...

De Research Chair on Sustainable Quality Information from Administrative Data werd ondergebracht bij het Leuvens Instituut voor Gezondheidsbeleid (LIGB). Titularissen zijn de professoren Dirk De Ridder en Kris Vanhaecht. Dokter Luk Bruyneel is co-titularis. Doel is de Minimale Ziekenhuisgegevens (MZG's) in functie van kwaliteit van zorg te bestuderen en beter te analyseren dan tot nu toe het geval was. Bij de inauguratie vertelde Mark Collin, vice- president 3M Health Information Systems dat het bedrijf al 40 jaar - sinds de invoering van de eerste pathologiegroepen - investeert in onderzoek naar kwaliteitsmeting en kosten van ziekenhuiszorg. "Essentieel om de zorgkwaliteit duurzaam te verbeteren, is de klinische praktijk te linken aan kwaliteitsvolle outcome", stelde Collin. "Tot 15% van de kosten gaat in de ziekenhuizen naar complicaties die te voorkomen zijn. In de VS is dat goed voor 20 miljard dollar per jaar." Het is zaak data voortdurend klinisch en statistisch te valideren en de methodologie continu te verfijnen om de middelen zo optimaal mogelijk te gebruiken. "Vaak worden (financiële) administratieve data onvoldoende geëxploreerd. Deze leerstoel brengt daarin verandering", dixit Collin. LIGB-topman professor Dirk De Ridder benadrukte dat gevalideerde administratieve data helpen om complicaties en heropnames te voorkomen. De gegevens moeten dan wel doordringen tot de dagdagelijkse klinische praktijk. "MKG's zijn niet enkel het domein van ziekenhuisbeheerders. Ze moeten net zo goed clinici bereiken zodat ze hun medische praktijkvoering kunnen verbeteren. Zo dragen ze bij tot een betere zorgkwaliteit en outcome voor de patiënt. Het internationale karakter van 3M laat overigens niet enkel lokale maar evenzeer internationale benchmarking toe." Luk Bruyneel herinnerde eraan dat in België administratieve data al sinds 1990 in zwang zijn. "Ons land kent een lange traditie van gegevensverzameling als basis voor de ziekenhuisfinanciering. Tot nu gebeurde hiermee nog maar weinig onderzoek." Bruyneel verwees naar een studie uit 2014 gepubliceerd in The Lancet. Een analyse van administratieve data van 300 ziekenhuizen uit negen landen toonde een variatie in mortaliteit aan van 0 tot 7%. Verschillen in patiëntenmix en in kwaliteitsmechanismen binnen en tussen landen verklaarden dit deels. Zelfs na correctie bleven de verschillen echter groot. "De uitdaging bij de analyse van administratieve data is zowel statistisch als qua implementatie. Belangrijk is big data om te zetten in small data. Het volstaat niet complexe modellen uit te werken, essentieel is vooral dat mensen de analyses begrijpen en dat clinici ze aanvaarden zodat ze tot een betere patiëntenzorg leiden", stelde Bruyneel. De professoren Chris Van Geet en Luc Sels, respectievelijk vice-rector en rector van de KU Leuven, sloten de inauguratieplechtigheid af. Van Geet benadrukte dat datadriven gezondheidszorg niet haaks staat op gepersonaliseerde geneeskunde maar er hand in hand mee gaat. Sels van zijn kant verwees naar de toppositie van de KU Leuven wereldwijd. Vele elementen spelen hierin een rol, onder meer de nauwe samenwerking met het bedrijfsleven onder de vorm van grants en leerstoelen.