AK Hospitals

Web weergave

Dankzij de federale voorschotten in het kader van de pandemie hielden de algemene ziekenhuizen in 2020 het hoofd financieel nipt boven water. Het bedrijfsresultaat bedroeg 111 miljoen, 29 miljoen meer dan in 2019. Op een omzet van 15 miljard is dit erg beperkt.

ACTUALITEIT

"Via het Belgisch Herstelplan en het Europees Relanceplan kan ik 126 miljoen ter beschikking stellen ter ondersteuning van digitalisering en innovatieve projecten in de zorg. Een aanzienlijk deel van dit bedrag gaat naar de ziekenhuissector."

ACTUALITEIT

Voor de federatie van Brusselse gezondheidsinstellingen Gibbis moet de verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel uitgebreid worden naar al het personeel van de zorginstellingen. Om niet-gevaccineerde werknemers te kunnen sensibiliseren zouden werkgevers over een lijst moeten beschikken.

ACTUALITEIT

Op het recente colloquium Building For Health werd nogmaals duidelijk hoe belangrijk een goed doordachte ziekenhuisarchitectuur wel is. AK-Hospitals stelt enkele Belgische ontwerpen voor, en een Deens superziekenhuis.

DOSSIER

Het investeringsagentschap van de Vlaamse overheid voor de welzijns- en zorgsector VIPA hanteert duurzaamheidscriteria voor nieuwbouw sinds 2003. Dit jaar kwam er een grondige update. En ook van de verduurzaming van het bestaand patrimonium wordt werk gemaakt.

DOSSIER

Het Jessa Ziekenhuis bouwt een nieuwe gezondheidscampus in Hasselt. Het ontwerp van Robbrecht en Daem architecten en Osar transformeert de Salvator Plus-site tot een hoogwaardige parkzone.

DOSSIER

Het Brusselse Jean Titeca-ziekenhuis huldigde onlangs Apertio in, twee volledig vernieuwde vleugels met een open filosofie ten dienste van de patiënt. Een korte rondleiding.

DOSSIER

Het nieuwe Jules Bordet Instituut opende zopas zijn deuren op de ULB-campus in Anderlecht. Bordet kiest radicaal voor verandering en innovatie zonder in te boeten op het vlak van expertise.

DOSSIER

De huidige gezondheidscrisis maakt duidelijk dat er in de ziekenhuisnetwerken nog heel wat pijnpunten zijn. Ziekenhuizen smeken de overheden om deze prioritair aan te pakken. De pandemie creëerde een momentum maar leert vooral dat het vijf voor twaalf is.

FOCUS

In elk ziekenhuisnetwerk moet er een expertisecentrum komen waar patiënten met langdurige covid een multidisciplinair opgesteld behandelplan kunnen krijgen. Een expertgroep moet een voorlopig klinisch raamwerk uitwerken om zo'n behandelplan uitvoerbaar te maken.

FOCUS

Op 20 november overleed professor em. Jan Peers (82). Als kabinetschef van toenmalig minister van sociale zaken Jean-Luc Dehaene (CVP, nu CD&V) lag hij mee aan de basis van de ziekenhuiswet uit 1987.

MANAGEMENT

Achttien Vlaamse ziekenhuizen, goed voor 12.000 bedden, gaan in zee met FlaQuM, het nieuwe kwaliteitsmodel van het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid (LIGB) van de KU Leuven. Samen willen ze de krijtlijnen uitzetten voor een nieuw kwaliteitsbeleid.

MANAGEMENT

Operationele leasing is populair in vele sectoren en voor uiteenlopend materiaal. Als het om zware medisch-technologische apparatuur in ziekenhuizen gaat, hebben sommigen het over 'financiering van innovatie'. Maar wat betekent dat?

FINANCIËN

Als je naar het AZ Damiaan in Oostende toe wandelt, merk je meteen de aanwezigheid van kunst op. Je wordt er verwelkomd door kunstenaar Luk Van Soom die er vijf bomen op een rij plantte, waarvan de takken uitmonden in lichtpunten. Zo evolueert het kunstwerk met het ritme van de dag. Het Oostendse ziekenhuis koos voor kunstenaars met naam toen in 2008-2012 het nieuwe ziekenhuis gebouwd werd. Dat wijlen Willy Van den Bussche, de vroegere conservator van MuZee (toen PMMK) de kunstcommissie adviseerde, is niet vreemd aan die keuze.

KUNST IN HET ZIEKENHUIS