITECTUUR

Tal van fotografen hebben getracht om de beelden van deze hallucinante tijd op de gevoelige plaat vast te leggen. We pikken er twee projecten uit, allebei in zwart-wit. In het AZ Sint-Lucas werd een fotoreeks getoond van spoedarts/fotografe Elke Van Renterghem. In het Imeldaziekenhuis in Bonheiden werden portretten getoond van dokters en ziekenhuispersoneel door fotografe Hilde Collier.

KUNST IN HET ZIEKENHUIS