...

Sepsis is een levensbedreigende ontstekingsreactie op een bacterie, virus, schimmel of parasiet. Onder normale fysiologische omstandigheden ruimt het immuunsysteem dergelijke pathogenen op. Bij sepsis is de respons van het lichaam op de infectie zo hevig dat er orgaanschade optreedt. Onlangs pleitte dokter Ken Dewitte, spoedarts en coördinator van het sepsis-team van het UZA naar analogie met de beroertezorg voor een actieplan tegen sepsis. Wereldwijd zijn er elk jaar 47 à 50 miljoen gevallen van sepsis, waarvan elf miljoen met dodelijke afloop. In Europa gaat het om 3,4 miljoen gevallen en 700.000 overlijdens. Eén derde van de overlevenden overlijdt alsnog binnen het jaar. In België is het aantal gevallen niet gekend. "Kathetersepsis en ziekenhuisgeïnduceerde sepsis worden geregistreerd en zitten bij Sciensano", zegt Dewitte, "maar sepsis als zodanig - een lastige diagnose - nog niet. Het ziektebeeld lijkt vaak op een ernstige griep. Je moet de reflex hebben om de oorzaak te zoeken." Sinds 2016 wordt sepsis internationaal ge- definieerd als 'een levensbedreigende orgaan- dysfunctie als gevolg van een ontregelde immuunrespons op een infectie'. Een WGO-resolutie uit mei 2017 roept overheden op werk te maken van preventie, voorlichting, onderzoek, behandeling en nazorg. In 2019 kondigde Nederland financiële steun aan voor een nationaal actieplan. Volgens de parlementsleden Robby De Caluwé (Open VLD) en Nathalie Muylle (CD&V) is een nationaal plan ook in België aangewezen. Volgens de indieners zijn er richtlijnen en maatregelen nodig om sepsis in een vroeg stadium te detecteren en snel te behandelen. Ook een opleidingscampagne voor gezondheidswerkers en een informatie- en sensibiliseringscampagne voor het groot publiek zijn nodig. Dokter Dewitte hoopt dat het actieplan bewustzijn creëert. "De omvang en impact van sepsis komen pas aan het licht als je registreert. Ik hoop ook dat er een wetenschappelijk luik opstart - Sciensano is daarvoor perfect geplaatst - en dat daar haalbare en eerlijke richtlijnen en criteria uit volgen."