...

Onlangs hadden we een opleiding voor artsen georganiseerd over radioprotectie, in de eerste plaats radiotherapeuten, vertelt dokter Karl Dujardin, cardioloog en pleitbezorger van RADar. "We hadden 1.500 deelnemers - dankzij de opschaling door het virtuele platform van RADar, want in onze aula is er plaats voor 300 artsen." Professionele training is een van de toepassingen van RADar. "Artsen in opleiding of geïnteresseerde huisartsen kunnen bijvoorbeeld via RADar een operatie in het OK bijwonen. Voor aso's en voor verpleegkundigen die in ons ziekenhuis een stage doen, komt er plots veel op hen af: het elektronisch dossier bijhouden en aanvullen, hun nieuwe zorgtaken opnemen, de kennis die ze hebben opgedaan in praktijk brengen, waakzaam blijven voor alarmtekenen... Het RADar-leerplatform biedt hier veel mogelijkheden." "We spelen RADar niet als zodanig uit, maar het speelt er zeker een rol in dat mensen ervoor kiezen hier te werken", zegt ingenieur Peter De Jaeger, Chief Innovation Officer en RADar-baas. Van de mogelijkheid om evenementen op te zetten met de technologie die RADar onder de kap heeft maken medewerkers dankbaar gebruik. De aantrekkelijkheid van een ziekenhuis voor toekomstige medewerkers hangt natuurlijk van veel dingen tegelijk af: wie er werkt in het ziekenhuis, de omgeving, het gebouw", vult Dujardin aan. "De aanwezigheid van RADar hoort daar in ons ziekenhuis bij." Wat mensen motiveert is dat ze goede zorg kunnen leveren, en daar hoort opleiding bij. Goed opgeleide mensen en het organiseren van opleiding mét belangrijke inhoud, dat bepaalt de kwaliteit van de zorg. "Ook bepalend voor de kwaliteit van die zorg is onderzoek", meent Dujardin. "Onderzoek maakt dat je je zorg nog beter kunt maken voor je patiënt en dat is onze missie." "Alle ziekenhuizen kampen met problemen om zorgpersoneel te vinden. Tegelijk is het een uitdaging om je huidige personeel ook aan boord te houden. RADar is een belangrijke katalysator voor de werking van ons ziekenhuis. De infrastructuur hebben we. Het is de opgave om dat verder waar te maken", besluit Dujardin.