AK Hospitals

Web weergave

Zoals de voorgaande jaren vertoonden de Belgische ziekenhuizen ook in 2021 een precair financieel evenwicht. Het huidige investeringspeil volstaat niet om de sector voor te bereiden op de zorgorganisatie van de toekomst én tegelijk zijn ecologische voetafdruk te verminderen. Post-covid worden de algemene ziekenhuizen met nieuwe malheuren geconfronteerd: fors hogere energiefacturen, loon- en bouwkosten en stijgende rentes. Investeren wordt moeilijker. En dan is er nog het structurele personeelstekort.

ACTUALITEIT

De ziekenhuizen moeten quasi niets terugbetalen van de twee miljard voorschot die ze in 2020-'21 tijdens de pandemie ontvingen. Al is minister Vandenbroucke zich bewust van de vele nieuwe problemen (inflatie, energieprijzen...), toch is hij relatief optimistisch.

ACTUALITEIT

"De permanente onrust rond de financiële situatie is moordend en heeft nefaste gevolgen voor de investeringen. De voortdurende zoektocht naar personeel weegt sterk op de werking. Een omvattende hervorming en voldoende financiële zekerheid is nodig."

ACTUALITEIT

Een nieuw KB regelt de programmatie van de S2-centra - de gespecialiseerde beroertezorg. Dat moet de patstelling doorbreken die de erkenning van die centra erg bemoeilijkte.

ACTUALITEIT

Sinds 30 september kunnen het Ziekenhuis Oost-Limburg (Zol), het Brusselse ziekenhuis Saint-Luc en het Henegouwse consortium Chwapi/GHDC geen complexe slokdarmingrepen meer uitvoeren. In de Kamercommissie Volksgezondheid werd minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke daarover geïnterpelleerd. De oppositie vroeg ook rekening te houden met kwalitatieve criteria.

ACTUALITEIT

"Momenteel ontbreken de juiste financiële prikkels. Dat leidt tot moeheid in de netwerken. Ik begrijp dat. Ziekenhuisdirecteuren beheren een miljoenenbudget, ze stellen honderden mensen tewerk. Zonder rugdekking van de overheid wagen ze zich niet aan avonturen."

ACTUALITEIT

Veel psychiatrische patiënten kampen niet alleen met psychische maar ook met lichamelijke problemen. Die somatische zorg voor hun patiënten wordt te veel aan de psychiaters zelf overgelaten. In 2023 zou er voor dat oude knelpunt eindelijk een oplossing komen: in de Riziv-begroting voor dat jaar staat 6,4 miljoen euro ingeschreven voor 'somatische zorg' in psychiatrische ziekenhuizen.

ACTUALITEIT

Het personeelsbeleid in ziekenhuizen is een hot topic: goede medewerkers aantrekken en behouden is meer dan ooit een uitdaging. In dit dossier zoomen we in op HR voor ziekenhuisartsen. Hoe men het personeelsbeleid in de realiteit gestalte geeft, vroegen we een aantal ziekenhuizen.

DOSSIER

"Cruciaal is dat artsen vertrouwen hebben in de organisatie. Indien dat ontbreekt, zijn mentale veerkracht, burn-out, specifieke trajecten,... onbespreekbaar." Zegt dokter Joost Baert, algemeen directeur van AZ Klina in Brasschaat.

DOSSIER

Het AZ Sint-Blasius in Dendermonde profileert zich als een middelgroot, kwaliteitsvol en persoonsgericht ziekenhuis. Van die waarden is ook het HR-beleid van het ziekenhuis doordrongen.

DOSSIER

De coronacrisis en vooral de nasleep is een bewogen periode op het vlak van personeelsbeleid, waar ontslag - ontslag nemen en ontslagen worden - deel van uitmaakt. Hoe pak je zowel als ziekenhuis en als zorgverlener of werknemer een ontslag correct en respectvol aan? Advocate Vicky Buelens schreef er een boek over.

DOSSIER

RADar is het leer- en innovatiecentrum van het Roeselaarse AZ Delta. De meerwaarde in de zorg die het creëert, straalt af op de motivatie van de medewerkers.

DOSSIER

HealthSpace.be, het digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen en opinies over mentaal welzijn, kwetsbaarheid en veerkracht, is ondertussen enkele maanden online. De reacties zijn positief. Van 'broodnodig initiatief' tot 'potentieel om uit te groeien tot iets veel groters'. Kent u HealthSpace.be al?

MANAGEMENT

"Als neurochirurg werd ik elke dag geconfronteerd met de problemen om patiënten op de operatietafel te tillen en goed te positioneren in buiklig, om bloedingen en complicaties te vermijden", legt dr. Paul Depauw (50) uit. "Maar de stap van een idee om die belastende handelingen met behulp van persluchtkussens te faciliteren tot hun introductie in de zorg als ergonomische tool is een marathon lopen. Gelukkig groeit het besef bij bestuurders in de zorg dat ergonomie een belangrijk aandachtspunt moet zijn."

MANAGEMENT

In de toekomst houdt een ziekenhuis best rekening met een aantal nieuwe criteria zoals de impact op het milieu en het welzijn van patiënten én personeel. Dat in een onzekere, recent door een pandemie getroffen wereld. Het dwingt iedereen om waakzaam te blijven, ook voor de extreem snelle technologische en digitale evoluties.

ARCHITECTUUR