...

We legden de directies vijf stellingen over verpleeg- en zorgkundigen in de ziekenhuizen voor. En het leidt geen twijfel dat één van de belangrijkste besluiten is dat verpleegkundigen betere ondersteuning verdienen. Een opwaardering van het beroep dringt zich op, aldus 88%. En er zijn op elke afdeling meer verpleegkundige handen aan het bed nodig. Verder is voor bijna drie op vier leidinggevenden de opleiding aan herziening toe. Twee op vijf directies menen overigens dat ziekenhuizen ook voor niet-zorgfuncties aantrekkelijke werkgevers zijn. Covid-19 zorgde allicht voor de definitieve doorbraak van teleconsultaties en zorg op afstand. Telegeneeskunde heeft nu een plaats veroverd in de gezondheidszorg. Verder willen meer dan zeven respondenten op tien het dagziekenhuis sterker uitbouwen. Een verdere ontwikkeling van de thuishospitalisatie en het versneld afbouwen van bedden zijn ook twee ruim onderschreven stellingen. Daarentegen ziet slechts een kleine helft van de (medische) directeurs het zitten om de dienstverlening te beperken tot acute zorg. Dat is geen wonder: het indammen van de ziekenhuisactiviteit heeft immers een significante impact op de omzet. Opvallend is de absolute consensus (100%) onder hoofdartsen, medische en ziekenhuisdirecteurs dat een goede samenwerking tussen de zorglijnen essentieel is om een pandemie te bestrijden. Ook andere stellingen in de richting van versterkte samenwerking vinden veel bijval. Zo wil negen op tien leidinggevenden de ziekenhuizen samen met de huisartsen het hele zorgcontinuüm laten organiseren. En men is ervan overtuigd dat de pandemie de coöperatie tussen de ziekenhuissector, de huisartsen en de thuiszorg versterkte. Wel is 71% van oordeel dat de zorgpaden per pathologie aan revisie toe zijn. De pandemie joeg in het voorjaar een schokgolf door de sector. Heel wat hervormingsvoorstellen zagen het daglicht. Vraag is welke hervormingen de ziekenhuisdirecties willen afkloppen? In september was er alleszins weinig animo om het aantal bedden intensieve zorg te verhogen. Zeven op tien respondenten gaat er vanuit dat het huidige aantal volstaat. Toch wil ook een aanzienlijk deel, een kwart, meer IZ-bedden. Een heel kleine minderheid wil er minder. Verdeeld zijn de meningen over het aantal universitaire ziekenhuizen. België telt er nu zeven en voor de helft van de respondenten - waaronder vijf UZ's - is dat prima. Voor 46% zijn er teveel universitaire instellingen terwijl twee ziekenhuizen er net meer willen. Daarnaast is de helft van de leidinggevenden voorstander van meer en de andere helft van minder algemene ziekenhuizen. Eenzelfde disparaat beeld leverde de vraag op over het aantal bedden op - 46% wil er minder en voor 46% volstaat het huidige aantal.