AK Hospitals

Web weergave

Tijdens de eerste covidgolf werd niet alleen niet-dringende zorg uitgesteld. In maart en april 2020 behandelden onze ziekenhuizen bijvoorbeeld veel minder gevallen van hartinfarct en beroerte. Maar ook een jaar later - op de piek van de derde golf - bleef het aantal prestaties voor erg spoedeisende aandoeningen onder de verwachtingen. Dat blijkt uit de laatste cijfers over de uitgaven tijdens de covidcrisis die het Riziv deze zomer publiek maakte. Het analyseert de cijfers die beschikbaar waren begin van dit jaar en schetst de evolutie van de gezondheidsuitgaven in 2021.

ACTUALITEIT

De ziekenhuizen in ons land zoeken volop technische beroepen. "Het gebrek aan technische profielen is een vaak gehoorde klacht bij onze leden", zegt Lieve Dhaene, directeur communicatie bij Zorgnet-Icuro. "Probleem is vooral dat men hen door de vastgelegde barema's niet kan verlonen zoals in de privé."

ACTUALITEIT

In het kader van de ziekenhuishervorming wil minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) de supra- en locoregionale zorgopdrachten van de ziekenhuisnetwerken duidelijk definiëren.

ACTUALITEIT

Voor een zeer kleine groep patiënten in het ziekenhuis loopt de geneesmiddelenkost op tot 50.000 à 100.000 euro per jaar, met uitschieters van 300.000 à 600.000 euro. Die bedragen stijgen nog en dat stelt grote betaalbaarheidsproblemen. Zorgnet-Icuro vraagt een prijsplafond.

ACTUALITEIT

2020, 2021 en 2022 zijn memorabele jaren voor de ziekenhuizen. Ze maakten in die drie jaar twee grote crises door: de covid-19-pandemie en nu de economische crisis als gevolg van de hoge energieprijzen. Net zoals alle andere sectoren, uiteraard, maar met twee grote verschilpunten: ziekenhuizen kunnen verliezen niet doorrekenen aan hun patiënten, en de overheid houdt de budgetten voor de sector streng in de hand. Resultaat? De ziekenhuizen staan met de rug tegen de muur, zonder perspectief.

DOSSIER

"Een primeur voor België", zo meldt KBC trots. De bankverzekeraar bracht een 'social bond' uit die zich richt op de letter S van de bekende ESG-criteria, die staan voor duurzaam beleggen. Wat betekent dit voor de sector van de gezondheidszorg?

FINANCIËN

Er is een grote variatie van het aantal keizersneden tussen de Belgische ziekenhuizen, en een duidelijke verklaring is er niet. Dat vond de federale Eenheid Audit Ziekenhuizen.

MANAGEMENT

Twee Vlaamse ziekenhuizen ontwikkelden een systematiek om stapsgewijs outcome en levenskwaliteit bij longkankerpatiënten te verbeteren. Concreet gaat het in een eerste fase over daling van de opnametijd bij een longoperatie en voorkomen dat patiënten met gevorderde longkanker de laatste 30 levensdagen op IZ belanden.

MANAGEMENT

Op enkele jaren tijd is het symposium Building for Health 'the place to be' geworden aangaande de ziekenhuisarchitectuur in ons land. Op 6 oktober is het voor al wie bezig is met het ziekenhuis van de toekomst opnieuw verzamelen geblazen.

ARCHITECTUUR

Als je het Sint Andriesziekenhuis in Tielt binnenkomt, valt je meteen een enorme knalgele organische vloeiende structuur op die de inkomhal domineert, aan het plafond bevestigd is en zelfs door het glazen dak schiet. Het is een kunstwerk van Nick Ervinck dat contrasteert met de strakke beeldtaal van de architectuur en de verbeelding op hol brengt. De start van een artistieke wandeling in een intrigerend ziekenhuis.

KUNST IN HET ZIEKENHUIS