...

Stijgende energieprijzen, toenemende levensduurte, indexering van de lonen,...enerzijds, en een krappe budgettaire marge anderzijds. De ziekenhuizen worden, meer nog dan andere sectoren, hard getroffen door de inflatie en de gevolgen ervan. Een dossier.